Bonnie Greenwellová: Energie transformace<br> <span class='sub-title'>Průvodce procesem probouzení Kundaliní</span>

Bonnie Greenwellová
Energie transformace
Průvodce procesem probouzení Kundaliní

1. vyd. 2003, ISBN 80-86685-07-1, vázaná, 395 str.

doporučená cena: 398 Kč
naše cena
: 318
ušetříte: 80

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O autorce | Obsah | Předmluva | 1. kapitola | 6. kapitola | 7. kapitola

1. kapitola


Kundaliní: probuzení k radikální duchovnosti

Najednou se mi ze spodní části páteře přemístila do srdce energie, která v hrudi explodovala jako neutronová bomba. Rozložen na nepatrné částečky, které byly vším, co ze mě zbylo, jsem expandoval všemi směry jako zlomky energie cestující deformovanou rychlostí až na konec vesmíru... Změnil jsem se ve vlny energie umírající za okraji vesmíru. Nezbylo nic... Rob

Tato kniha pojednává o jemné energii životní síly, čistém vědomí přesahujícím mysl a extatické zkušenosti duchovního probuzení. Je ale také i o fyzickém zhroucení, psychickém chaosu a náhlé změně osobnosti, tj. o těch aspektech lidské transformace, které vyrvou člověka z dosavadního způsobu života. Vypráví prastaré i současné příběhy lidí, kteří objevili a integrovali zkušenost posouvající hranice jejich duševního zdraví a jejich božskosti. A je též průvodcem, který vám pomůže tuto zkušenost přežít a transformovat.

Stává se, že když se lidé modlí, meditují nebo v hlubokém rozjímání hledají "Boha", jsou nakonec konfrontováni se zkušeností, kterou staré indické posvátné texty označují termínem sat-čit-ánanda. Sat je existence nebo bytí, substance či všeprostupující esence. Podle východních posvátných textů existovalo před stvořením pouze sat, jediné a nerozdělené. Existuje vždy a všude. Čit je kosmická inteligence nebo vševyplňující vědění, je to vědomí bez osobní identity. Ánanda je extatická blaženost. Indičtí panditové označují tyto tři kvality za esenciální podstatu bytí. Po výbuchu energie Kundaliní, která je skryta v každém z nás, se jedinci může otevřít přímý vhled do těchto kvalit. Když se tato prvotní intenzivní energie probudí, zdá se, že se pohybuje tělem a duší s určitým záměrem, a podle východních mystiků má schopnost změnit člověka až na jeho buněčné úrovni. Cítí-li někdo první intenzivní vlny této energie/vědomí a zmítá-li se v následném tělesném, psychickém a duchovním chaosu, mluvíme o probuzení Kundaliní.

Pokud jste probudili tuto energii, ať už disciplínou a duchovním cvičením, v důsledku práce s dechem nebo jiných intenzivních terapií, po zkušenosti blízké smrti či jiného traumatického zážitku nebo k tomu vedla jiná, zcela nevysvětlitelná příčina, spojujete se s evolučními energetickými a psychickými silami. Tyto energie s sebou nesou vědomí, stejně jako mohou vzduchové vlny nést rádiový signál, a některým lidem způsobují psychické potíže, které bychom mohli přirovnat k psychickému Armageddonu, kdy se hroutí hranice vlastní identity a vynořují se nové možnosti.

Lidé, kteří zažili náhlé probuzení energie Kundaliní, je popisují mnoha způsoby:

Během meditace jsem měl najednou pocit, jako bych prorazil vrstvu ledu a mohl jsem vnímat sám sebe, jak tančím nad oceánem blaženosti, cítit, jak se ho dotýkám špičkami, vnímat silné teplé záchvěvy proudící z konečků prstů celým mým tělem až nahoru, proudící vším. Poté jsem byl do toho oceánu vržen a ztratil jsem pojem o tom, co se děje. Bylo to nepopsatelné... Jay

Sáhla jsem po knize Jógánandy, abych vyhledala citát. Měla jsem pocit, jako by mi někdo položil těžkou ruku na rameno, přimáčkl mě k podlaze a zase narovnal. Proudily mnou vlny extatické energie a moje mysl byla ztracena v energii a světle. Tak jsem zůstala asi čtyři hodiny... Chris

Tyto zážitky jsou jako jednotlivé události v životě pozoruhodné, souhrnně je lze však identifikovat jako zkušenosti Kundaliní, protože jsou začátkem procesů trvajících měsíce a roky, během kterých se ještě objeví široká škála dalších zážitků. Toto probuzení duchovní energie/vědomí provází mnoho dalších jevů, které obecně spadají do sedmi kategorií zážitků: nedobrovolné pohyby (krijá); tělesné pocity a příznaky; spontánní jógické pozice a dýchání; emocionální rozruchy; mimosmyslové vstupy -- vizuální, sluchové a čichové; věštecké a paranormální fenomény; a zkušenosti samádhi nebo satori. Takové probuzení je většinou provázeno i zásadními změnami názorů a životního stylu.

První pohyb Kundaliní je často pociťován jako energie zvedající se z dolní části páteře, kde je podle esoterické literatury již při zrození člověka svinuta ve skryté formě. Může prýštit z těla jako gejzír, plazit se nahoru pomalým spirálovitým pohybem jako had nebo rovnoměrně proudit páteří a korunou hlavy. Tělo vibruje nebo je nabito energií a v těch šťastnějších případech i extatickými pocity. Nervový systém může být zaplaven intenzivním teplem, světlem nebo zvuky. Energie pak může zdánlivě zmizet. Může se však také zdržet a od základu přetvořit člověka na novou osobu, která ovšem ještě celá léta může zápasit s tělesnými a psychickými rozruchy. Vypadá to, jako by každý skrytý nebo nevyřešený fyzický či emocionální problém v systému těla a mysli musel být pojmenován a vyřešen.

Tato "radikální" duchovní zkušenost pravděpodobně vyrůstá z nejhlubších kořenů Bytostného Já a žene člověka do revolučních osobnostních a fyziologických změn. Intenzitu tohoto pohybu některé posvátné jógické texty popisují jako spěch bohyně Šakti, která se osvobozena žene lidským systémem, aby se sjednotila se svým milencem Šivou, universálním vědomím, které ji očekává. Tato náročná bohyně, stvořitelka a ochránkyně člověka, začne zápas za osvobození lidského vědomí od světských záležitostí a vytvoří rozsáhlou škálu psychických a fyziologických jevů, projeví se extatickou zkušeností a agonizující sebekonfrontací a dožaduje se změny životní orientace dotyčné osoby.

Zkušenost Kundaliní byla téměř ve všech kulturách na zemi po staletí utajována. Dnes se o ní mluví stále častěji i mezi moderními duchovními hledači a podle všeho se vyskytuje i mezi lidmi, kteří žádnou duchovní praxi neprovádějí. Pokud vstoupí do životů lidí, kteří postrádají kontext a nerozumějí souvislostem mezi tělesnými a mystickými zážitky, pak v nich může vyvolat zmatek a strach nebo dokonce vést k roztříštění jejich osobnosti. A obrátí-li se takto postižení lidé na tradiční lékaře, psychoterapeuty nebo církevní poradce, jejich úzkost ještě vzroste, neboť jim západní kultura nedokáže poskytnout rámec, v němž by mohli integrovat spojení mezi spiritualitou a tělesnou energií.

Duchovní probuzení nemusí být destruktivním nebo bolestivým zážitkem, přestože nepochybně spouští tělesnou i duševní transformaci. Existuje dostatek důkazů, že prvotně je jeho povahou rozšířené vědomí a blaženost, která je po stabilizování procesu pociťována neustále. Je vhodné pohlížet na probuzení jako na určitý proces nebo sérii akcí, změn a funkcí zaměřených na posílení těla a charakteru. Jejich cílem je vznik dostatečně silného tělesného systému, jenž bude schopen udržet duchovní energii a vhled. Jógini věří, že nejprve je nutné jógickou praxí, sebedisciplínou a skromným životním stylem vytvořit v soustavě těla a mysli silnou strukturu a teprve pak je bezpečné probudit Kundaliní. Mnozí lidé ze Západu, kteří ji probudili, ale neprošli předtím nutnou přípravou, se setkávají s výzvami této transformace, aniž by měli dostatek schopností, kterými by ji mohli obsáhnout.

Probouzení Kundaliní na Západě

V posledních letech se množí případy osob žijících v západní společnosti, kterým se probudila energie Kundaliní. Buď k tomu došlo spontánně, nebo v důsledku určitých duchovních praktik či terapeutických procesů. Tuto erupci duchovního vědomí může ovlivnit celá řada faktorů, včetně skutečnosti, že meditace a cvičení zaměřené na získání energie jsou rozšířené a dostupné západní společnosti od 30. let 20. století. Tehdy je zpopularizovali takoví jógini z Východu, jako jsou Paramahansa Jógánanda (krijá-jóga) a Svámí Vivékánanda. Od té doby přineslo mnoho učitelů z Indie, Tibetu, Číny, Japonska a islámských zemí jógické, tantrické, buddhistické, zenové a súfijské praktiky.

Klasické posvátné texty naznačují, že tyto metody připravují tělo a mysl na zkušenost a integraci změněného stavu vědomí, který promění duchovní, fyzický i citový život. Všechny opravdové meditační procesy, dokonce i v tradicích, které nepopisují ani nepodporují zkušenosti s energií Kundaliní, podporují transpersonální stavy vědomí. Někteří lidé sice meditují s vědomým záměrem probudit Kundaliní, pro mnoho dalších jsou však projevy této energie nevysvětlitelné, protože probuzení Kundaliní není součástí duchovní tradice, kterou následují.

Kromě tisíců lidí zabývajících se meditací nebo jógickými dechovými cvičeními (pránájáma) bez sebemenšího pochopení hloubek, do nichž je jejich praxe může zavést, objevují mnozí další i nové formy terapií a práce s tělem, jež využívají dech způsoby podobnými starověkým technikám jógy, které byly zaměřeny na probuzení Kundaliní. Jiní zase zažili změněné stavy vědomí pod vlivem psychoaktivních látek, jako jsou LSD nebo MDMA, které mohou otevřít vědomí radikálnímu duchovnímu probuzení. Zkušenosti s psychedeliky však duchovní učitelé obecně neuznávají jako platné mystické zkušenosti. Přesto se však mnoha lidem jejich přičiněním otevřela mysl vůči velkému potenciálu možností ležících nečinně v psyché. Tyto zkušenosti a vhledy ocenila také řada různých autorů duchovních knih, protože je přivedly k hledání duchovní perspektivy a ke snaze o nalezení bezpečnější cesty vedoucí k rozšíření a stabilizaci tohoto druhu zážitků.

Nejenom duchovní učitelé, ale i psychoterapeuti, léčitelé, fyzioterapeuti a mnoho dalších odborníků propagují meditační praxi, různé druhy tantrických praktik, nácvik mimotělních zkušeností a metody práce s dechem, jako jsou znovuprožití porodu (rebirthing), holotropní a radianční dechová terapie (Radiance Breathwork), reichiánskou a neoreichiánskou práci s tělem. Rovněž jsou běžně dostupná cvičení hatha-jógy, kurzy aikida a tchaj-ťi a další podobně aktivity. Všechny tyto praktiky vedou k aktivaci a zesílení jistých druhů energií, které jsou do té doby v tělesném systému skryté nebo méně aktivní. Procesy hluboké relaxace, zpětná vazba (biofeedback), řízená imaginace a jemnější styly práce s tělem mohou rovněž hluboce ovlivnit energetický systém jemnohmotného těla, v němž je Kundaliní hlavním činitelem. Někteří terapeuti a sociologové, kteří zkoumali zážitky klinické smrti, se zmiňují o radikálních změnách energie a vědomí, které je často provázejí. Jiní vědci mluví o lidech, kteří se podle všeho duchovně probudili skrze sny. Harrisův průzkum veřejného mínění z roku 1988 prokázal, že téměř 4,5 milionů Američanů medituje. Pravděpodobně většina těchto lidí zkusila nějakou z těchto metod, které mohou probudit duchovní Bytostné Já neboli energii Kundaliní.

Probouzení Kundaliní na Západě je snad též obecnou psychickou reakcí na rostoucí deziluzi a strach z tradičních modelů moci a úspěchu v západní společnosti, jež se v tomto úseku lidských dějin vyskytují stále častěji... reakcí na strach ze smrti, nukleární či přírodní katastrofy, odcizení a osamocení. Duchovní vědomí a naděje tak přirozeným způsobem vyvažují temné představy. Vědomí bolesti a utrpení ve světě motivovalo Buddhovo hledání, a je stále těžší a těžší potlačovat toto vědomí a vyhýbat se mu.

Všechny tyto faktory -- experimenty s různými metodami (zvláště s meditací) a hluboký zájem o smysl života -- nalezneme v příbězích lidí, u nichž se projevily příznaky Kundaliní. Nikdo však nemůže předvídat, komu se tuto energii podaří probudit. Je to zřejmě především otevřenost mysli, srdce a těla, co tento proces podporuje. To znamená, že pomáhá, jsou-li psychologické a emocionální konflikty minimální a tělo je bez bloků a napětí. Je tedy dobré co nejméně ulpívat na světských zájmech.

Vášnivá láska k božské Bytosti nebo k duchovnímu průvodci, kterého člověk třeba nikdy ani neviděl, může rovněž vést k této zkušenosti. Důkazem jsou okouzlující básně a písně na oslavu boha psané bhaktickými a súfijskými básníky. Oddanost je bezpochyby též cestou řady křesťanských mystiků.

Mnozí lidé se probudí poté, co obdrželi šaktipátu. V některých tradicích, nejvýrazněji pak v józe mistrů (siddha-jóga), je Kundaliní aktivována guruem. Po předání může semínko v žákovi nečinně odpočívat a probudit se v pravý okamžik, třeba až o mnoho životů později. Některé školy jógy učí, že je možné připravovat se na tento proces celé životy, ale že samotné probuzení je aktem milosti.

Podle staré tradice je žák, jenž v sobě probudil Kundaliní, vždy pod dohledem učitele nebo gurua, který vidí do povahy každého zasvěcence a umí rozpoznat jeho jedinečné potřeby. Proto klasická literatura nepojednávala o problémech spojených s probuzením Kundaliní a neobsahovala ani obecná doporučení, jak tyto problémy řešit. To neznamená, že v minulosti nedocházelo ke komplikacím, zvláště u jednotlivců, kteří následovali jógickou praxi bez dozoru. Například v životopise Gópí Kršny, publikovaném v roce 1974, je popsáno mnoho traumatických příznaků a autor byl posléze velmi překvapen, že se tisíce lidí ztotožnilo s jeho potížemi a písemně jej žádalo o radu ohledně svých vlastních zážitků.

Praxe vedoucí k přímé zkušenosti "boha" není novou ani radikální myšlenkou. Je to v podstatě jedno z nejstarších cvičení zaznamenaných ve starověkých posvátných textech. Je též základním kamenem mnoha šamanských rituálů. Pro každého, kdo byl vychován pod vlivem západní psychologie a náboženství, které považují ego za centrum individuálního já a upřednostňují archetyp boha, jenž je mýtem o vševědoucím a soudícím otci, je to ovšem radikální duchovní hnutí. Podle tradiční západní psychologie je víra vyjádřením regrese do stavu dítěte (podřízenost otci nebo splynutí s matkou) a pro fundamentalistické křesťany jsou introspekce a změněné stavy vědomí plné rizika, a proto zla, protože mohou vést k jiným než doktrinálně určeným zkušenostem. Takové postoje však nemohou podporovat lidé, kteří se hluboce ponořili do zkoumání své psýché a nalezli zde naléhavou potřebu duchovního osvobození či touhu poznat boha přímo, což je "paradoxně" směřuje ještě hlouběji, až jejich poznání přesáhne vědomí formy a myšlenky.

Mnoho lidí prozkoumává starověké cesty Východu, ale též objevuje nové metody, jež vedou k nalezení duchovního smyslu a integrace. Lidé ze Západu mají možnosti a zájem experimentovat a aktivně hloubat v tajích vědy nebo náboženství bez ohledu na následky. Někteří velmi intenzivně praktikují to či ono, jen aby povzbudili probuzení Kundaliní, a věří, že jim to přinese mír, blaženost, transformaci, moudrost, moc nebo jiné výhody.

Díky svému výzkumu a práci transpersonálního psychoterapeuta často poznávám nové přátele a klienty, kteří za mnou přicházejí, aby mluvili o radikálních zkušenostech vlastního duchovního vynoření. Obecně se jedná o příčetné a racionální jednotlivce, kteří mluví o energii, mimotělních zkušenostech, zmáhajících tělesných a emocionálních potížích, transcendentních nebo spontánních sexuálních zážitcích, věšteckém uvědomění, vědomí, světle a blaženosti. Zápasí se všemi nevyhnutelnými stavy, které se objevují při konfrontaci transpersonálního nebo kolektivního Bytostného Já s individuálním já ega. V kultuře, která je natolik zaneprázdněna ekonomikou a konflikty, že nedokáže vzít na vědomí existenci mystiky a ponižuje ji na omyly bezvýznamných a možná i "dysfunkčních" světců z církevních dějin, se snaží vytvořit si duchovně orientovaný životní styl a udržet jednotící perspektivu.

Ti, kdo mají tyto zkušenosti, formují tichou alternativní kulturu jednotlivců, kteří si uvědomují, že vědomí ega je jenom částí lidského potenciálu, a to částí menší. K tomuto poznání dospěli prostřednictvím duchovní praxe, meditačních programů, zážitků klinické smrti nebo v důsledku práce s dechem či tělesných terapií založených na reichiánských postupech, akupresuře a biofeedbacku. Někteří z nich se probudili uprostřed noci s pocitem, že byli zasaženi elektrickým proudem a nyní překonávají sami sebe ve snaze pochopit, co se jim to vlastně děje. Mají-li velmi otevřené srdce, mohou se nekontrolovaně zamilovat, i když jejich láska není vázána k objektu, pokud ovšem nemají vizi Ježíše, Kršny nebo jiného průvodce či světce, na něhož by svůj cit projektovali. Někteří cítí, že je nabíjí nějaká masivní energie, a poté následuje vyprázdnění a vyčerpání. Jiní cítí, že se milovali s božskou bytostí anebo zažívají "vesmírné orgasmy".

To vše přeorientuje duchovní život a zvyklosti jednotlivce, a takto pozměněný život je dalším aspektem radikální spirituality. Je to spiritualita celku tělo-mysl-duše, a jakmile je tento útvar plně angažován, mění se definitivně názory člověka na svět a sebe sama. Podle Gópí Kršny se v probuzení skrývá potenciál, jenž může změnit člověka v génia majícího přístup k universální moudrosti a inspiraci. Věřil, že je to důsledek hlubokých biologických změn v mozku, k nimž může dojít v průběhu let, kdy člověk prochází tímto procesem, a vnímal to jako naději pro budoucnost planety.

Práce s energií v různých kulturách

Existuje mnoho důkazů, že koncept duchovního probuzení není jenom fenoménem jógické zkušenosti, ale že se jedná o proces, který je znám v různých kulturách, kde se lidé zabývají mystickými nebo okultními praktikami. Takové praktiky jim umožňují spojit se s energií, světlem a změněnými stavy vědomí, aby dosáhli toho, co lze obecně definovat jako energie transformace. Odkazy na takové zkušenosti lze najít v mystických esoterických naukách a praktikách mnoha kultur: asyrské, egyptské, keltské, řecké, taoistické, tibetské, židovské, kultury amerických indiánů, aljašské, australské, havajské, africké i latinskoamerické. Příklady využití těchto prostředků nalezneme v šamanismu, gnósi, súfismu i křesťanské mystice. Theosofové, svobodní zednáři, rosenkruciáni a alchymisté též prokazatelně disponovali tajnými praktikami určenými k probuzení energie. [...]

Studiem mnoha případů probuzení Kundaliní v literatuře a po desítkách osobních rozhovorů jsem došla k závěru, že tato zkušenost často přichází v několika fázích. Většina lidí hovoří o úvodní zkušenosti s projevující se sil nou energií a duchovním vědomím, blažeností nebo zkušenostmi samádhi léta před intenzivnějším a náročnějším setkáním s Kundaliní. Tyto úvodní zkušenosti nebo občasné pohyby a uvolnění energie mohou být spontánní přípravou jedince na pozdější probuzení. Přestože mnohé praktiky slouží jako příprava k probuzení, existuje jen málo důkazů, že ve větší míře způsobují probuzení Kundaliní. Podle všeho nelze opomenout faktor určité "milosti" nebo psychické připravenosti, na což má aspirant jen malý vliv.

S pránickou energií a Kundaliní je spojováno mnoho zkušeností a mnoho kulturních a duchovních praktik stojí za to zkoumat, aby se prokázala universálnost tohoto procesu. Nejdůkladněji a nejsvědomitěji však tyto události popsala jógická svatá písma, která nabízejí učení, jak těmto zkušenostem porozumět. [...]

Syntéza východních a západních radikálních duchovních zkušeností

Tato kniha je syntézou konceptu duchovnosti a jemné fyziologie z Východu s novými zkušenostmi objevujícími se nyní na Západě.

Nepřímo též řeší otázku, jak se mohou vědomí ega a duchovní uvědomění propojit v jedinci, který cítí, že je vtažen do poznávání Bytostného Já, ale zároveň je polapen zmatkem spojeným s rozpouštěním vědomí ega, a to navíc ve společnosti, která na takový proces pohlíží jako na šílenství. Představuje nově se vynořující paradigma, jež využívá východních i západních možností k zapojení transpersonálního Bytostného Já a nabízí nové modely zkušenosti a integrace duchovního vědomí. Východní nauky jsou bohaté na výklady nadvědomých prvků lidské psýché. Západní teologové a psychoterapeuti musí ustoupit od zkostnatělého ulpívání na západních perspektivách a otevřít se možnosti, že hluboký vhled do duchovních záležitostí existoval tisíce let před Kristem. Je možné, že se lidé ve starověku zabývali těmito cestami a bránami k Bytostnému Já mnohem více než moderní intelektuálové, vědci a duchovenstvo, kteří od dob křižáckých výprav prosazovali ovládnutí vesmíru podle svých vlastních představ. A je skvělé, že se někteří mystikové rozhodli ochraňovat tuto moudrost až do doby, kdy si dostatečné množství lidí bude přát integrovat ji zpět do své kultury.

Na Západě nyní bezpochyby nastala vhodná doba nejenom k tomu, abychom tuto moudrost ocenili, ale též k rozvíjení a rozšíření nového paradigmatu a oživení ztrápené společnosti duchovním uvědoměním. Očekávám, že ti, kdo dnes procházejí touto zkušeností, vytvoří nakonec nový model bytí přinášející moudrost Východu propojenou s experimentálními a tvořivými aspekty Západu, a vytvoří tak základnu pro budoucí rozšíření duchovní zkušenosti. Domnívám se, že jsou předzvěstí rozvíjejícího se duchovního vědomí - což je paradox, protože to ve skutečnosti není nikterak nová, ale nejstarší a nejtrvalejší z lidských zkušeností.