Bonnie Greenwellová: Energie transformace<br> <span class='sub-title'>Průvodce procesem probouzení Kundaliní</span>

Bonnie Greenwellová
Energie transformace
Průvodce procesem probouzení Kundaliní

1. vyd. 2003, ISBN 80-86685-07-1, vázaná, 395 str.

doporučená cena: 398 Kč
naše cena
: 318
ušetříte: 80

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O autorce | Obsah | Předmluva | 1. kapitola | 6. kapitola | 7. kapitola

7. kapitola

Péče o ducha v těle

Historie jednotlivých případů nám jasně naznačují, že probuzení Kundaliní je aktem proměny a katalyzátorem urychlujícím sérii změn ve všech aspektech bytí - fyzickém, emocionálním, mentálním i duchovním. Ať už uznáme transformaci za mystickou událost nebo na ni budeme pohlížet jako na biologický proces, nelze pochybovat o tom, že se osoba procházející tímto procesem potýká s mnoha jeho fyziologickými a psychologickými součástmi. Chce-li někdo integrovat tuto zkušenost a radovat se ze života, což je schopnost, kterou tato zkušenost člověku přináší, musí se naučit snášet velmi vysoké hladiny energie a nechat je volně plynout. Je nutné přijmout a náležitě ocenit tento energetický proces, otevřít se mu a umožnit mu, aby v nás motivoval nové způsoby bytí. Hlavním úkolem ega v tomto procesu je odstranit bariéry a vytvořit fyzickou a psychickou strukturu, která je schopna přijímat a integrovat ducha. Z pohledu terapeuta existuje pět hlavních úkolů, jejichž zvládnutí je nezbytnou podmínkou úspěšné integrace procesu. Stručně by se daly popsat asi takto:

1. Pochopení:
Pochopení a získání informací o zásadní duchovní a transformační povaze tohoto procesu a o povaze konfliktu mezi egem a Self. Pak lze rozeznat příznaky a udržet si vědomí nestranného pozorovatele. Proces značně usnadňuje přítomnost chápajících přátel. Terapeut by měl poskytnout milující a podpůrné prostředí, které je teoreticky natolik rozsáhlé, aby udrželo tento proces.

2. Změny životního stylu:
Chuť a odhodlání provést nezbytné úpravy životního stylu, jejichž cílem je omezení stresu, skromný životní styl, provádění nějaké duchovní praxe a nalezení individuálního rytmu pomocí hlubšího kontaktu s vnitřním bytím. Život blíž přírodnímu prostředí a zavádění jednoduchých struktur a podpory do života člověka, který procesem prochází, rovněž působí blahodárně podobně jako tvořivé aktivity vedoucí k sebevyjádření, pohyb a tanec.

3. Posilování těla:
Posilování těla a otvírání energetických bloků prostřednictvím tělesných terapií, masáží a olejové léčby, praktik, jako jsou hatha-jóga nebo recitace manter, pránájáma nebo práce s dechem, pomocí změny stravy a aktivit, které pomáhají uzemňovat.

4. Psychologická neboli karmická očista:
Dokončení starých psychologických záležitostí. Je nutné vyrovnat všechny staré karmické dluhy a očistit se od nenaplněných tužeb, nevyjádřených emocí a sebezničujících zvyků, protože teprve pak může duchovní život přinést své plody. Tomu lze dopomoci tvůrčím psaním, kreslením, tancem, vyprávěním o procesu, očistným pláčem a dalšími druhy terapie. Člověk se především musí naučit trpělivosti, víře, lásce, sebepřijetí a důvěře v přirozený tok života. Toto je stadium vzdávání se věcí.

5. Přijetí vnitřního Self za vlastní:
Propojení se s vlastním vnitřním vedením prostřednictvím procesů, jakými jsou řízená imaginace, dialog s různými aspekty sebe sama, sny, výtvarné umění a meditace. Získání schopnosti nestranně pozorovat vnější chování sebe sama a srdcem naslouchat vnitřním hlasům.

Jako celek se tato kniha věnuje otázce vzdělávání a porozumění. O dalších úkolech do hloubky pojednávám v této kapitole o těle a v následující kapitole o psychologických a emocionálních aspektech souvisejících s Kundaliní. Vhledy a rady, zde sebrané, pocházejí od duchovních učitelů, terapeutů a jednotlivců, kteří se setkali se zkušeností probuzení. Ani jedno z těchto doporučení nebylo vědecky prokázáno či experimentálně ověřeno. Neexistuje žádná přesná metoda, jak zacházet s touto proměnou, kromě starého doporučení, které upozorňuje na potřebu vedení osvíceného učitele. Existuje ale mnoho možností, které čekají na podrobné prozkoumání.

Jsem šílenec? Umírám?

Nejbolestnější součástí zkušenosti mnoha tělesných příznaků Kundaliní je úzkost, která provází neodbytnou myšlenku "Asi jsem zešílel, protože jen šílenci slyší hlasy a škubou svým tělem" nebo "Musím trpět nějakou příšernou nemocí, možná dokonce dvěma nebo třemi najednou". Jakmile je vyloučena organická příčina těchto potíží, je nejdůležitějším krokem pro překonání pochybností tohoto druhu pochopení, že dotyčná osoba není výjimkou, protože tento stav byl definován a popisován po více než čtyři tisíce let psané historie a prožívají jej mnozí z těch, kdo následují duchovní praxi mystiků. Jelikož fyzickým systémem proudí vysoké hladiny energie, dochází k mnoha poruchám normálních biologických a neurologických procesů a náhodné stimulace mozku způsobují různé spontánní reakce, z nichž většina pomine bez léčby. Na druhou stranu, je-li tato zkušenost náhodou aktivována v důsledku úrazu, pokud se již dříve vyskytly epileptické záchvaty anebo jsou-li poruchy nekontrolovatelné a vedou k dlouhým periodám transu a vyčerpání, pak mohu jen doporučit, aby člověka prozkoumal neurolog, který vyloučí komplexní motorickou poruchu.

Potýká-li se člověk s častými fyzickými projevy, k nimž nelze přiřadit žádnou lékařskou diagnózu, existuje několik způsobů, jak tyto projevy interpretovat. Podle principů, z nichž vychází většina tělesných terapií, souvisejí bloky ve fyzickém těle s oblastmi stresu nebo zadržení, které vznikly jako následek stažení, k němuž došlo během minulého traumatu. Těla stažením reagují na bolest, ať už fyzickou nebo psychickou. Zadržováním těchto kontrakcí nebo tím, že určitým způsobem opakovaně reagujeme na nepříjemný stimul, rozvíjíme v sobě tělesnou strnulost a napětí. Když lidé při terapii dýchají, ohýbají se nebo terapet pracuje s jejich tělem odlišným způsobem, pak dochází k uvolnění, často provázenému chvěním a vibracemi. Takové pohyby se mohou vyskytnout též při práci s dechem nebo v hatha-józe. Některé z krijí a bolestí provázejících probuzení Kundaliní jsou též výsledkem tlaku, kterým energie působí na stažené oblasti s cílem dosáhnout jejich uvolnění.

Některé vzorce fyzických příznaků, například Krišnamúrtiho pocit, že se jeho hlava každou noc otvírá, nebo sexuální energie, která zaplavila Irinu Tweedieovou, se jeví jako účelové invaze energie, která musí v těle splnit určitý úkol. Gópí Kršna zdůrazňoval, že tímto úkolem je přetvořit tělo tak, aby vyhovovalo požadavkům spojeným s vývojem nového člověka, "génia" s přímým přístupem k moudrosti vesmírného vědomí. Aurobindo a další hovořili o tomto jevu jako o buněčné transformaci těla, při níž se vytváří nový druh lidské bytosti. Mnozí lidé s příznaky Kundaliní se zmiňují o pocitu, že v nich energie nebo zdroj, který nejsou schopni popsat, provádí "přestavbu".

Mnohé vzorce uvolnění energie lze přičítat stimulaci určitých oblastí mozku, které přijímají vyšší dávky energie než normálně a různými neuronovými dráhami vysílají zprávy, jež jsou přijímány nervovým systémem a následně překládány do jazyka energetických nábojů, škubání, vibrací atd. Kromě toho je podle východní teorie během tohoto procesu aktivován a čištěn jemnohmotný tělesný systém energie. Kundaliní otvírá a čistí neviditelné nádí, které tímto systémem přepravují energii. Velmi užitečná jsou proto při otvírání toků v rámci tohoto spletitého systému různá dechová cvičení, jógické ásany, akupresura a akupunktura.

Pokud se tělo potýká s bolestmi, ztuhlostí nebo častými a silnými vibracemi, může tělesná terapie pomoci, protože otvírá tělo, uvolňuje traumata a vzpomínky a umožní dechu proudit svobodněji a plněji. Různé metody (tanec, masáže, jóga, tchai-ťi, pohybová terapie, akupresura nebo práce s dechem apod.) mohou mít podpůrný účinek a umožňují lidem vyjádřit vyšší úrovně energie. Nejlepší je, pokud se je učíme od učitelů a terapeutů, kteří rozumí duchovním procesům. Rovněž velmi užitečný je experimentální přístup, protože lidé nereagují stejně na metody práce s tělem. Někteří se mohou díky léčbě cítit velmi posíleni, uvolněni nebo naplněni energií. Naopak jiní mohou zjistit, že jejich tělo je příliš předrážděné, než aby zvládalo jen pouhý dotek. Ti pak dojdou k závěru, že bude lepší vyhnout se praktikám tohoto druhu, aby zmírnili své energetické jevy. S nabývající intenzitou energie v těle je proto třeba najít způsoby, jak ji vyjádřit, místo abychom se jí bránili stažením. Pomáhají při tom tanec, zpěv, běh, pohyb, cvičení a různé tvůrčí aktivity.

Nohama na zemi

Po hlubokých transpersonálních procesech dosažených tělesnými terapiemi, řízenou představivostí ve změněných stavech vědomí, hypnogogickými stavy a podobnými procesy je vhodné provádět též uzemňovací praktiky, které člověka plně vracejí zpět do uvědomění těla a orientace v běžné realitě. Pokud někdo prochází mystickými stavy, často mu lidé vyčítají, že má "hlavu v oblacích". To je jasným znamením, že je třeba naučit se lépe uzemnit v pozemské úrovni reality. Terapeut mu v tom může pomoci například tím, že uchopí jeho chodidla, zatímco klient se soustředí na dech po celé jeho dráze, až k chodidlům. Pro klienta ale může být užitečné i to, že ho vedeme k tomu, aby se učil vědomě chodit, těžce našlapovat, tančit nebo předstírat, že má lví tlapy, kterými objímá zemi. Uzemnění může mít i jednoduchou podobu posezení u šálku čaje a diskuse o praktické integraci zkušenosti do každodenního života. Lze jej provést rovněž pomocí nějaké vizualizace, například napodobováním dubu, s pažemi nataženými vstříc slunci a kořeny (energie protékající chodidly) zapuštěnými do země. Také ho docílit při objímání stromu, práci na zahradě nebo s keramickou hlínou, hnětení těsta, pečení, když budeme provozovat atletiku, turistiku nebo stavět hrady v písku.

Chceme-li žít tak, abychom dosáhli duchovních vhledů a spojili se s hlubšími vrstvami sebe sama, musíme být tělesně i psychicky silní, aby se nám spokojeně žilo na této planetě. Bez toho můžeme prožívat dezorientaci, nadutost nebo velké úzkosti. Ze životopisů některých křesťanských mystiků i ze záznamů psychoterapeutů, kteří léčí anorexii a další nemoci spojené s popíráním vlastního těla, je zřejmé, že lidé, kteří se po celá léta snaží oddělit ducha od těla, jsou často velmi nemocní a dokonce předčasně umírají. Přistupujeme-li s úctou k úkolům každodenního života a pečujeme-li o zdraví svých těl, jsme silní a jsme schopni přenést vliv duchovního uvědomění do lidské dimenze. Impulsy vedoucí k hladovění a extrémní askezi se nepochybně vynořují z démonických nebo temných stránek této zkušenosti, které ani nejsou tolik spojené s transcendencí, ale jsou projevem nenávisti k lidskému stavu jako takovému. Opravdové osvícení přináší schopnost přijímat a ctít celou lidskou existenci a soucítit se všemi jejími omezeními.

Pořádek, disciplína a pravidelný životní rytmus v duchovní komunitě, jakou je ášram nebo klášter, mají praktické opodstatnění, protože nutí lidi se sklony k mystickým nebo éterickým stavům vědomí plnit úkoly, které opět zapojují tělo a mysl do běžné životní zkušenosti. Kromě toho zodpovědné duchovní komunity propagují umírněný a morální přístup k životu a život věnují práci pro ostatní, což podporuje psýché v procesu Kundaliní. Obecně mohu říct, že lidé, které jsem poznala a kteří žili podle určitého řádu, pracovali nebo měli rodinu, podle všeho přijali tyto vyšší energie lépe a snáz než ti, kteří neměli nic jiného, čím by zaměstnávali svou mysl. Přehnaná organizace života by byla v průběhu intenzivního duchovního probuzení nesnesitelná, ale mírná disciplína a pravidelná práce mají nesmírný podpůrný účinek.

Nejsou-li lidé nacházející se v procesu Kundaliní spokojeni se svým životním stylem, pociťují často vnitřní potřebu učinit změny, které lépe vyhoví jejich fyzickým a emocionálním potřebám. Někdy dochází i k zásadním proměnám, kdy lidé zanechají svého zaměstnání, přeruší vztahy a opustí domov a přestěhují se na pobřeží oceánu nebo do lesů, do Indie nebo tam, kam je to táhne. U lidí, kteří se rozhodli takto jednat, jsem měla možnost pozorovat takové odhodlání, jako by je do víru jejich osudu strhávala neviditelná síla. V takových případech prospívá přítomnost či rada silného duchovního učitele nebo průvodce, rozhodnutí chovat se racionálně při péči o své fyzické tělo a pomoc přátel nebo lidí, kteří chápou, co se děje.

Čím zdravější je struktura osobnosti a těla před probuzením, tím lépe dokáže člověk zvládnout zásadní rozruchy a úspěšně následovat taková volání. Schopnost cítit se vyvážený a celistvý i v praktickém přijímání reality jsou tedy duchovními devízami nesmírného významu. [...]

Obecná doporučení

Vůbec mě nepřekvapuje, že lidé z moderní západní kultury s jejich předsudky, lpěním na smyslových požitcích a nedisciplinovaném životním stylu mívají takové potíže s efektivním zvládáním energie Kundaliní. Pozitivní zkušenosti Kundaliní lze snáze dosáhnout díky řádné péči a kontrole. I obyvatelé ášramů však zažívají celou řadu potíží, ačkoli pevná struktura ášramu nebo duchovní komunity je protikladem světské společnosti a je navržena tak, aby usnadnila hladký průchod duchovními procesy. Většina z nás by nesnesla, aby musela omezit svou svobodu jíst a pít, co se nám zlíbí, užívat si své sexuality, řídit se svými náladami, držet se vlastní představy o smyslu života, přestože nás láká příslib duchovního osvícení. Obecně je pro nás velmi bolestivé, pokud nás fyzické aspekty Kundaliní nutí přehodnotit a přeorganizovat život. Někteří ale chtějí jen nalézt způsob, jak celý proces zastavit. Toho lze dosáhnout plným ponořením se do víru světského života. Je však velmi pravděpodobné, že takové jednání by zanechalo pocit ztráty hlubších kořenů.

Pravděpodobně se většina lidí, kteří nenásledují jógu nebo jinou duchovní tradici, pokouší nalézt kompromis mezi uctíváním duchovního impulsu a životem se světskými pokušeními a hledají pomalu přechod, který uspokojí potřeby hlubšího Self. Na základě informací uváděných pozorovanými subjekty a v literatuře se zdá, že pokud je člověk ochoten vydržet a začlenit do svého života novou rovnováhu a novou energii, fyzické příznaky nakonec pominou. Obecně lze doporučit, aby se člověk věnoval jógické praxi, vedl disciplinovaný životní styl, umírněně se stravoval a nepožíval stimulanty a maso, aby měl nekompromisní postoj k negativním zvyklostem a vztahům, vyhýbal se nadměrnému podráždění a udržoval klidnou mysl.

Kromě toho může člověk začít objevovat práci s tělem a různé metody sebevyjádření, aby s jejich pomocí otevřel bloky v tělesném systému nebo uvolnil napětí. Některým z pozorovaných osob pomohlo, že energii poskytly dostatek času k tomu, aby protékala, místo aby se pokoušely ji kontrolovat nebo zastavit. Docílily toho při každodenním pravidelném odpočinku nebo meditaci. Vytvoříme-li si s energií vztah, mluvíme-li s ní jako se spojencem či přítelem a uvolníme-li se v ní, může nás přivést k blaženosti. Mnozí z nás nejsou přizpůsobeni vysokému energetickému náboji v těle a brání se mu nebo reagují, jako by byl bolestivý. Můžeme-li se spojit s touto energií a rozšířit své vědomí, abychom ji obsáhli, zjistíme, že je zdrojem slasti. Lze použít paralelu s orgasmickou zkušeností: můžeme ji odmítnout, anebo s ní plynout. Tatáž zkušenost může být pociťována jako bolestivá i slastiplná. Jakmile v sobě vybudujeme důvěru v proces, budou energetické fenomény jen velmi zřídka bolestivé. Bolest je často následkem kontrakce nebo se objevuje ve chvílích, kdy se energie při svém pohybu pokouší překonat zranění nebo velké bloky v těle.

Na základě zkoumaných případů lze usuzovat, že v průběhu obtížných fází procesu Kundaliní by lidé neměli zůstat osamoceni. Krišnamúrti trval na tom, aby u něj v těchto chvílích seděli dva přátelé, dokonce i když na proces nijak nepůsobili, nezasahovali do něj, dokonce mu ani nerozuměli. Občas, když cítil nutkání běžet nebo když se postavil a kvůli intenzivní bolesti padl jako podťatý na zem, zabránili tomu, aby si ublížil. Kršna, róši Kennettová i Goel také zdůrazňovali význam lidí, kteří s nimi zůstali v průběhu procesu. Muktánanda, Tweedieová a Radha byli závislí na podpoře svých guruů. Já věřím, že jednou z nejdůležitějších věcí, které může terapeut nebo přítel udělat, je vytvořit podpůrné prostředí a plnit úlohu tichého, neposuzujícího pozorovatele nebo dobrého posluchače. Těm, kdo takové přátele nebo partnery ve svých životech mají, se v každé krizi dostává nesmírného ujištění a podpory.

Pokud má někdo nemoc, která podle všeho souvisí s Kundaliní, je samozřejmě velmi důležité, aby ji posoudil lékař. Nelze-li ovšem stanovit diagnózu, zřejmě nejlepším řešením je léčbu na rozumnou dobu oddálit. Léky a diagnostický chirurgický zákrok mohou jen potíže pacienta s Kundaliní zhoršit. Někdy Kundaliní vyvolá skrytou nemoc, kterou je třeba léčit. Tělesným systémem také mohou spontánně proběhnout příznaky, jejichž příčinu nelze stanovit. Právě proto je tak důležité, aby lékaři měli alespoň základní znalost tohoto procesu.

Uvolnění energie a další stavy, jako např. návaly horka a chladu nebo stravovací potíže mají tendenci periodicky se objevovat a pak spontánně pominout. Někteří duchovní učitelé, jako např. Rámakršna, Kršna, Krišnamúrti, Muktánanda, róši Kennettová a Irina Tweedieová, se jistou dobu potýkali s extrémními potížemi a mnozí lidé ze Západu se zmiňují o tomtéž. Jiní pociťují jenom minimální nepohodlí. Můžeme jen spekulovat o faktorech, které jsou důvodem těchto rozdílů. Mohou souviset s rychlostí nebo hloubkou probíhajícího probuzení, délkou jógické nebo jiné duchovní praxe, schopností mozku reagovat na energetické změny, intenzitou odevzdání se procesu, vyspělostí nebo stabilitou životního stylu člověka, typem osobnosti, předešlými psychologickými a fyzickými stavy, předchozí terapií nebo prací s tělem, zásahem gurua, který dohlíží na proces, druhy karmy, kterých je nutné se zbavit, počtem minulých životů, v nichž měl člověk zkušenosti Kundaliní, a dalšími faktory mimo naše chápání. Bylo by zajímavé srovnat zkušenosti lidí, kteří dvacet let praktikovali jógické ásany a pránájámu, se zkušenostmi stejného počtu osob, které se józe nevěnovaly.

Věřím, že k otevření nedochází náhodně, ale že probouzení řídí nejhlubší jádro vnitřního Self. Nicméně je velmi pravděpodobné, že ti, kdo se nacházejí v počátečních stadiích tohoto procesu, nemusí mít stejné zážitky jako lidé ve stadiích pozdějších a že ti, kdo mají vážné psychologické problémy, mohou být tímto výbuchem energie pohlceni. Tato energie nutí člověka, aby prostřednictvím tělesné a emocionální transformace dosáhl úplnosti a nikdo nikdy netvrdil, že lze u jakéhokoli jedince předpovědět její načasování nebo výsledek. Je to setkání s božským, a schopnost osobnosti rozeznat a integrovat takové shledání má obrovský vliv na další rozvoj psýché.