Jeho svatost 14 Dalajlama

Tibetský duchovní a světský vůdce (nar. 1935). Buddhistický mnich, učitel buddhismu, hlasatel mezináboženské snášenlivosti, filosof a vědec, politický představitel a vůdce Tibeťanů i transreligiózní prorok, oslovující lidi všech vyznání i bez vyznání.

Robert Thurman: Proč potřebujeme dalajlamu.

Robert Thurman
Proč potřebujeme dalajlamu.
Dalajlamovy pravdivé činy jako politické řešení pro Čínu, Tibet a svět
 
Kniha představuje jednoho z nejpozoruhodnějších lidí současnosti 14. tibetského dalajlamu Tändzina Gjamccha v celé ohromující šíři jeho osobnosti, kterou u nás dosud neznáme: jako buddhistického mnicha, učitele buddhismu, hlasatele mezináboženské snášenlivosti, jako filosofa a vědce, politického představitele a vůdce Tibeťanů a v neposlední řadě i jako transreligiózního proroka, oslovujícího lidi všech vyznání i bez vyznání.
 
Využívaje dlouholeté osobní známosti s dalajlamou a hluboké odborné erudice, významný buddholog, buddhista a tibetanista se ve své knize soustřeďuje na Dalajlamův příspěvek k řešení současných politických, sociálních a ekologických problémů, v Tibetu, v Číně a na celém světě.
 
Český překlad bude doplněn detailní informací o dalajlamových návštěvách v České republice, připravenou ve spolupráci se sdružením Lungta a nadací Forum 2000.
 
1.vyd. 2009. Váz., asi 250 str.
 
„Žijeme v době obrovských kontrastů: technika nám dává do ruky větší moc, než kdykoli dříve, a zároveň nás činí slabšími a zranitelnějšími, než kdykoli v historii. Umění péče o nemocné dosahuje nebývalé úrovně, zatímco potravinový řetězec je otrávený a životní prostředí znečištěné. Pluralismus na všech úrovních je dnes důležitější, než kdykoli předtím, a přitom divočeji než kdykoli předtím zuří krutost fanatiků. Poznání a technologický pokrok mají nekonečný potenciál pro pozitivní změnu, a přesto všude kolem sebe vidíme jen zničení a zmar. Ve všeobecné atmosféře mnohotvárného zoufalství, tichého i velmi zjevného, Dalajlama jakoby přicházel z jiného světa, jakoby k nám sestupoval z jiné dimense – živoucí příklad rozvahy čelící nebezpečí, trpělivosti snášející příkoří, usměvavé inteligence rozptylující zmatek a neochvějného optimismu tváří v tvář zkáze.“ - Robert Thurman v knize Proč potřebujeme dalajlamu
 
„V tomto kritickém okamžiku, v němž je pozornost celého světa upřena k Tibetu a Číně, je Dalajlamův význam nedocenitelný, neboť nám ukazuje cestu k celosvětovému míru a ekologickému uvědomění. Thurmanova vysoce aktuální a důležitá kniha nabízí čtenáři pronikavou analýzu čínské šance psát historii světa.“ - Peter Matthiessen, autor Sněžného levharta
 
„Nedokázala jsem tuhle knihu odložit, dokud jsem ji nedočetla do konce. Nabízí velmi přesvědčivou alternativu k šedesát let trvající tragédii, kterou Tibetu přinesla čínská okupace. Robert Thurman dokázal, že zastavením kulturní; genocidy prováděné v Tibetu (a úsilím o změnu destruktivní politiky barmské a súdánské vlády) se Čína může zařadit mezi světové velmoci a vstoupit do společenstva národů založeného na mravnosti a zodpovědnosti.“ - Mia Farrow, herečka, aktivistka a humanitární pracovnice
 
Více informací v angličtině na http://dalailamamatters.com
 
Kniha vychází s podporou nadace Žebravý mnich.