Bonnie Greenwellová: Energie transformace<br> <span class='sub-title'>Průvodce procesem probouzení Kundaliní</span>

Bonnie Greenwellová
Energie transformace
Průvodce procesem probouzení Kundaliní

1. vyd. 2003, ISBN 80-86685-07-1, vázaná, 395 str.

doporučená cena: 398 Kč
naše cena
: 318
ušetříte: 80

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O autorce | Obsah | Předmluva | 1. kapitola | 6. kapitola | 7. kapitola

Předmluva

Možná jste se někdy podivili nezvyklým zážitkům, které jste měli během meditace, anebo jste se setkali s nevysvětlitelnou energií, jež přerušila a dramatickým způsobem změnila váš dosavadní život. Možná jste lékařem, psychoterapeutem nebo léčitelem a hledáte vysvětlení příznaků, které v rámci norem západní medicíny nelze uspokojivě zařadit. Je-li tomu tak, pak vám poslouží tato kniha, kterou jsem napsala, abych pomohla rozpoznat a podpořit unikátní, universální a odvěký proces spojený s duchovní zkušeností a psychologickou integrací, který byl již v indickém starověku označován jako probuzení Kundaliní.

Během práce na doktorátu z transpersonální psychologie jsem objevila hlubokou spojitost mezi fyzickou a duchovní energií a jejich vliv na naše psychologické struktury. Objevily se u mě extatické energie, chaotické pohyby a zásadní změny ve vědomí souvisejícími s mým osobním procesem, v němž jsem kombinovala neoreichiánskou tělesnou terapii a intenzivní meditace. Proto jsem začala vyhledávat další osoby, které by mi mohly pomoci chápat, co se se mnou děje. Přítel mě seznámil s jógou a já jsem v překladech starodávných posvátných knih a zápisech učení jóginů objevila popisy svých nových radikálních zážitků. Ve snaze hlouběji pochopit tento jev jsem se zapsala na pokročilý stupeň výcviku pro učitele aštánga-jógy a bylo mi laskavě umožněno studovat nevydané rukopisy učitele džňána-jógy Baby Hari Dasse, experta na sútry, tantrickou praxi a posvátné texty.

Jakmile jsem o tomto tématu začala diskutovat s přáteli a na seminářích, zjistila jsem, že mnoho lidí se v současnosti potýká s chaosem a změnami souvisejícími s probuzením Kundaliní, k němuž došlo v důsledku duchovní praxe, moderních terapií pracujících s tělem a změněnými stavy vědomí, užívání drog anebo zkušeností blízkosti smrti. Stává se to též spontánně, bez jasné příčiny. Psychologové, lékaři a dokonce i duchovní učitelé však často nesprávně identifikují příznaky probuzení, což mívá pro postižené závažné následky. Rozhodla jsem se proto shromáždit z velkého množství pramenů všechny dostupné informace o tom, jak lze tento proces podpořit a rozvinout ho až k ideálnímu výsledku, jímž je podle posvátných knih Východu změněná perspektiva povahy bytí, rozšířené vědomí a blaženost.

Prozkoumala jsem přes dvě stovky rukopisů, abych získala informace o této prastaré esoterické zkušenosti, jež je v psyché člověka velmi hluboce zakořeněna. Zmínky o ní se objevují již v prvních písemných záznamech. Vedla jsem rovněž řadu rozhovorů s mnoha lidmi ze Západu, kteří popsali tento proces i to, jak ovlivnil jejich životy. Desítce těchto případů se budu podrobněji věnovat v následujícím textu.

Jsem nesmírně vděčna Institutu transpersonální psychologie, že podpořil mé rozhodnutí použít shromážděný materiál k napsání disertační práce na tak netradiční téma, a členům komise, dr. Jill Mellickové, dr. Robertovi Fragerovi a dr. Ronovi Jonesovi, kteří do důsledků chápou spojení mezi duchovnem a psychologií, a tato integrita prochází jejich životy. Části této knihy byly poprvé publikovány v mé disertaci Kundalini: A Study of Eastern and Western Perspectives and Experiences and their Implications for Transpersonal Psychotherapists (Kundaliní: Studie východních a západních názorů a zkušeností a jejich důsledky pro transpersonální psychoterapeuty, leden 1988). Také bych ráda poděkovala rádcům a přátelům, včetně mého manžela Billa, dr. Gaye Hendrickse, dr. Jima Spencera, dr. Jonathana Harta, Baby Hari Dasse a jóginů z Mt. Madonna Center ve Watsonville v Kalifornii, kteří mi umožnili tuto práci dokončit.

Titul této knihy vznikl během zasedání rady pro plánování konference o Kundaliní, nazvané Energie transformace, uspořádané organizací Spiritual Emergence Network v březnu roku 1990. Jsem vděčná tomu, kdo ho vymyslel, bohužel si nikdo z nás nepamatuje, kdo přišel s tímto nápadem jako první! Energie transformace byly popsány pod různými jmény v rámci esoterických praktik každé kultury, a toto slovní spojení odráží universalitu procesu a rozmanitost jeho vlivu. [...]

Termín "Kundaliní" uvádím s velkým písmenem, protože tato energie/vědomí je v posvátných textech personifikována jako Bohyně. Zjistila jsem, že takový pohled podporuje můj duchovní a tvořivý proces. Též jsem použila četné poznámky, což není příliš příjemné pro čtenáře, ale je to nezbytné pro mou studii, jelikož vychází z prací stovek lidí, kteří o tomto jevu psali, ať už se jedná o drobné skvosty překladů svatých písem nebo o encyklopedické svazky, jaké napsal např. Šrí Aurobindo. Snad pro vás budou lákadlem k častější četbě východní literatury, zvláště nacházíte-li se v procesu Kundaliní. Jsou totiž pro duši velmi prospěšné. Současně doufám, že citováním tak velkého počtu učenců a učitelů demonstruji, že se nejedná o abnormalitu či vyšinutí jenom proto, že průměrný západní lékař tento proces nezná, ač byl popsán mnoha význačnými osobnostmi všech dob. Prochází všemi kulturami a celá řada posvátných textů definuje a podporuje pozitivní transformační vliv, jaký může mít na lidský život.

Ať už jste se dostali do víru tohoto procesu záměrně nebo náhodou, doufám, že vám informace a rady zde nabízené pomohou.