Myron J. Stolaroff
Tajný náčelník
Rozhovory s průkopníkem neoficiálního hnutí psychedelické terapie

1. vyd. 2017, ISBN 978-80-7436-082-4, Brož., 148 str.

doporučená cena: 198 Kč
naše cena
: 158
ušetříte: 40
SLEVA: 20 %
Obsah stránky:
Anotace | Obsah | Prolog (Stanislav Grof) | Pocta Jákobovi (Ann Shulginová) | Předmluva (Albert Hofmann) | Ukázková miniknížka v pdf

Předmluva (Albert Hofmann)

Málokterý vědní obor je tak konzervativní a svázaný tradicí jako medicína. Kdykoliv se objeví nějaká nová léčebná metoda nebo pozoruhodný lék, kromě nadšeného přijetí odbornými kruhy vyvolá také odpor, který je do té míry emocionální a silný, nakolik je tato novinka významná a převratná. Jako příklad bychom mohli uvést hypnózu, která byla považována za nebezpečné šarlatánství, takže ji medicína přijala až po více než stu letech.

V poslední době vyvolala vášnivou polemiku v odborných kruzích a sdělovacích prostředcích nová skupina psychoaktivních látek, které vešly ve známost pod různým označením: halucinogeny, psychotomimetika, psychedelika či entheogeny. Jedná se o substance, které mohou zásadním způsobem ovlivnit lidské vědomí. To také vysvětluje nezřídka bouřlivý tón diskusí o „psychedelikách“, jak dnes bývají tyto substance nejčastěji nazývány, neboť hovoříme o skutečném vnitřním jádru našeho lidství, našeho vědomí.

Lze celkem snadno dojít k závěru, že psychedelika se mohla stát běžnou součástí lékařské praxe, protože představují aktivní principy různých posvátných medicín, které po tisíciletí hrály důležitou úlohu v mnoha kulturách, a dokonce i dnes je některé přírodní národy s prospěchem používají ve společenské oblasti a medicíně. Kdybychom se od samotného začátku vrátili k těmto archaickým zkušenostem, dokázali bychom se vyhnout zneužití a nesprávnému používání těchto nesmírně účinných psychofarmak. Ta by dnes nebyla zakázaná, ale naopak by se stala cennými prostředky v současném lékařství.

Mezi zmíněné substance patří především meskalin, aktivní složka jistého druhu mexického kaktusu, který indiáni nazývají peyotl, dále to jsou psilocybin, aktivní složka mexických „kouzelných hub“ zvaných teonanácatl, a LSD (Lysergsäure diäthylamid neboli diethylamid kyseliny lysergové), které je příbuzné hydroxyethylamidu kyseliny lysergové, aktivní složce staré indiánské posvátné medicíny ololiuhqui.

Všechny tyto substance jsou začleněné do kmenových kultur a používají se jako „kouzelné medicíny“ v rámci náboženských obřadů. V rukou šamanů nebo duchovních léčitelů přinášejí užitek. Pro indiány jsou posvátné a jejich zneužití nebo znesvěcení prý bohové trestají šílenstvím nebo smrtí.

Mezinárodní výzkum těchto substancí – zvláště v oblasti psychiatrie, pokud jde o jejich použití coby farmakologických pomocných prostředků v psychoanalýze a psychoterapii – začal krátce po objevu nejúčinnějšího psychedelika, tj. LSD, v roce 1943. Kromě nadšeného přijetí pozoruhodných výsledků práce s LSD a dalšími psychedeliky se objevila značná nedůvěra v konzervativních kruzích, především v těch, které odmítaly použití farmak v léčebném procesu.

Velice slibné použití psychedelik v psychiatrii a psychologii definitivně skončilo v polovině šedesátých let, kdy byla tato nová skupina léčiv postavena mimo zákon. Zároveň byla zakázána jejich výroba, držení a použití. Údajným důvodem tohoto zákazu byly případy neštěstí, které byly důsledkem lehkovážného, nekontrolovaného použití psychedelik. Tvrdá prohibiční opatření však byla namířena zvláště proti mladým lidem, hippies a všem, kdo byli proti vládnoucí třídě a válce ve Vietnamu a jejichž „kultovní drogou“ bylo především LSD.

Lékařské používání psychedelik bylo oficiálně zakázáno a další výzkum v této oblasti byl zastaven, ačkoliv jejich spotřeba na drogové scéně trvala dál. Tato nesmyslná situace trvá víceméně dodnes.[1]

Terapeuti se v případě používání psychedelik vystavovali trestnímu stíhání.

Patrně jedním z mála terapeutů, kteří pokračovali v používání psychedelik, byl psycholog, který v této knize vystupuje pod jménem „Jákob“, nazývaný též „Tajný náčelník“.[2]

Jákob dosáhl vynikajících výsledků speciálně vyvinutými metodami použití psychedelik. Uvědomil si, že tato terapeutická metoda by neměla být upírána nemocným lidem. Svůj etický závazek pomáhat lidem jako terapeut kladl mnohem výš než dodržování pochybného oficiálního zákazu.

V tehdejší ilegalitě bylo nemyslitelné seznámit veřejnost s pozoruhodnými výsledky jeho práce. Je proto chvályhodné, že dnes, devět let po jeho smrti, se jeden z jeho přátel rozhodl zveřejnit podrobnosti o metodologii tohoto neohroženého psychologa. Výsledky jeho práce představují pádný argument v současné diskusi lékařských kruhů, zda opět povolit používání psychedelik v psychoterapeutické praxi.

Albert Hofmann, Ph.D.
Rittimatte, Švýcarsko[1]     V roce 1990 byl opět povolen omezený psychedelický výzkum.

 [2]     Jákobovi dal přezdívku „Tajný náčelník“ Terence McKenna.

 

Hodnocení knihy
kniha zatím nebyla hodnocena

ohodnoťte knihu  

Další naše knížky
DharmaGaia mj. vydala:

Dr. Friederike Meckelová Fischerová: Terapie se substancí. Psycholytická psychoterapie v 21. století

Robert E. L. Masters a Jean Houstonová: Druhy psychedelické zkušenosti. Klasický průvodce účinky LSD na lidskou psychiku

Carol Schaefer: Pro příštích sedm generací. Rada starých moudrých žen představuje svou vizi budoucnosti Země

Peter T. Furst: Halucinogeny a kultura

Luis Eduardo Luna: Vegetalismo. Šamanismus mezi mestickým obyvatelstvem peruánské Amazonie

Terence McKenna: Pokrm bohů. Hledání původního stromu poznání

Aldous Huxley: Brány vnímání

Jeremy W. Hayward a Francisco J. Varela: Mosty k porozumění. Rozhovory předních vědců s dalajlamou o zkoumání lidské mysli

Michael Harner: Cesta šamana. Jak probudit svůj vnitřní potenciál

Stephen LaBerge: Lucidní snění

Jiddu Krishnamurti: Vnitřní revoluce. Zbývající knihy tohoto titulu jsou již dlouhým skladováním mírně poškozené, většinou odřením na obálkách, proto je prodáváme za výrazněji slevněnou cenu a nelze je reklamovat.

Miranda Gray: Probuzení ženské energie. Cesta celosvětového požehnání lůna. Zpět k autentickému ženství

Geomancie a integrální kultura. O novém vztahu k naší domovské planetě

Bija Bennettová: Emoční jóga. Jak tělo může uzdravit mysl

Aldous Huxley: Ostrov

Bonnie Greenwellová: Energie transformace. Průvodce procesem probouzení Kundaliní

Gato a Otto Placht: Mandaly mezisvětí. Mystické, šamanské, zenové povídky a obrazy

Ralph Abraham, Terence McKenna, Rupert Sheldrake: Trialogy na hranicích Západu. Chaos, tvořivost a znovuposvěcení světa

Yongey Mingyur Rinpočhe: Radost ze života. Štěstí jako vědecká disciplína