Palát, Augustin; Průšek, Jaroslav: Středověká Čína<br> <span class='sub-title'>Společnost a zvyky v době dynastií Sung a Jüan</span>

Palát, Augustin; Průšek, Jaroslav
Středověká Čína
Společnost a zvyky v době dynastií Sung a Jüan

1. vyd. 2001, ISBN 80-85905-39-6, vázaná, 376 str.

doporučená cena: 498 Kč
naše cena
: 299
ušetříte: 199

SLEVA: 40 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | Obsah | Úvod | Kapitola III.4.

Obsah

I. Historický přehled:
1) Základní charakteristické rysy čínské společnosti a čínského státu
2) Vznik a vývoj impéria Tchang
3) Období druhého rozdělení Číny
4) Říše Sung a státní útvary na jejím území vytvářené nečínskými dynastiemi
5) Mongolská dynastie Jüan

II. Soukromý život čínského lidu:
1) Život na venkově;
a) Tradiční ráz čínského venkova a jeho vliv na celkový způsob života obyvatelstva v Číně;
aa) Postavení čínského rolníka a vlastnictví půdy
ab) Práce v zemědělství
b) Venkovské obydlí
c) Strava venkovského obyvatelstva
d) Oblek vesničanů
e) Rodina
2) Městská sídliště, jejich vznik a život v nich
a) Vznik a základní charakteristika měst v Číně
b) Městský dům a jeho vybavení
c) Městská strava
d) Oděv městského obyvatelstva
e) Rodina ve městě

III. Život společnosti v Číně:
1) Situace na vesnici
2) Stratifikace městského obyvatelstva
a) Základní charakteristika;
b) Obchodníci
c) Řemesla
d) Městské služby a nejrůznější jiné způsoby obživy
3) Transport
a) Celková situace
b) Doprava po souši
c) Vodní cesty vnitrozemské
d) Námořní doprava
e) Vzdušná spojení
4) Věda, vynálezy
a) Vědecké publikace, encyklopedie
b) Vynálezy
c) Lékaři a léčebné praktiky
d) Pseudovědecké metody;
5) Výtvarné umění
a) Základní koncepce a trendy
b) Malířství;
ba) Doba Severních Sungů
bb) Doba Jižních Sungů
bc) Doba mongolských Jüan
c) Sochařství
d) Architektura
6) Slovesné a dramatické umění
a) Čínské písmo
b) Oficiální písemnictví
c) Lidová slovesnost
d) Umění dramatické
7) Náboženství
a) Konfucianismus - oficiální ideologie
b) Taoismus
c) Buddhismus;
d) Islám
e) Judaismus
f) Křesťanství
g) Ostatní náboženská učení
h) Patroni cechů
i) Hádání a věštění, magické praktiky;
8) Zvyky a obyčeje
a) Všeobecné principy
b) Zvyky určované rytmem života
ba) Narození dítěte
bb) Sňatek
bc) Pohřební obřady
c) Zvyky a obyčeje v průběhu roku
ca) Rytmus všedních dnů
cb) Nový rok
cc) Ostatní výroční svátky
d) Pověry a jejich symbolika
9) Zábavy a kratochvíle
10) Postavení ženy ve společnosti;

IV. Život veřejný:
1) Administrativa
a) Vývoj administrativního systému a jeho změny v době Sung a Jüan
b) Výběr úředníků a jejich příprava pro úřednickou kariéru
c) Úřednická kariéra
d) Reformy státní správy
2) Právo a jeho uplatňování v životě společnosti
a) Jednotlivé koncepce právního systému
b) Soudní řízení
3) Vnitropolitická situace
4) Mezinárodní vztahy
5) Ozbrojené síly
a) Systém námezdních vojsk;
b) Vojenská technika
c) Milice
6) Ozbrojený odpor proti státní moci;

Chronologické tabulky
Index
Bibliografie
Seznam ilustrací

Hodnocení knihy