Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.

Sinoložka působící v Ústavu Dálného východu na Karlově univerzitě. Je autorkou, překladatelkou či editorkou šesti knih, které vyšly v DharmaGaii. Rovněž publikovala v Karolinu aj.

Bližší informace

stránka Olgy Lomové na webu Karlovy univerzity
její osobní blog
její podrobná bibliografie
seznam knih, na nichž spolupracovala s DharmaGaiou