Michal Just
Novoplatonismus a paramádvaita
Srovnávací studie a překlad Spandakáriky

1. vyd. 2015, ISBN 978-80-7436-059-6, Brož., 231 str.

doporučená cena: 248 Kč
naše cena
: 174
ušetříte: 74
SLEVA: 30 %
Obsah stránky:
Anotace | O autorovi

Anotace

Novoplatonismus, pozdně antický platónský filosofický systém byl v posledních sto letech opakovaně srovnáván s některými proudy indické filosofie. Bylo tomu tak jednak pro jeho monistické tendence, jednak pro důraz na osobní zkušenost kontemplujícího filosofa, jehož jednotlivé roviny kontemplace byly zároveň klíčem k pochopení jednotlivých rovin jeho hierarchicky uspořádaného metafyzického systému. Jen méně často byl brán do úvahy radikální holismus, zejména patrný u Plótina, a to byl zřejmě důvod, proč z hledáčku srovnávacího bádání po celé století unikal monismus indické paramádvaity, ve své zralé podobě rovněž velmi holistického vyznění.

Této pomyslné niky ve srovnávacím bádání se ujímá Novoplatonismus a paramádvaita, průkopnický text, který se snaží porovnat oba systémy, zaměřujíc se přitom na jejich hlavní protagonisty, Plótina na straně řecké a Abhinavaguptu na straně indické.

Vedle historické studie na téma Plótinos-Indie, obsahuje kniha stručný úvod do obou srovnávaných systémů, následovaný rozborem některých společných témat. V závěru knihy čtenář najde překlad jednoho z klíčových paramádvaitových textů, Spandakáriky, opatřený stručným komentářem českého překladatele.

„Ten, jehož vědomí vnímá celý tento svět jako hru, je díky tomu ve stálém spojení [se Šivou] a je vysvobozen zaživa, o tom není pochyb.“ – Spandakárika 30

„Text mi připadá zajímavý a dobře uspořádaný. Shledal jsem, že hlavním záměrem autora není ustavení generické příbuznosti novoplatonismu a paramádvaity, ale jejich hlubší pochopení ve vzájemném srovnávacím světle.“ – prof. Raffaele Torella

„Komparativní studium je naléhavě nutné, v současné době jeden z nejslibnějších směrů bádání na poli kašmírského šivaismu. Plótinos je v tomto směru výjimečně zajímavou postavou. Ve skutečnosti je paramádvaita daleko lepším výchozím bodem pro plótinovské srovnávací studium, než v tomto směru probádanější advaitavédánta.“ – Ph.D. Mark Dyczkowski