Tenzin Wangyal, Rinpočhe
Tibetská jóga snu a spánku

2. vyd. 2017, ISBN 80-7436-084-8, Brož., 266 str.

doporučená cena: 338 Kč
naše cena
: 270
ušetříte: 68

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O autorovi | Obsah knihy | Předmluva | I. 1. Sen a skutečnost | III. 4. Příprava na noc | III. 6. Lucidita | III. 8. Ovládání snů a úcta k nim | III. 9. Jednoduchá cvičení

III. 8. Ovládání snů a úcta k nim

      Některé školy západní psychologie zastávají názor, že manipulovat se sny je škodlivé, neboť prostřednictvím snů se reguluje fungování nevědomí nebo způsob komunikace mezi složkami našeho nitra, a že bychom do těchto pochodů neměli zasahovat. Tento názor předpokládá, že nevědomí existuje a je místem, v němž se ukládají zkušenosti a významy. Má se za to, že nevědomí vytváří sen a vštěpuje mu význam, který je buď jednoznačný, zřejmý, nebo skrytý, a že sen je třeba vyložit. V tomto kontextu převládá často názor, že já je složené z nevědomého a vědomého aspektu jednotlivce a sen je nezbytné médium, jehož prostřednictvím tyto dva aspekty vzájemně komunikují. Vědomé já pak má z práce se sny užitek, neboť z nich čerpá smysl a vhled, které snu vtisklo nevědomí. Využívá také snových katarzí či vyvažování fyziologických pochodů během snění.
      Jakmile pochopíme prázdnotu, zásadně to změní náš přístup k procesu snění. Všechny tyto tři entity - nevědomí, význam a vědomé já - existují pouze tehdy, když hledáme skutečnost v tom, co samo o sobě není skutečné. Je velmi důležité porozumět tomu, co zde říkáme. Námitka, že zásahy vědomé mysli do nevědomé škodí přirozeným procesům, dává smysl, jen když pokládáme prvky určité situace za skryté prvky tvořící součást jednotlivce a když předpokládáme, že oba druhy prvků spolu vzájemně spolupracují. Tento pohled ovšem bere v úvahu pouze jednu dimenzi vnitřní dynamiky jednotlivce, často na úkor jeho rozsáhlejší identity.
      Jak jsem se již zmínil dříve, se sny lze pracovat na dvou úrovních. První z nich zahrnuje zjišťování významu snu. To je určitě správné a je to úroveň, s níž pracuje většina západních psychologických směrů, které snům přikládají význam. Na Východě i na Západě jsme přesvědčeni, že sny mohou být zdrojem tvořivosti, řešením mnoha problémů, diagnózami různých onemocnění atd. Význam snu však není jeho inherentní podstatou; do snu si jej promítá jednotlivec, který sen zkoumá a pak z něj tento význam umí "přečíst". Je to podobný proces, jaký používají někteří psychologové, když čtou z inkoustových skvrn zdánlivé obrazy. Význam sám o sobě neexistuje, dokud jej někdo nezačne zjišťovat. Náš omyl spočívá v tom, že než bychom viděli situaci takovou, jaká opravdu je, raději si začneme myslet, že skutečně existuje nějaké nevědomí, jakási věc, a že sen je skutečný jako jakýsi smotek s tajnou zašifrovanou zprávou, který bude moci kdokoli číst, podaří-li se šifru rozluštit.
      Abychom mohli doopravdy využít snění na cestě k osvícení, musíme do větší hloubky pochopit, co je to sen a co je to zkušenost. Budeme-li cvičit opravdově a poctivě, objeví se mnoho krásných snů plných známek toho, že děláme pokroky. Koneckonců význam snu není důležitý. Nejlepší bude, když se na sny nebudete dívat jako na spojení s jinou entitou v sobě, ba ani jako na jinou vám neznámou část sebe samých. Mimo dualitu sansáry neexistuje žádný obecný význam. Toto tvrzení tu není proto, aby nastolilo chaos: chaos a nesmyslnost neexistují, jsou to jen další koncepty. Může to znít podivně, ale pokud má mysl dospět k úplnému osvobození, musí být opuštěna představa o existenci smyslu. A to je základní účel jógy snu.
      Význam snů nechceme opomíjet. Je však dobré si uvědomit, že význam je také snění. Proč čekat na důležitá sdělení ze snů? Místo toho pronikněte k tomu, co je za významem, k samotné čiré podstatě zkušenosti. To je nejvyšší jóga snu - ne psychologická, spíše duchovní - týkající se rozpoznání a uplatnění základu zkušenosti, toho, co je nepodmíněné. Pokročíte-li až sem, nebude se vás už dotýkat, zda je ve snu nějaké sdělení či nikoli. Pak budete úplní, vaše zkušenost bude celistvá a budete osvobozeni od podmiňování, které vzniká z dualistických interakcí projekcí vaší vlastní mysli.
      Většina cvičení jógy snu se provádí, když je praktikující vzhůru, aby mohl ovlivnit sen. Nejde o přímé řízení snu. Přímé řízení snu, které zajímá většinu lidí, se vztahuje na lucidní sen. Příkladem může být situace, kdy ve snu vytvoříte několik kopií sebe sama nebo kdy proměníte nebo vytvoříte různé snové entity. Podle učení je to velmi dobrá věc, protože schopnost provádět tyto věci znamená, že je rozvíjena pružnost mysli. Navíc by se stejný druh pružnosti a kontroly měl přenést i do běžného denního života - nikoli proto, abychom létali, ale proto, abychom začali chápat vykonstruovanou povahu zkušenosti a inherentní svobodu, kterou toto poznání přináší. Spíše než aby vás řídily pocity, můžete změnit sebe sama a příběh, který o sobě vyprávíte, a raději dělat to, co je skutečně důležité, abyste neulpívali na nočních můrách, nekonečné proměnlivosti snů či na opojném světě fantazie.
      Tato situace se nijak neliší od běžného života. Příčinou snů jsou karmické stopy, a ty jsou vytvářeny našimi snovými zážitky. Tento mechanismus během snu stále účinně funguje. Chceme své sny raději řídit, než aby ony řídily nás, stejně jako během dne dáváme přednost nebýt řízeni myšlenkami a emocemi a raději reagovat na situace plně ze svého bdělého uvědomění.
      Chceme sny ovlivňovat. Chceme, aby byly jasnější a lépe včleněny do naší praxe. Přesně o to bychom měli usilovat v každém okamžiku života. Nehrozí žádné nebezpečí, že bychom něco důležitého narušovali. Jediné, co narušujeme, je naše vlastní nevědomost.