Jeho svatost 14 Dalajlama

Tibetský duchovní a světský vůdce (nar. 1935). Buddhistický mnich, učitel buddhismu, hlasatel mezináboženské snášenlivosti, filosof a vědec, politický představitel a vůdce Tibeťanů i transreligiózní prorok, oslovující lidi všech vyznání i bez vyznání.

obsah

Poděkování

Úvod

Část I. Kdo je Dalajlama a proč právě on je klíčem k řešení našich problémů?

Kapitola 1. Kdo je Dalajlama?

Kapitola 2. Co Dalajlama dokázal?

Kapitola 3. Dalajlamova výzva k etické a duchovní revoluci

Část II. Řešení pro Čínu a Tibet

Kapitola 4. Střední cesta pro Čínu a Tibet

Kapitola 5. Návrh mírového plánu pro prezidenta Chua a Dalajlamu

Část III. Osvobozený a obnovený Tibet

Kapitola 6. Vize konečného cíle

Kapitola 7. Systém samosprávy Autonomní oblasti Bö

Kapitola 8. Proměna Tibetu v přírodní rezervaci

Kapitola 9. Osvobozený Tibet: Ekologický a ekonomický přínos tibetské autonomie pro Tibet a Čínu

Závěr

Doslov: Deset důvodů k optimismu

Prameny

Klíč k tibetské vlajce