Nákupní košík

knihacenapočetcenavyjmout
Barbara Colorosová: Děti za to stojí!
Darujte svým dětem sebekázeň
286,-Kč286,-Kč
celkem286,-Kč

Při objednávce nad 1000,-Kč neúčtujeme poštovné!

-

Možné způsoby platby

 1. Platba předem (bankovní převod)

Cenu objednávky můžete uhradit převodem ze svého účtu na náš účet č. 4956503399 / 0800. Jako variabilní symbol platby vždy uvádějte číslo dané objednávky.

 Pokud zákazník zvolí platbu předem na účet, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 7 dnů od její realizace. Pokud obchod neobdrží v této lhůtě platbu na svůj účet, bude objednávka zrušena. Před zrušením objednávky bude zákazník upozorněn a požádán o realizaci očekávané platby.

 1. Dobírka

Za dobírku účtujeme celkovou cenu 90 Kč. Cenu zaplatíte až při převzetí zboží na poště.

 1. Platba na fakturu

Tento způsob platby je určen pouze pro firmy, knihovny a školy. Objednané zboží bude zasláno spolu s fakturou k zaplacení. Další objednávka na fakturu bude vyřízena až po uhrazení předcházející objednávky. Jako fakturační adresa bude uvedena adresa zákazníka v jeho registračních údajích (nezapomeňte uvést také IČO, případně DIČ) a dodací adresu pokud se liší od fakturační.

Při objednávce nad 1000 Kč neúčtujeme poštovné !

Společně se zakoupeným zbožím obdržíte v zásilce daňový doklad.

 

Nákupní řád

1. Práva a povinnosti prodejce

Prodejcem je DharmaGaia s.r.o., Uhelný trh 420/1, 110 00 Praha 1, IČ 06558500, DIČ CZ06558500.

Odesilatelem je DharmaGaia, distribuce, Aloise Jiráska 260, 26101 Příbram IV.

Kontaktní osoba: Martina Kolíbalová, dharmagaia@dharmagaia.cz, tel. 608 242 993

 

 1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
  V případě objednávky s platbou na fakturu (pouze pro firmy,školy a knihovny) si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svojí předcházející objednávku.
  Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.
 3. Za splnění podmínek uvedených v bodě 2.4. prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (poštovné, dobírkovné).
 4. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu , a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu 2.5. je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
 5. Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2.2., prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.
 6. Objednávky do zahraničí nevyřizujeme.

 

2. Práva a povinnosti nakupujícího

 1. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
 3. Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat na stránkách obchodu do jedné hodiny od jejího odeslání.
 4. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží
 5. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:
 • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené
 • nakupující doručí vrácené zboží poštou na vlastní náklady na adresu odesilatele:

DharmaGaia s.r.o.

Uhelný trh 420/1

110 00 Praha 1

 

Do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosíme, kopii útržku z dobírkové složenky.

Kontakt: Martina Kolíbalová, dharmagaia@dharmagaia.cz, tel. 608 242 993

 1. Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníku, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele.
 2. Pokud nakupující při objednání zboží zvolí platbu předem na účet prodejce (bankovní převod), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 7 dnů od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

 

Reklamační řád

Prodejce:

DharmaGaia s.r.o., Uhelný trh 420/1, 110 00 Praha 1, IČ 06558500, DIČ CZ06558500

1. Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:

 1. E-MAIL

Zasláním e-mailu na adresu dharmagaia@dharmagaia.cz 

 1. TELEFONICKY

Telefonní číslo:  

 1. POŠTA

                   Zasláním reklamace na adresu:

DharmaGaia s.r.o.

Uhelný trh 420/1

110 00 Praha 1

                  Každá reklamace musí obsahovat:

a.     číslo objednávky

b.     popis zjištěných závad

2. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

3. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

4. Pokud neobdržíte objednanou zásilku, kontaktujte nás na e-mail dharmagaia@dharmagaia.cz, nebo telefonicky na číslo 608 242 993