Tenzin Wangyal, Rinpočhe
Tibetská jóga snu a spánku

2. vyd. 2017, ISBN 80-7436-084-8, Brož., 266 str.

doporučená cena: 338 Kč
naše cena
: 270
ušetříte: 68
SLEVA: 20 %
Obsah stránky:
Anotace | O autorovi | Obsah knihy | Předmluva | I. 1. Sen a skutečnost | III. 4. Příprava na noc | III. 6. Lucidita | III. 8. Ovládání snů a úcta k nim | III. 9. Jednoduchá cvičení

III. 6. Lucidita

Když nám někdo řekne, že strávil řadu let v ústraní, udělá to na nás hluboký dojem a náš obdiv je na místě, neboť takového úsilí je k dosažení osvícení zapotřebí. Jsme dnes ovšem neustále tak zaměstnáni, že nám podobná věc může připadat naprosto neuskutečnitelná. Možná si přejeme projít tradičním tříletým pobytem v ústraní, ale cítíme, že si to v podmínkách, v nichž žijeme, nikdy nebudeme moci dovolit. Ve skutečnosti však máme tuto možnost všichni. V průběhu následujících deseti let života strávíme více než tři roky spánkem. Je možné, že v běžných snech zažíváme báječné zkušenosti, ale můžeme pracovat i s hněvem, žárlivostí nebo strachem. Snad je potřeba si tyto emocionální zkušenosti prožít, jistě však přitom nemusíme nadále upevňovat své navyklé sklony k připoutanosti a k tomu, nechat se strhávat emocemi a snovými představami. Proč místo toho raději nepraktikujeme cestu? Tyto tři roky spánku lze strávit prováděním cvičení. Jakmile jednou upevníte své bdělé uvědomění, budete moci ve snech provádět jakákoli cvičení, a některá z nich dokonce účinněji a s lepšími výsledky, než kdybyste je praktikovali přes den.
Jóga snu rozvíjí schopnost lucidního snění, kterou má každý z nás. Lucidní sen v tomto kontextu znamená takový sen, během něhož si snící uvědomuje, že sní. Mnozí lidé, možná většina, už někdy nějaký lucidní sen zažili. Mohlo k tomu dojít například během noční můry, kdy si člověk uvědomí, že sní, a probudí se, aby snu unikl. Nebo mohlo jít jen o nějakou neobvyklou zkušenost. Někteří lidé mají lucidní sny pravidelně, aniž o ně jakkoli usilují. Když začneme provádět základní a hlavní cvičení, začnou se lucidní sny objevovat stále častěji. Lucidní snění není sice samo o sobě cílem praxe, ale při provádění této jógy představuje důležitou vývojovou fázi.
Existuje mnoho různých úrovní lucidních snů. Zcela na povrchu si člověk možná uvědomí, že se mu zdá sen, ale je málo jasný a on nemá dost síly ho ovlivnit. Lucidita se objeví a zase zmizí a logika snu získá nad vědomým záměrem snícího převahu. Na druhé straně mohou být lucidní sny až neuvěřitelně živé, zdánlivě "skutečnější" než běžná zkušenost v bdělém životě. S přibývajícími zkušenostmi získáte ve snu více svobody, pevné hranice mysli zmizí, a vy budete moci ve snu uskutečnit doslova cokoli, co si zamanete.
Samozřejmě, sny se neodehrávají ve stejné dimenzi reality jako náš běžný bdělý život. Pokud ve snu získáte nové auto, neznamená to, že ráno nebudete muset jet do práce autobusem. V tomto smyslu nás sny možná neuspokojí: cítíme, že nejsou "skutečné". Vliv snů se však může rozšířit i na běžný život, pokud jich využijeme k vyřešení neuzavřených psychologických záležitostí nebo k překonání energetických potíží. Nejdůležitější je však to, že ve snu můžeme vyloučit omezení své mysli a překonat je. Tím rozvíjíme pružnost mysli, a to je ze všeho nejpodstatnější.
Proč je tak důležité, aby byla mysl pružná? Protože nás ztuhlost mysli a špatné omezující názory zastírající moudrost a svírající naše prožívání udržují v zajetí iluzorních ztotožňování a znemožňují nám nalézt svobodu. V celé knize zdůrazňuji, jak moc nás nevědomost, lpění a odpor podmiňují a jak nás udržují v pasti negativních karmických sklonů. Abychom na duchovní cestě postoupili, musíme zmírňovat lpění a odpor tak dlouho, až budeme schopni prohlédnout nevědomost v samém jejím základě a nalézt moudrost, která se za ní skrývá. Pružnost mysli je schopnost, jež nám umožňuje - je-li rozvinuta - překonat lpění a odpor. Díky pružnosti mysli získáme na věci nový pohled a začneme reagovat pozitivně, místo toho abychom se nechávali slepě ovládat navyklými reakcemi.
Každý člověk se ve stejné situaci zachová jinak. Někdo lpí více, někdo méně. Čím více lpíme (čím více reagujeme na základě karmického určení), tím více jsme ovládáni zkušenostmi, které zažíváme. Jsme-li dostatečně pružní, karma se nás nedotýká. Zrcadlo si nevybírá tvář, kterou zrcadlí; vítá vše, co přijde i odejde, zcela v duchu své vlastní čiré přirozenosti. V tomto smyslu je zrcadlo pružné, a je to proto, že na ničem nelpí a nic neodmítá. Nepokouší se jeden odraz udržet a druhý odmítnout. Tato pružnost nám chybí, neboť nechápeme, že vše, co se objevuje v bdělém uvědomění, je pouze odrazem naší vlastní mysli.
V lucidních snech se učíme proměňovat vše, co potkáváme. Neexistuje hranice omezující naši zkušenost, kterou by nebylo možné ve snu zbořit; můžeme dělat, cokoli nás napadne. Když proboříme navyklá omezení zkušenosti, mysl bude stále pružnější a poddajnější. Nejdříve rozvíjíme luciditu a pružnost mysli, a pak tuto pružnost uplatňujeme ve všech oblastech svého života. Jakmile přijdeme na to, že navyklé identity lze změnit a nechat je odplynout, pak nás mnohem méně ovládají. Zakusíme-li relativitu a tvárnost navyklých vjemů, pak nás mnohem méně svírají.
Tak jako lze ve snu měnit snové obrazy, je možné měnit i emoční stavy a rozumová omezení, když jsme vzhůru. Víme-li z vlastní zkušenosti, že sama zkušenost je snové a tvárné povahy, můžeme proměňovat depresi ve štěstí, strach v odvahu, hněv v lásku, beznaděj ve víru, rozptýlení v přebývání v přítomnosti. Neúplné můžeme změnit v úplné. Temnotu můžeme změnit ve světlo. Z omezeného a pevného můžeme vytvořit otevřené a prostorné. Postavte se ohraničením, která vás svírají. Účelem těchto cvičení je integrovat luciditu a pružnost do každého okamžiku života a oprostit se od hluboce podmíněných způsobů, jakými přistupujeme k realitě, a od vytváření názorů, tj. oprostit se od neustálého upadání do pasti iluzí.

ROZVÍJENÍ PRUŽNOSTI

Z nauk se dozvídáme mnohé o tom, jak se chovat ve snech, když se nám již podařilo rozvinout luciditu. Prvním krokem k rozvíjení pružnosti ve snech i v běžném životě je uvědomit si, že jsme toho schopni. Když budeme uvažovat o možnostech, které nám učení nabízí, začlení je mysl mezi své schopnosti. Potom budeme schopni zakoušet to, nač jsme dříve ani nepomysleli.
Mám přenosný počítač a rád si s ním hraji. Když na obrazovce kliknu na jednu z ikon, otevře se soubor. Kliknu-li na jinou, objeví se něco jiného. Taková je i mysl. Pozornost k něčemu směřuje a je to jako kliknutí na ikonu; najednou se objeví řetězec myšlenek a obrazů. Mysl pokračuje v klikání a přebíhá od jednoho k druhému. Někdy máme otevřená dvě okna: to když s někým mluvíme, a přitom myslíme na něco jiného. Obvykle o tom takto nepřemýšlíme, nemyslíme si, že máme více svých já či více identit, avšak ty se mohou projevovat ve snu. Nejde ani tak o jednoduché rozdělení naší pozornosti jako spíš o to, že ve snu se můžeme dělit do různých současně existujících snových těl.
Jednou se mi poté, co jsem si hrál s počítačem, zdálo, že se dívám na obrazovku, na níž se objevovaly ikony. Mohl jsem na ně klikat svou vlastní myslí a měnit prostředí, v němž jsem se nalézal. Objevila se ikona představující les, a když jsem na ni kliknul, ocitl jsem se v lese. Pak tam byla ikona s oceánem, a jakmile jsem na ni kliknul, rázem jsem se dostal na mořské pobřeží. Tato schopnost už v mé mysli byla, ale objevil jsem ji tak, že jsem si hrál s počítačem. Naše myšlenky a zkušenosti ovlivňují budoucí myšlenky a zkušenosti. Jóga snu pracuje právě s tímto poznatkem. Učení nám nabízejí nové nápady a nové možnosti i nástroje, jak těchto možností využít. Nakonec už je jen na nás, abychom je projevili ve snech i v bdělém životě.
Učení se například zmiňuje o rozmnožování věcí ve snu. Zdá se nám třeba o třech květinách. Jelikož si uvědomujeme, že jsme ve snu a že sen je pružný, můžeme vytvořit, pokud chceme, sto květin, tisíc květin, celou záplavu květin. Ale v první řadě si musíme uvědomit, že tu tato možnost vůbec je. Pokud nevíme, že lze množit předměty, pak pro nás taková možnost neexistuje.
Výzkumy, které byly provedeny na Západě, prokázaly, že lidé mohou zdokonalovat své schopnosti tím, že si je procvičují v nočních a denních snech. Tento poznatek se stal součástí učení už před staletími. Využitím snů můžeme tlumit to, co je negativní, a umocňovat to, co je pozitivní, a měnit tak své navyklé způsoby bytí v tomto světě. Abychom takto zkvalitnili svůj každodenní život, nemusíme se zaměřovat pouze na své schopnosti; vše můžeme uplatnit i na nejhlubších úrovních duchovního života. Vždy se zaměřujte na nejvyšší a nejkomplexnější cíl, neboť tím automaticky naplníte všechny cíle nižší. Je dobré pracovat na relativních problémech, ale po dosažení osvícení už žádné problémy neexistují.
V Mateřské tantře nalezneme výčet jedenácti kategorií zkušeností, při nichž je mysl obvykle poutána k projevování. Všechny tyto kategorie je třeba poznat, řešit a proměnit. Fungují na stejném principu, ale jistě nám prospěje, zamyslíme-li se nad každou kategorií zvlášť, abychom mysl seznámili s možnostmi přeměny. Kategorie jsou následující: velikost, množství, kvalita, rychlost, dosažení, přeměna, vyzařování, cestování, vidění, setkání a zážitky.
Velikost. Ve snech se jen málokdy zabýváme velikostí, ale v průběhu dne ano. Velikost má dva aspekty: malý a velký. Změňte ve snu svou velikost, staňte se tak malým jako komár a pak tak velkým jako hora. Vezměte velký problém a udělejte z něj malý. Vezměte malou krásnou květinu a učiňte ji velkou jako slunce.
Množství. Vystupuje-li ve vašich snech jeden buddha, učiňte z něj sto nebo tisíc buddhů. A máte-li tisíc problémů, udělejte z nich jen jediný. V józe snu můžete spalovat semena karmy, která teprve zrají. Využijte bdělého uvědomění a raději ovládejte sen, než aby sen ovládal vás; raději sněte, než aby sen snil vás.
Kvalita. Když člověk uvízne v negativní zkušenosti, často je to způsobeno tím, že si neuvědomuje, že tuto situaci lze změnit. Musíte přemýšlet o možnostech změny a ve snech je cvičit. Když se ve snu zlobíte, změňte tuto emoci v lásku. Můžete změnit strach, žárlivost, hněv, lakotu, neustálé zoufalství i otupělost. Nic z toho vám neprospívá. Řekněte si, že to lze překonat tím, že vše přeměníte. Můžete si to dokonce říct i nahlas, abyste své přesvědčení posílili. Když se vám to jednou podaří a nějakou emoci ve snu přeměníte, budete toho schopni i v běžném bdělém životě. Právě toto je rozvíjení svobody a pružnosti; nemusíte být navždy vězni dřívějšího podmiňování.
Rychlost. Ve snu můžete v několika vteřinách mnohého dosáhnout, neboť jste plně usazeni v mysli. Zpomalte zážitek do té míry, až se stane každý okamžik celým světem. Navštivte sto různých míst v jediné minutě. Jediná omezení ve snu jsou meze vaší představivosti.
Dosažení. Všeho, čeho jste dosud nedosáhli v běžném životě, můžete dosáhnout ve snu. Provádějte cvičení, napište knihu, přeplavte oceán, dokončete to, co je třeba dokončit.
Rok poté, co má matka zemřela, se objevila v mém snu a žádala mě o pomoc. Zeptal jsem se jí, co pro ni mohu udělat. Podala mi obrázek stúpy a požádala mě, abych ji pro ni postavil. Věděl jsem, že se mi to zdá, ale úkol jsem přijal, jako by šlo o skutečnost. V té době jsem byl v Itálii, kde platí celá řada stavebních omezení a místních nařízení. Nevěděl jsem, jak získat potřebná povolení, peníze ani pozemek. Napadlo mě tedy, že se zeptám svých ochránců. Právě to totiž doporučuje Mateřská tantra: jste-li postaveni před úkol, o němž si myslíte, že jej nedokážete zvládnout, požádejte o pomoc snové ochránce.
Ochránci na mou žádost o pomoc zareagovali a projevili se. Ve snu jsem viděl stát obrovský strom bódhi, který ochránci náhle proměnili ve stúpu. V naší kultuře věříme, že postavíme-li stúpu pro člověka, který zemřel, pomáháme mu tím vstoupit do dalšího zrození. Má matka byla ve snu spokojená a já také. Cítil jsem, že jsem pro ni udělal něco důležitého, co pro ni zřejmě v Indii, kde zemřela, nikdo neudělal. Teď bylo její přání splněno, a měli jsme z toho oba velkou radost. Tento pocit se přenesl do mého běžného života.
To, čeho ve snu dosáhneme, ovlivňuje náš běžný život. Když pracujete se zážitky, pracujete s karmickými stopami. Využijte snů k dosažení toho, co je pro vás důležité.
Přeměna. Přeměna či transformace je velmi důležitá pro ty, kdo praktikují tantru, neboť je to základní princip celé tantrické praxe; zároveň je však přeměna důležitá i pro každého z nás.
Naučte se přeměnit sami sebe. Zkuste všechno. Proměňte se v ptáka, psa, Garudu, lva, draka. Proměňte sami sebe z rozzlobeného člověka v soucitnou bytost, z připoutaného žárlivého člověka v otevřeného čirého buddhu. Přeměňte se v jidam či dákiní. Díky tomuto velmi účinnému cvičení budete rozvíjet pružnost a naučíte se přesáhnout navyklá ztotožnění, která vás omezují.
Vyzařování. Jde o podobný proces jako přeměna. Poté, co se proměníte v jidam či buddhu, vyzařujte mnoho dalších těl, která mohou prospět jiným bytostem. Buďte ve dvou tělech, potom ve třech, čtyřech, v tolika, v kolika dokážete, a pak počet ještě dále zvyšujte. Prolomte omezení, která vás nutí zakoušet sama sebe jako jednotlivé, odloučené ego.
Cestování. Začněte s místy, která byste chtěli navštívit. Chcete jet do Tibetu? Vydejte se tam. Do Paříže? Jeďte tam. Kam jste se vždy toužili podívat?
Nejde o to, abyste jednoduše někam přijeli, jde o tu cestu. Dostaňte se tam vědomě. Můžete cestovat do jiných krajů nebo pohádkové čisté země, kde je vše bez poskvrny. Nebo cestujte na jinou planetu, někam, kde jste mnoho let nebyli, anebo na dno oceánu.
Vidění. Pokuste se vidět to, co jste dosud nikdy neviděli. Viděli jste někdy Guru Rinpočheho? Tapihricu? Krista? Teď tu možnost máte. Viděli jste už někdy Šambhalu nebo střed slunce? Viděli jste někdy dělící se buňky, své srdce při práci, vrcholek Mt. Everestu nebo svět očima včely? Buďte vynalézaví a ve snu uskutečňujte své vlastní nápady.
Setkání. V tibetské tradici naleznete mnoho příběhů o tom, jak se lidé ve snu setkali s učiteli, ochránci, dákiními a podobně. Možná i vy cítíte nějaké spojení s učiteli z minulosti; setkejte se tedy s nimi teď. Až se s nimi shledáte, okamžitě se jich zeptejte, zda se s nimi budete moci setkat podruhé. Zvýšíte tím pravděpodobnost opětovného shledání. Pak je požádejte o předání učení.
Zážitek. Využijte snu k tomu, abyste zažili něco, co jste dosud ještě nezažili. Nejste-li si jisti, co je to zkušenost rigpy, zažijte ji ve snu. Můžete zakusit jakýkoli mystický stav nebo zážitek duchovní cesty, složité či docela jednoduché. Můžete dýchat ve vodě jako ryby, projít zdí nebo se stát oblakem. Můžete putovat vesmírem jako paprsek světla nebo padat z nebe jako déšť. Můžete udělat cokoli, co vás napadne.
Nezůstávejte u kategorií, které jsou zde jmenovány; jsou to pouhá doporučení. Pracujeme s těmito vzorci (například s rychlostí, velikostí, vyzařováním apod.), protože jsme svázáni přesvědčením, že tyto relativní koncepty skutečně existují. Tím, že rozpouštíme meze ve svých myslích, směřujeme ke svobodě, která je základem mysli.
Sníte-li o tom, že vás ohrožuje oheň, proměňte se v plameny; zdá-li se vám o záplavách, staňte se vodou. Pronásleduje-li vás démon, proměňte se v ještě většího démona. Staňte se horou, levhartem nebo stromem. Buďte hvězdou nebo celým lesem. Proměňte se z muže v ženu a potom v celou stovku žen. Nebo se proměňte z ženy v bohyni. Staňte se zvířaty: sokolem letícím vysoko nad zemí nebo pavoukem spřádajícím síť. Proměňte se v bódhisattvu a objevte se ve stejný okamžik na stovce různých míst či ve všech třiatřiceti říších pekla, abyste pomohli všem tamějším bytostem. Proměňte se v Simhamukhu, Padmasambhavu nebo v kterékoli jiné božstvo, jidam či dákiní. Toto jsou stejná cvičení, jaká nalézáme v tantře, při nichž přeměňujeme sebe sama. Provádějí se ze stejných důvodů a se stejným cílem, jen je mnohem snazší je dělat ve snu; skutečně se při nich měníte. Sen je zdroj neomezených transformačních zkušeností.
Cestujte kamkoli, kam jste se vždy toužili vydat: k hoře Méru, do zemského jádra, na jiné planety, do jiných říší. Já se téměř každou noc vracím zpět do Indie - je to velmi levný způsob cestování. Podívejte se do říše bohů. Jeďte se podívat do pekla, do říše ďáblů. Je to jen myšlenka; ve skutečnosti se tam ničeho nezúčastníte. Ale budete se zbavovat sevření, které tísní vaši mysl.
Účastněte se cvičení a obřadů, které provádějí bohové a bohyně. Setkejte se s pěti buddhovskými rodinami. Zkuste létat pod zemí. Projděte se nitrem svého těla. Učiňte se tak velkými jako země sama a pak ještě většími. Nebo buďte malí jako atom, tencí jako bambus a lehcí jako smítka pylu na hladině vody.
Princip rozvíjení pružnosti je důležitější než detaily snů, stejně jako je zářivost křišťálu důležitější než barva světla, která se v něm právě odráží. Doporučení nauk by se neměla stát dalšími omezeními. Vymyslete další možnosti a uskutečňujte je, až zjistíte, že vše, co zdánlivě omezuje vaši zkušenost, je křehké a nepřipoutávající. Lucidita vnáší do pojmové mysli více světla a procvičovaná pružnost povoluje uzel podmiňování, který ji svírá. Jelikož jsme podmiňováni zdánlivě pevnými jevy, s nimiž se setkáváme, je třeba, abychom tyto jevy proměnili svou zkušeností, prozářili je a zprůhlednili. Myšlenky jevící se jako pevné, jež nás podmiňují, musíme rozpustit v neomezené svobodě mysli.
Pro duchovní cestu existuje základní princip, v jehož procvičování bychom měli pokračovat i ve stavu volnosti, který nám poskytuje sen. Ve snu jsou naše možnosti neomezené, můžeme měnit vše, nač si vzpomeneme; je však stále velmi důležité, abychom prováděli změny k lepšímu. Právě to je směr, který nám nejlépe poslouží na duchovní stezce. Činy, jež vykonáme ve snu, na nás vnitřně působí stejně jako činy z běžného života během dne. Ve snech máme ohromnou svobodu, ale dokud se neosvobodíme od duality, nebudeme osvobozeni ani od karmických příčin a následků. Musíme být trpěliví a silně odhodlaní, abychom rozvinuli pružnost nezbytnou k zničení příkazů, které nám diktuje negativní karma.
Pracujte na rozpouštění mezí svých zkušeností, zrušení svírajícího podmiňování a omezujících přesvědčení. Mysl je úžasná: dokáže to provést. Jste pružnější, než si dokážete představit. Jednoduše si jen musíte možnost změny svého zakoušení a svého já bděle uvědomit, a pak se tato možnost stává skutečnou. Když věříte, že něco nedokážete, pak to obvykle nedokážete. Je to velmi jednoduché a zároveň velmi důležité. V okamžiku, kdy řeknete, že něco dokážete, jste už začali.
Pečujte o své sny s úctou a všechny snové zkušenosti začleňujte do vlastní duchovní cesty, jako to činíte se zkušenostmi z běžného života. Používat moudře sny znamená využívat je k rozvíjení svobody a odstranění omezení, překonávat překážky na cestě a nakonec si uvědomit svou pravou podstatu a pravou podstatu všech jevů.