Korea

Prázdné hory jsou plné větru a deště
Antologie básní korejských zenových mistrů

1. vyd. 2002, ISBN 80-85905-95-7, brožovaná, 250 str.
naše cena:
198
ROZEBRÁNO
Poezie korejských zenových mistrů v překladu Ivany Gruberové.
-

Déšť v horách rozeznívá bambusy
Výbor z klasické korejské literátské poezie psané čínsky (hansi)

1. vyd. 2005, ISBN 80-86685-28-4, Brož., 206 str.
naše cena:
158
ROZEBRÁNO
Výbor z klasické korejské literátské poezie psané čínsky (hansi) z období 9.-19. stol.
-

Jak se prodavač papíru stal buddhou
Korejské buddhistické legendy

1. vyd. 2006, ISBN 80-86685-50-0, váz., fotografie, 226 str.
naše cena:
194
ROZEBRÁNO
Koupit
Padesát legend o moudrosti a soucitu buddhů, o síle čistého lidského srdce, o karmické odplatě i o neúnavném duchovním hledání mnichů a laiků.
-

Zenový mistr Činul
Cesta k probuzení v tradici korejského buddhismu

1. vyd. 2013, ISBN 978-80-7436-034-3, Váz., 188 str.
naše cena:
160
SLEVA: 30 %
Koupit
Šest textů korejského zenového mistra z 12. stol.
-

I Hjong-kwon
Sansa
Buddhistické kláštery v korejských horách - místa, která čistí a otevírají mysl

1. vyd. 2014, ISBN 978-80-7436-049-7, Brož., 294 str.
naše cena:
321
SLEVA: 30 %
Koupit
Unikátní publikace o historii, umění a architektuře buddhistických horských klášterů v Jižní Korei. Přes 220 celobarevných fotografií. Přeložila a poznámkami opatřila Ivana M. Gruberová.
-

Kim Kwang-gju
Země mlh

1. vyd. 2012, ISBN 978-80-7436-022-0, brožovaná, 140 str.
naše cena:
118
SLEVA: 30 %
Koupit
Výbor z poezie současného korejského básníka (1941).
-

Kim Sakkat
Básně Kima Klobouka

1. vyd. 2009, ISBN 978-80-86685-94-6, Brož., 252 str.
naše cena:
124
SLEVA: 50 %
Koupit
Výbor z tvorby jedinečného korejského básníka (1807-1863).
-

Kim Si-sup
Slyším padat sníh

1. vyd. 2010, ISBN 978-80-7436-004-6, brož., 104 str.
naše cena:
117
ROZEBRÁNO
Výbor z klasické poezie hansi korejského básníka 15. století v překladu Ivany M. Gruberové.
-

Kjongho Songu
Měsíc mysli úplně kulatý
Básně korejského zenového mistra

1. vyd. 2011, ISBN 978-80-7436-013-8, Brož., 88 str.
naše cena:
92
ROZEBRÁNO
Výbor z poezie korejského zenového mistra (1849-1912).
-

Ko Un
Deset tisíc životů

1. vyd. 2013, ISBN 978-80-7436-032-9, Brož., 182 str.
naše cena:
139
SLEVA: 30 %
Koupit
Výbor z poezie současného korejského básníka.
-

Manhe Han Jong-un
Tvoje mlčení

2. opravené. vyd. 2003, ISBN 80-85905-18-3, brožovaná, 94 str.
naše cena:
92
ROZEBRÁNO
Meditativní básně v próze korejského zenového mnicha (1879-1944), součást kánonu moderní korejské literatury.
-

Mistr Sosan
Zrcadlo zenu

1. vyd. 2007, ISBN 80-86685-68-3, Váz., 138 str.
naše cena:
134
ROZEBRÁNO
Stručný a hutný text korejského zenového mistra Sosana Tesy (1520-1604), vůdčí osobnosti tehdejšího korejského buddhismu, shrnuje v 86 krátkých kapitolkách esenci stovek zásadních pasáží z různých buddhistických súter a zenových textů.
-

Mistr Uisang
Mapa říše skutečnosti dle Avatamsaka sútry

1. vyd. 2009, ISBN 978-80-86685-91-5, vázaná, 130 str.
naše cena:
111
SLEVA: 30 %
Koupit
Stručné shrnutí nauky Avatamsaka sútry, významného textu mahájánového buddhismu, podle středověké čínské filosofické školy Chua-jen a korejského učence a učitele meditace (625-702).
-

O Se-jong
Světlo vyhasnutí

1. vyd. 2008, ISBN 978-80-86685-84-7, Brož., 111 str.
naše cena:
110
SLEVA: 20 %
Koupit
Výbor z poezie současného korejského autora v překladu Ivany Gruberové.
-

Seung Sahn
Deset bran
Kong-anové učení zenového mistra Seung Sahna

1. vyd. 2001, ISBN 80-85905-92-2, vázaná, 152 str.
naše cena:
118
ROZEBRÁNO
Komentáře a vyučující dopisy korejského zenového mistra k deseti vybraným kong-anům.
-

Seung Sahn
Odklepávání popela na Buddhu

1. vyd. 1996, ISBN 80-85905-13-2, Váz., 215 str.
naše cena:
134
ROZEBRÁNO
Dnes již zenová klasika, nejvýznamnější kniha známého korejského mistra působícího v USA.
-

Seung Sahn
Zenový kompas

1. vyd. 2006, ISBN 80-86685-31-4, váz., 414 str.
naše cena:
374
ROZEBRÁNO
Obsáhlá a systematická příručka korejského zenového buddhismu shrnující původní Buddhovo učení, hínajánu, mahájánu i zen.
-