zen

Gato a Otto Placht
Mandaly mezisvětí
Mystické, šamanské, zenové povídky a obrazy

1. vyd. 2015, ISBN 978-80-7436-058-9, Brož., 148 str.
naše cena:
190
SLEVA: 20 %
Koupit
Gatovy povídky z let 1986-2015 ilustrované akad. malířem Otto Plachtem. VYJDE 18.11.
-

I Hjong-kwon
Sansa
Buddhistické kláštery v korejských horách - místa, která čistí a otevírají mysl

1. vyd. 2014, ISBN 978-80-7436-049-7, Brož., 294 str.
naše cena:
321
SLEVA: 30 %
Koupit
Unikátní publikace o historii, umění a architektuře buddhistických horských klášterů v Jižní Korei. Přes 220 celobarevných fotografií. Přeložila a poznámkami opatřila Ivana M. Gruberová.
-

Zenový mistr Činul
Cesta k probuzení v tradici korejského buddhismu

1. vyd. 2013, ISBN 978-80-7436-034-3, Váz., 188 str.
naše cena:
160
SLEVA: 30 %
Koupit
Šest textů korejského zenového mistra z 12. stol.
-

Chan-šan
Básně z Ledové hory

3. vyd. 2012, ISBN 978-80-7436-031-2, Brož., dobové ilustrace, 198 str.
naše cena:
206
SLEVA: 20 %
Koupit
Výbor z tvorby čínského básníka, poustevníka a vyznavače čchanu z doby dynastie Tchang v překladu Aleny Bláhové a Olgy Lomové.
-

Antonín Líman
Chrám plný květů
Výběr ze tří staletí japonských haiku

1. vyd. 2011, ISBN 978-80-7436-015-2, Váz. , 340 str.
naše cena:
318
ROZEBRÁNO
Reprezentativní antologie japonské poezie haiku v překladu Antonína Límana. Přes osm set vybraných skvostů od sedmdesáti autorů počínaje zakladatelem žánru Bašóem (17. stol.), konče modernisty 20. stol.
-

Kjongho Songu
Měsíc mysli úplně kulatý
Básně korejského zenového mistra

1. vyd. 2011, ISBN 978-80-7436-013-8, Brož., 88 str.
naše cena:
92
ROZEBRÁNO
Výbor z poezie korejského zenového mistra (1849-1912).
-

Jan Honzík, editor
Jednota v rozmanitosti
Buddhismus v České republice

1. vyd. 2010, ISBN 978-80-7436-006-0, Brož., 264 str.
naše cena:
207
SLEVA: 30 %
Koupit
Souhrnné představení současné české buddhistické scény: tři tradice, čtyřicet škol, skupin ad. iniciativ působících v ČR - spolu s historickým přehledem, rozhovory s význačnými učiteli, teoretickými články a barevnými fotografiemi.
-

Mistr Uisang
Mapa říše skutečnosti dle Avatamsaka sútry

1. vyd. 2009, ISBN 978-80-86685-91-5, vázaná, 130 str.
naše cena:
111
SLEVA: 30 %
Koupit
Stručné shrnutí nauky Avatamsaka sútry, významného textu mahájánového buddhismu, podle středověké čínské filosofické školy Chua-jen a korejského učence a učitele meditace (625-702).
-

O Se-jong
Světlo vyhasnutí

1. vyd. 2008, ISBN 978-80-86685-84-7, Brož., 111 str.
naše cena:
110
SLEVA: 20 %
Koupit
Výbor z poezie současného korejského autora v překladu Ivany Gruberové.
-

Mistr Sosan
Zrcadlo zenu

1. vyd. 2007, ISBN 80-86685-68-3, Váz., 138 str.
naše cena:
134
ROZEBRÁNO
Stručný a hutný text korejského zenového mistra Sosana Tesy (1520-1604), vůdčí osobnosti tehdejšího korejského buddhismu, shrnuje v 86 krátkých kapitolkách esenci stovek zásadních pasáží z různých buddhistických súter a zenových textů.
-

Bašó
Úzká stezka do vnitrozemí

2., opravené. vyd. 2006, ISBN 80-86685-59-4, Brož., ilustrace, 166 str.
naše cena:
168
ROZEBRÁNO
Stylizovaný cestovní deník nejslavnějšího japonského básníka (1644-1694) z jeho dva a půl roku dlouhé pouti po severním Japonsku. Vrcholný příklad hlubokého poetického vcítění do japonské krajiny. Přeložil Antonín Líman.
-

Jak se prodavač papíru stal buddhou
Korejské buddhistické legendy

1. vyd. 2006, ISBN 80-86685-50-0, váz., fotografie, 226 str.
naše cena:
194
ROZEBRÁNO
Koupit
Padesát legend o moudrosti a soucitu buddhů, o síle čistého lidského srdce, o karmické odplatě i o neúnavném duchovním hledání mnichů a laiků.
-

Seung Sahn
Zenový kompas

1. vyd. 2006, ISBN 80-86685-31-4, váz., 414 str.
naše cena:
374
ROZEBRÁNO
Obsáhlá a systematická příručka korejského zenového buddhismu shrnující původní Buddhovo učení, hínajánu, mahájánu i zen.
-

Tung-šan
Paradoxy čchanového mistra

1. vyd. 2004, ISBN 80-86685-20-9, Váz., 134 str.
naše cena:
126
ROZEBRÁNO
Rozpravy proslulého čínského čchanového mistra z 9. století přeložila Lucie Olivová.
-

Manhe Han Jong-un
Tvoje mlčení

2. opravené. vyd. 2003, ISBN 80-85905-18-3, brožovaná, 94 str.
naše cena:
92
ROZEBRÁNO
Meditativní básně v próze korejského zenového mnicha (1879-1944), součást kánonu moderní korejské literatury.
-

Gary Snyder
Místo v prostoru
Etika, estetika a vodní předěly

1. vyd. 2002, ISBN 80-85905-16-7, vázaná, 230 str.
naše cena:
182
ROZEBRÁNO
Třicet esejů známého amerického básníka.
-

Prázdné hory jsou plné větru a deště
Antologie básní korejských zenových mistrů

1. vyd. 2002, ISBN 80-85905-95-7, brožovaná, 250 str.
naše cena:
198
ROZEBRÁNO
Poezie korejských zenových mistrů v překladu Ivany Gruberové.
-

Seung Sahn
Deset bran
Kong-anové učení zenového mistra Seung Sahna

1. vyd. 2001, ISBN 80-85905-92-2, vázaná, 152 str.
naše cena:
118
ROZEBRÁNO
Komentáře a vyučující dopisy korejského zenového mistra k deseti vybraným kong-anům.
-

Gary Snyder
Zemědům

1. vyd. 2000, ISBN 80-85905-93-6, brožovaná, 248 str.
naše cena:
118
ROZEBRÁNO
Eseje o buddhismu a planetární kultuře, o styčných bodech mezi poezií, vědou, náboženstvím a přírodními společnostmi, o významu kmene, meditace a změněných stavů vědomí, dále deníkové poznámky z cest po mořích i horách a záznamy ze zenového kláštera.
-

Gary Snyder
Praxe divočiny

1. vyd. 1999, ISBN 80-85905-65-5, Váz., 208 str.
naše cena:
167
ROZEBRÁNO
Koupit
Eseje jednoho z nejvýznačnějších současných amerických básníků a ekologických aktivistů, jehož život i tvorba jsou příkladem, jak lze skloubit buddhistickou víru, indiánský přístup k půdě a místu, na němž žijeme, a moderní techniku.
-

Pár much a já
Malý výběr z japonských haiku

1. vyd. 1996, ISBN 80-85905-10-8, brožovaná, kaligrafie, 120 str.
naše cena:
117
ROZEBRÁNO
Čtyři slavní japonští básníci 17.-19. stol., "zenový filosof a estét" Bašó, "boží člověk" Issa, "malíř a intelektuál" Buson a "piják a poutník" Santóka a výběr z jejich haiku v překladu Antonína Límana.
-

Seung Sahn
Odklepávání popela na Buddhu

1. vyd. 1996, ISBN 80-85905-13-2, Váz., 215 str.
naše cena:
134
ROZEBRÁNO
Dnes již zenová klasika, nejvýznamnější kniha známého korejského mistra působícího v USA.
-

Dennis Genpo Merzel
Oko nikdy nespí
Přímo do srdce zenu

1. vyd. 1995, ISBN 80-85905-01-9, Brož., 160 str.
naše cena:
92
ROZEBRÁNO
Klasický text čínského čchanu, slavnou báseň Sin sin ming třetího patriarchy Seng-cchana, komentuje americký zenový učitel. Úvod napsal japonský zenový mistr róši Hakuju Taizan Maezumi.
-