Valerie Brooksová
Tantrické zasvěcení
Iniciace ženy na cestě extáze


Recenze: Marie Haisová: Recenze
1. vyd. 2003, ISBN 80-85685-13-6, brožovaná, 248 str.

doporučená cena: 248 Kč
naše cena
: 198
ušetříte: 50
SLEVA: 20 %
Obsah stránky:
Anotace | o autorce | obsah | předmluva | 1. Kapitola: Zamilovanost | Ukázková miniknížka v pdf | Ukázková miniknížka v Calameo

Marie Haisová: Recenze

     Knížka Valerie Brooksové je o životě, lásce a sexu z pohledu americké ženy, která v devatenácti letech potkala učitele, který ji zasvětil do tantrické filozofie a s ní spojeným umění milovat. Tantra pochází z Indie, vnímá muže a ženu se zřetelem na jejich rozdílné tělesné dispozice, které neoznačuje hříchem a nedělá z nich celoživotní trauma, ale naopak, využívá přírodou a přirozeností danou různost a učí, jak se z ní radovat a těšit. Po více než desetiletém tantrickém sexuálním praktikování píše autorka o tantře, která se snaží otevírat srdce, středobod veškeré lidské touhy. Tantra pochází ze sanskrtu a vzniká spojením slov tanoti (rozšiřovat) a trajati (osvobození). Také znamená "tkát" ve smyslu propojovat lidské společenství či sjednocovat lidská srdce.

     Brooksová byla vychována v typické dysfunkční rodině jako nejmladší ze šesti dětí. Dobře a tvrdě se učila, aby na sebe upoutala pozornost, smutná panenka v koutě, jejíž život se nijak nelišil od životů jejích vrstevnic, zmítaná emocemi, doprovázená depresemi, plná mindráků a osobní nejistoty. Myšlenky křesťanství v ní nechávaly spousty nezodpovězených otázek. Jako zázrak působí popis nalezení nové duchovní cesty i vše, co následovalo. O tom, že milovat teorii je snazší než milovat lidi, se každý z nás mohl v životě přesvědčit, neboť lidé dělají chyby a je snadné se v nich zklamat. Na rozdíl od ostatních náboženství však nedává tantra žádný návod, jak se chovat, její ponaučení je jednoduché. Nejdříve se musíme naučit milovat sebe navzájem, a z této konkrétní lásky může vzniknout láska k tomu, co nás přesahuje, ať to nazýváme Bohem, Bohyní, Univerzálním vědomím, Alláhem, Jahvem, Všemocnou energií... Tantra je femininní, je cestou srdce, kterému vládne láska, nikoli logika. Svým srdcem dáváme a přijímáme sami sebe, vcítění se do druhého, intimitu a radostnou vášeň.

     Mezi mužem a ženou jde o konkrétní tělesnou lásku a prožitky popisuje autorka podrobně a obsáhle. "Po mnoha orgasmech obracím tok energie, abych mohla vracet vše, co jsem od svého partnera dostala. A ještě víc. Leží vedle mne, důvěrně se líbáme a mé tělo zkoumá jeho. Dávám mu svou něžnost, svou energii, prostřednictvím doteku, polibku, svého těla." Díky tantře můžeme lépe poznat sebe sama, naučíme se přeměňovat své emoce v čirou a pozitivní energii.

     Knížka nám dává, novým pohledem na tantrickou filozofii, kde si jsou muži a ženy rovni, šanci rozšířit si svůj obzor. V době změn, ve které žijeme, nám tantra může pomoci hledáním cesty, jak prolomit společenská tabu zpochybňováním statu quo. V závěru knihy se dočteme o sexuálních rituálech různých kultur, najdeme zde kontakty na tantrické organizace s webovými stránkami, nechybí ani přehled do češtiny přeložené literatury.

Marie Haisová, ředitelka ekologické Agentury GAIA