Tenzin Wangyal, Rinpočhe
Tibetská jóga snu a spánku

2. vyd. 2017, ISBN 80-7436-084-8, Brož., 266 str.

doporučená cena: 338 Kč
naše cena
: 270
ušetříte: 68

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O autorovi | Obsah knihy | Předmluva | I. 1. Sen a skutečnost | III. 4. Příprava na noc | III. 6. Lucidita | III. 8. Ovládání snů a úcta k nim | III. 9. Jednoduchá cvičení

III. 9. Jednoduchá cvičení

      Úspěšné završení cvičení jógy snu a spánku závisí na jednotlivcově víře, záměru, vytrvalosti a trpělivosti. Neexistuje jednoduché cvičení, jehož prostřednictvím by bylo možné přes noc dosáhnout realizace. Duchovní zrání vyžaduje čas a náš obyčejný život se v čase odehrává. Když s časem soupeříme, prohráváme. Když ale víme, jak nespěchat, praxe se rozvíjí sama.
      Jóga snu se jako celek může jevit příliš složitou a může se zdát, že vyžaduje příliš na to, aby se stala skutečnou součástí našeho života. Můžeme toho však hodně udělat: přidávat jednou to, pak zase ono, integrovat vše do svého života, až nakonec postupně proměníme celý život v praxi. Následující cvičení může provádět úplně každý a vedou k úspěšnému zvládnutí jógy snu.

      MYSL PŘES DEN

      Přes den jsme vzhůru přibližně šestnáct hodin a po celou tuto dobu je mysl činná. Často se nám zdá, že máme málo času, přitom ho však trávíme rozptylováním a získáváme nepříjemné zkušenosti. Vypadá to, že se po nás v moderním světě neustále něco vyžaduje - abychom skvěle pracovali v zaměstnání, abychom se dokonale starali o rodinu, abychom se dívali na filmy, hleděli do výkladních skříní, čekali v dopravních zácpách, bavili se s přáteli - tisíce věcí poutají a odvádějí naši pozornost, až se z celého dne stává jedna jediná změť způsobující naši vyčerpanost a hlad po ještě větším rozptýlení, jímž bychom mohli z této změti uniknout. V každém okamžiku jsme odváděni daleko od sebe samých. Takový způsob života neprospívá vůbec žádné praxi, jógu snu nevyjímaje. Proto si musíme vypěstovat jednoduché a pravidelné návyky, jak se znovu a znovu spojovat se sebou samými, abychom uměli čím dál lépe setrvávat v přítomnosti.
      Každý dech se může stát cvičením. S každým nádechem si představte, že vdechujete čiré, očistné, uvolňující energie. A s každým výdechem si představte, že vydechujete všechny překážky, stres a negativní emoce. Toto cvičení nevyžaduje žádné zvláštní místo k sezení. Lze je provádět v autě po cestě do práce, při čekání na zelenou, během sezení u počítače, když připravujete jídlo, uklízíte dům nebo když jste na procházce.
      Velmi účinné a zároveň jednoduché je cvičení, při němž se po celý den bez přestání pokoušíme udržet v těle vědomí přítomnosti. Pociťujte své tělo jako celek. Mysl je horší než ztřeštěná opice skákající z větve na větev a trvá jí hodnou chvíli, než se dokáže soustředit na jedinou věc. Tělo je však zdroj stabilnějších a stálejších zážitků, proto využijeme-li je k ukotvení bdělého uvědomění, pomůže nám mysl zklidnit a lépe se soustředit. Stejně jako potřebuje tělo mysl k tomu, aby se účastnila na organizaci a podpoře fyzických aspektů života, potřebuje i mysl tělo, aby jí pomohlo ustálit se v klidné přítomnosti. To je velice důležitá věc, a platí pro všechny druhy cvičení.
      Když se například procházíte v parku, vaše tělo tam pravděpodobně je, zatímco mysl může třeba pracovat v kanceláři nebo doma, může na dálku diskutovat s přítelem nebo vymýšlet seznam nákupů. Znamená to, že se oddělila od těla. Díváte-li se na květinu, podívejte se na ni doopravdy. Buďte plně přítomni. S pomocí květiny navraťte svou mysl zpět do parku. Vychutnáváním smyslových zážitků spojujete znovu tělo s myslí. Zakoušíte-li květinu celým tělem, začíná léčení. Totéž může platit, uvidíte-li doopravdy strom, ucítíte-li kouř, uvědomíte-li si dotyk oblečení s povrchem těla, uslyšíte-li ptačí zpěv či vychutnáte-li si jablko. Cvičte se v živoucím prožívání smyslových objektů, aniž je jakkoli posuzujete. Pokuste se být dokonale očima splývajícíma s tvarem, nosem splývajícím s vůní, ušima splývajícíma se zvukem atd. Setrvávejte v holém bdělém uvědomění smyslových objektů, a přitom se pokuste s prožíváním dokonale splynout.
      I když se vám podaří tuto schopnost rozvinout, reakce se budou stále ještě objevovat. Když uvidíte květinu, vytvoříte si úsudek o její kráse či vůni, zvláště když vám nevoní. I přesto však budete díky cvičením udržovat spíše spojení s čirou smyslovou zkušeností, než abyste se nadále ztráceli v rozptýlené mysli. Být rozptylován mraky konceptů je jen zvyk, a ten může být nahrazen zvykem novým: lze využít smyslových zkušeností k tomu, abychom se opět přenesli do přítomnosti, spojili se s krásou světa, s živoucím a naplňujícím prožíváním života, které spočívá pod rozptylováním. To jsou pevné pilíře úspěšného provádění jógy snu.
      Začátek vnímání je vždy čirý a jasný. To jen rozptylování mysli nám brání v jeho rozpoznání a v tom, abychom každý okamžik života prožívali s radostí. Budeme-li důvěřovat těmto cvičením, budeme využívat pevnosti tvarů a živoucího smyslového prožívání fyzického světa k posilování těch vlastností mysli, které nejvíce přispívají k úspěšně prováděné jógy snu.

      PŘÍPRAVA NA NOC

      Často se nám stává, že se na konci uspěchaného dne cítíme na pokraji zhroucení. Padneme do postele a jsme skoro mrtví. Nevěnujeme ani pár minut tomu, abychom nechali splynout mysl a tělo s přítomností, a místo toho prožijeme večer v rozptýlení, v němž zůstaneme až do té doby, kdy si jdeme lehnout a usínáme. Spojení mysli, těla a pocitů je jednou z nejdůležitějších věcí, které můžeme udělat, abychom postupovali na duchovní stezce. Měli bychom si na to každou noc před usnutím vyhradit několik okamžiků.
      Pokud při usínání nejsou sjednoceny mysl a tělo, pak jde obojí svou vlastní cestou. V těle zůstává stres a napětí nastřádané během dne a mysl také pokračuje v tom, co dělala celý den: těká od jedné myšlenky k druhé, z minulosti do budoucnosti, nezakotvená, bez pevného bodu a neklidná. Jsou v ní pocity úzkosti a ospalost, a vědomí přítomnosti je velmi slabé. V této situaci nám schází síla a bdělé uvědomění, a proto se stává praxe jógy snu velmi nesnadnou.
      Abyste tuto situaci změnili a docílili zdravějšího spánku a lepších výsledků při cvičení se sny, věnujte před spánkem několik minut tomu, že se sjednotíte s přítomností a zklidníte se. V jednoduchosti je síla: vykoupejte se, zapalte svíčku a vonnou tyčinku, sedněte si ke svému oltáři nebo se jen tak posaďte v posteli a spojte se s osvícenými bytostmi nebo se svým mistrem. Probuďte v sobě soucítění, věnujte pozornost pocitům ve svém těle a zaměřte se na zakoušení radosti, štěstí a vděčnosti. Vytvářejte tyto pozitivní myšlenky a pocity a usněte s nimi. Modlitby a láska uvolní vaše tělo, zjemní mysl a přinesou vám radost a klid. Jak jsem již doporučoval, představte si, že vás obklopují osvícené ochranné bytosti, především dákiní. Chrání vás jako matka své dítě a posílají vám lásku a soucit. Až získáte pocit bezpečí a klidu, proneste tuto modlitbu: "Kéž mám jasný sen. Kéž mám lucidní sen. Kéž jsem schopen pochopit sám sebe prostřednictvím snu." Tato slova si znovu a znovu nahlas nebo v nitru opakujte. Je to velmi prosté, ale změní to kvalitu vašeho spánku a snů, a ráno se budete cítit odpočinutější a sami v sobě zakotvenější.
      Pokud máte pocit, že čtyři fáze cvičení jsou příliš komplikované (soustředění na čakry v krku, mezi obočím, v srdci a na tajnou čakru), pak se zaměřte pouze na krční čakru. Až ukončíte modlitbu, představte si v tomto místě červené zářící tibetské A. Soustřeďte se na ně, prociťte je a usněte. Ještě předtím se však zklidněte, abyste pocítili spojení se svým tělem. Je to důležité. Když se vám i toto soustředění na A bude zdát příliš nesnadné či složité, pak jen pociťujte celé své tělo, a udržujte bdělé uvědomění a soucítění. Tímto způsobem očistíte mysl i tělo od stresu a nánosů, které se v nich v průběhu dne nastřádaly. Každý večer si čistíme zuby a myjeme se, a díky tomu se cítíme lépe a lépe spíme. Jdeme-li naopak spát s pocitem špíny a nečistoty, ovlivňuje to náš spánek i sny. Všichni to známe, jde-li o fyzickou stránku, ale často zapomínáme, jak důležité je cítit tuto svěžest také v mysli. Možná bychom si měli na svůj zubní kartáček napsat větu: "Až si vyčistíš zuby, vyčisti svou mysl."
      Také můžete před spánkem pracovat s dechem. Zkuste dýchat stejnoměrně oběma dírkami. Když je pravá dírka ucpaná, spěte na levém boku, a opačně. Zklidněte dech a nechte ho přirozeně plynout. Jak jsem už doporučoval dříve, vydechujte ze sebe napětí a negativní emoce a vdechujte čistou léčivou energii. Dýchání opakujte devětkrát v meditační poloze nebo vleže a potom se zaměřte na červené A v oblasti krku. Spíše A pociťujte, než byste se na ně soustředili, a raději s ním splyňte, než byste se na ně zaměřili jako na oddělený objekt. Když po probuzení zjistíte, že se cítíte lépe a jste odpočatější, mějte z úspěchu radost. Uvědomte si požehnání mistrů a osvícených bytostí, svůj dobrý pocit z vlastního radostného úsilí a štěstí pramenící z toho, že jste na duchovní cestě. Posílí to vaše další noční cvičení a přispěje k udržování a prohlubování praxe.
      Často také můžete mít pocit, že se před spánkem jednoduše nedokážete uvolnit a že v sobě nemůžete probudit soucítění nebo lásku. Jestliže se do této situace dostanete, využijte tvůrčí představivosti. Představte si, že ležíte na krásné vyhřáté pláži nebo že se procházíte v horách na čistém svěžím vzduchu. Představujte si raději věci, které vás uvolní, než byste jen upadli do hlubokého spánku ve stavu, kdy vás emoce a napětí uplynulého dne oddělují od přítomnosti. I tato jednoduchá cvičení vám velmi pomohou.