O nás

O nakladatelství DharmaGaia

DharmaGaia je malé, nezávislé a nekomerčně zaměřené nakladatelství, jehož projekt vznikl v roce 1992 v okruhu lidí kolem tehdejší Buddhistické společnosti. Předchůdcem bylo samizdatové "nakladatelství" L-Books, které v letech 1980-90 vydávalo převážně duchovně zaměřené knížky a brožury. Publikujeme průměrně 10-15 titulů ročně. Majitelem je Lumír Kolíbal. 

Obchodní a technické údaje

Obchodní jménoDharmaGaia s.r.o.
ŽL  C 284277 vedená u Městského soudu v Praze, dne 02.11.2017.
 
 06558500, DIČ CZ06558500
 
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, 4956503399 / 0800
 
CZ60 0800 0000 0049 5650 3399,
GIBACZPX Česká spořitelna
 
 
Jednateli společnosti jsou Lumír Kolíbal a Martina Kolíbalová
 
Sídlo: Uhelný trh 420/1, 110 00 Praha 1.

Tel. 224 238 551 (redakce), +420 608 241 982 (Lumír Kolíbal), +420 608 242 993 (Martina Kolíbalová).

E-mail: dharmagaia@dharmagaia.cz
 
Mail do redakce můžete poslat zde.

Upozorňujeme však, že nás na naší adrese zastihnete pouze po předchozí telefonické domluvě, nejlépe na mobilu 608 242 993, 608 241 982.

Distribuční centrum nakladatelství se nachází na adrese:

26101 Příbram IV, Aloise Jiráska 260

kontakt: Jiří Kučmaš, tel. +420 776 826 108

email: prodej@dharmagaia.czdharmagaia@dharmagaia.cz


Podrobné informace pro zákazníky najdete v sekci
Kde nakupovat.

 

Stručný průvodce naší produkcí

DharmaGaia se již od svého vzniku v roce 1992 specializuje především na vydávání kvalitních knih o mimoevropských duchovních a kulturních tradicích (zvl. orientálních, proto DHARMA). Dále vydáváme knihy o alternativních kulturách, filosofii, psychologii a nové vědě, v současné době ve větší míře i o nekonvenčně pojatém rodičovství (proto GAIA).
 
Páteří našeho edičního plánu je v první řadě buddhistická literatura. V 90. letech to byla řada Buddhových rozprav z pálijského kánonu (zatím sedm svazků) a edice Prameny buddhismu (vyšly Šántidévova Bódhičarjávatára a Džátaky v překladu D. Zbavitele. Vyjdou komentovaný výbor Buddhova slovaDiamantová sútra).

Dále to jsou různé knihy o teorii i praxi tří hlavních buddhistických škol: jihoasijské 
théravády (Adžan Čá, Nyanaponika Théra, Ashin Ottama, Thánissaró Bhikkhu, Ivo Fišer, Rob Nairn, nejnověji Sujiva ), mahájány (Jádro transcendentální moudrosti, Šántidéva, Uisang, připravuje se Diamantová sútra), čínského, korejského a japonského čchanu/zenu (Tung-šan, Sosan Tesa, Seung Sahn, Dennis Genpo Merzel, Kóšó Učijama) a nakonec tibetského buddhismu a dzogčhenu (Padmasambhava, Dugpa KunlegDalajlama, Geše Rabten, Dilgo Khjence Rinpočhe, Tulku Urgyen RinpočheNamkhai Norbu Rinpočhe, Akong Tulku, Tarthang Tulku, Tenzin Wangyal Rinpočhe, Yongey Mingyur Rinpočhe, Rob Nairn, Rob Preece ad.).

Edice
Mosty je věnována dialogu buddhismu a západní vědy. Zatím vyšly Mosty k porozumění (Dalajlama, Francisco Varela, Jeremy Hayward ad.), chystáme Spánek, sny a umírání a další tituly.
 
Základy indické hinduistické tradice začala mapovat dvojjazyčná edice Prameny hinduismu (vyšly staroindické Védské hymny, další tituly byly pozastaveny, bude je vydávat nakladatelství Ex Oriente). V rámci edice jsme v roce 2004 ještě vydali náš dosud největší projekt - jednosvazkové vydání třinácti hlavních upanišad v překladu Dušana Zbavitele s komentáři. Pak tu je několik knížek mimo edice (D. Zbavitel: Hinduismus, Krišna a Osm pečetí, J. Krishnamurti: Vnitřní revoluce , Ó Matko Lakšmí, dej mi dar! v překladu  Hany Preinhaelterové ad. Připravujeme dvojdílné Frauwallnerovy Dějiny indické filosofie).
 
Tibetská kultura, to jsou především knihy o buddhismu (viz výše), ale i dva tituly o čínské okupaci země (viz níže odstavec o politice v Asii). Dále jsme vydali antologii Vábení Kailásu. Moderní povídky z Tibetu.
 
Čínskou kulturu v naší nabídce reprezentují zakladatel taoismu Lao-c' a jeho Tao te ťing, čchanový básník Chan-šan, antologie moderní poezie Opadalé květy či knihy Středověká Čína Augustina Paláta, Poselství krajiny a Ach běda, přeběda! Olgy Lomové nebo Devět zastavení s čínskou básní profesorky Lin Wen-yüeh. Pro děti jsme vydali příručku Postavte si čínského draka, pro milovníky čaje tradiční text Klasická kniha o čaji a Všechny čaje Číny. Dále vyšly rozsáhlé Dějiny čínského myšlení od Anne Cheng. Rovněž vydáváme japonskou a korejskou poezii (viz níže).
 
Z literatury Předního východu jsme vydali nový překlad Otčenáše ze syrské aramejštiny od Neila Douglase-Klotze i jeho Skryté evangelium. Dále výbor z díla nejslavnějšího perského básníka Rúmího (Masnaví). Perskou a íránskou literaturu od nejstarších dob po současnost shrnuje rozsáhlá antologie Hledání pravdy a krásy sestavená Jiřím Bečkou. Též  antologii arménské poezie Písně země Nairi.
 
Okrajově se věnujeme i politice v Asii. Mary Craigová: Krvavé slzy. Čínská okupace Tibetu 1951-1991; Ctihodný Bagdo: Peklo na zemi; Blanka Knotková: Bangladéš, Robert Thurman: Proč potřebujeme dalajlamu).
 
Rovněž vydáváme knihy o dalších mimoevropských kulturách, zvl. o šamanismu původních Američanů (Peter T. Furst, Luis Luna: Vegetalismo, Florinda Donnerová, Gato). Připravujeme Cestu šamana od Michaela Harnera.
 
Ve dvou edicích, Nové trendy a Nová éra, najdete knihy o moderní alternativní vědě, psychologii a medicíně: Aldouse Huxleyho (Brány vnímání; Nebe a peklo, Ostrov), Garyho Snydera (Praxe divočiny; Zemědům, Místo v prostoru), Johna Lillyho (Vědec), Terence McKenny (Návrat archaismu; Pokrm bohů ad.), Timothy Learyho (Chaos a kyberkultura, Velekněz), Fritjofa Capry (Tao fyziky a Bod obratu), Caroline Myssové (Anatomie ducha a Posvátné smlouvy), Jyoti (Anděl zavolal mé jméno), Joan Borysenko (Cesta ženy k Bohu), transpersonální psycholožku Bonnie Greenwellovou (Energie transformace) a další autory.
 
beletrie vydáváme především překlady indické, čínské, japonské a korejské poezie (Bilhana, Chan-šanovy Básně z Ledové hory, klasická pětiverší tanka v díle japonské básnířky Izumi Šikibu, Opadalé květy, Lin Wen-yüeh, Wang Wej, Bašóova Úzká stezka do vnitrozemí, antologie haiku Pár much a já a Boží člověk Issa a dvou korejských antologií poezie: zenové Prázdné hory jsou plné větru a deště a literátské Déšť v horách rozeznívá bambusy). V edici Kontinenty vydáváme moderní mimoevropskou prózu (filipínské, izraelské, tchajwanské, dvě knížky afrických povídek, hindské autorky, tibetské autory). Dále jsme vydali antologii tradiční malgašské poezie Dotek prolétajícího motýla. Vydáváme omezeně i beletrii českých autorů (Pavlína Brzáková ad.).
 
Rovněž vydáváme filosofické dílo básníka a filosofa Egona Bondyho (Buddha, Útěcha z ontologie, Juliiny otázky a další eseje, Příběh o příběhu. Připravujeme nové vydání jeho Poznámek k dějinám filosofie). Vydali jsme též antologii jeho poezie Ve všední den i v neděli.
 
Abychom zaručili kvalitu našich knih, na řadě z nich jsme spolupracovali s různými odborníky z filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Orientálního ústavu AV či jiných akademických institucí. Jsou (či byli) to zvláště indologové Dušan Zbavitel, Vladimír Miltner, Kamil Zvelebil, Karel Werner, Lubomír Ondračka a Jiří Holba, sinologové Augustin Palát, Jarmila Häringová a Olga Lomová, japanologové Antonín Líman, Zdenka Švarcová a Robin Heřman, koreanistka Ivana Gruberová, tibetanisté Josef Kolmaš a Zuzana Ondomišiová, etnologové Oldřich Kašpar a Pavlína Brzáková a další. Redakce jim všem děkuje za všestrannou profesionální pomoc.
 
 

"Knížky pro přemýšlivé lidi"