Jack Zimmerman, Virginia Coyleová
Cesta poradního kruhu
Umění otevřené komunikace

1. vyd. 2016, ISBN 978-80-7436-061-9, Váz., 380 str.

doporučená cena: 458 Kč
naše cena
: 366
ušetříte: 92
SLEVA: 20 %
Obsah stránky:
Anotace | O autorech | Obsah | Ukázková miniknížka v pdf | Ukázková miniknížka v Calameo | Předmluva | Úvod | Kap. 1 - Volání poradního kruhu (část) | Kap. 8 - Rodinné poradní kruhy (část) | Poradní kruhy ve firmách | Závěrečný příběh

Předmluva

 V 60. letech jsem s nostalgií vzpomínala na takové ty kruhy ve školce, kdy se všichni drží za ruce a jsou společně minutu zticha. Měla jsem problémy s tím, že v našem radikálním studentském hnutí komunikace občas hraničila s násilím. Stýskalo se mi po dnech jednoduchého „ukaž to a vyprávěj“, kdy jsme si navzájem – kluci i holky dohromady – vyprávěli o nějakém zvláštním zážitku nebo předmětu přineseném z domova a všichni to naprosto soustředěně sledovali a poslouchali.

      V 70. letech, po dvaceti letech strávených v čistě ženských školách, jsem začala organizovat ženské kruhy a kruhy poradní v politickém prostředí, kam mě to neodolatelně přitahovalo. Byla jsem jedinou ženou na mezinárodní americké univerzitě a zahraniční studenti už začínali být nad mé síly. Snila jsem o kultuře, jejíž moudrost se rodí z magie ticha a poradního kruhu. Začala jsem trávit víc a víc času v přírodě, jež byla v dětství mým útočištěm. Sedávala jsem v jejím nádherném lůně v poradním kruhu se zvířaty a stromy, se sluncem a měsícem a měla jsem pro strach uděláno. Tehdy jsem si vytvořila úzký vztah k delfínům, jenž mě inspiroval k tomu, abych se snažila vybudovat si stejné spojení i s lidmi.

      Počátkem 80. let jsem přijela do Ojai Foundation, kde jsem se setkala s Joan Halifaxovou a brzy poté i s Jackem Zimmermanem. V Joan jsem objevila dlouho toužebně hledanou sestru, která rozuměla síle ticha a chápala léčivý význam setkávání učitelů z různých duchovních tradic a kultur. V Ojai jsem našla důvěrně známé věci. Druh této komunity zakořenil do místní země způsobem života, jenž vyzařoval moudrost starších a poznání, které vychází z těsného sepětí se zemí. Všechno tu konečně bylo přirozené a na svém místě. Poutník našel svůj duchovní domov.

      Naše počáteční pokusy měly daleko k dokonalosti, ale praxe naslouchání byla při poradních kruzích v Ojai hluboká a upřímná. Seděla jsem v mnoha kruzích se ženami a v několika s muži. V Jackovi jsem ke svému překvapení a radosti nalezla dobře situovaného bílého chlapíka, hluboce oddaného tomu, co dnes nazýváme „cestou poradního kruhu“. Věděla jsem, že je důležité, aby ženy hledaly cesty, jak se uplatnit při komunikaci a ve vedoucích pozicích bez ohledu na společenské postavení a pohlaví. Nevěděla jsem ale, že objevím tak zapáleného stoupence těchto změn mezi úspěšnými muži, kteří nemají důvod jakkoli měnit status quo.

      V té době Jack sedával v poradních kruzích s rodinami, dětmi, učiteli, řediteli škol – prakticky s kýmkoli, kdo byl ochoten se k němu přidat. Když se v Ojai Foundation začaly projevovat komplexní problémy provázející život v komunitě, prosazoval poradní kruh jako způsob, jak sami sebe můžeme řídit. Postupem času se nám tento způsob řešení aktuálních problémů stále více zamlouval. Ještě důležitější ale bylo, že jsme začali chápat, jak nám kruh pomáhá pravidelně otevírat svá srdce a dotýkat se „duše komunity“.

      V následujících letech jsem viděla, jak Jack stále intenzivněji zapracovává poradní kruh do svého vlastního života, nejen profesionálně jako pedagog a psycholog, ale i osobně jako otec a intimní partner své ženy Jaquelyn. Nakonec jsem za ním zašla a nabídla jsem mu to, co jsem se cestou životem naučila o naslouchání a péči o „veškerenstvo“. Z Jackovy a mé společné oddanosti poradnímu kruhu se zrodilo plodné přátelství, zahrnující společné vedení výcviku poradního kruhu (s Marlowem Hotchkissem), společné ředitelování Ojai Foundation, společné vedení správní rady téže nadace a nakonec i spolupráce při psaní této knihy.

      Celou tu dobu jsem pociťovala velký respekt a možná i trochu posvátnou bázeň před oddaností k čisté a upřímné cestě poradního kruhu, kterou Jack ztělesňoval. Je oprávněně proslulý tím, že seděl v těch nejdelších, nejdivočejších poradních kruzích v celé historii Ojai Foundation. Všeobecně je uznáván pro vizionářský zápal, s nímž zaváděl poradní kruh do nezávislých i veřejných škol, duchovních komunit a i tak obsahem i formou zdánlivě odtažitých firem, jako je společnost prodávající automobily. Často mě zaplaví vlna vděčnosti, že jsem Jacka potkala a měla příležitost sedět, naslouchat a tvořit společně s tak silným „nositelem poradního kruhu“. Naplňuje mě víra a důvěra ve věci příští, že jsem mohla těsně spolupracovat s profesionálem, jenž se uvolněně pohybuje v západní společnosti a zároveň s vhledem a oddaností zavádí cestu poradního kruhu do našeho současného světa.

      Když Jack začal shromažďovat příběhy a zážitky pro první verzi textu této knihy, měla jsem pochybnosti, jestli má taková kniha vůbec vzniknout, a také o tom, že mě Jack vyzval, abych na knize spolupracovala. Bylo mi líto toho času, který bychom mohli strávit prací přímo s lidmi a udržováním ducha kruhu v našem každodenním životě. Ale stejně jako už mnohokrát předtím, i tentokrát mě Jackova odhodlanost přesvědčila. Věřím, že až si přečtete následující stránky zaplněné perlami z mnoha let sezení v poradním kruhu, objevíte i vy hodnotu toho obětního daru, kterým tento muž kouzlo poradního kruhu obohatil.

      Doufám ale, že vděčnost bude jen částí vaší reakce. Ráda bych vás vyzvala, abyste se s námi podělili o jakékoli otázky nebo nesrovnalosti, které vás při čtení napadly, o cokoli, o čem si budete myslet, že by se dalo „vylepšit“ – stejně jako jsem to dělala já po celé ty roky naší společné práce s Jackem. I když jsem třeba silně zpochybňovala způsob, kterým Jack vyjadřoval své dlouho tříbené myšlenky o poradním kruhu, poslouchal mě. Jestliže vstoupíte do takovéhoto dialogu, setkáte se s Jackem a vstoupíte do ducha poradního kruhu, jemuž jsme zasvětili své životy. Pokud jsme pořád schopni se ptát a naslouchat, mluvit a být slyšeni, pak můžeme společně vytvořit obětní dar pro blaho všech bytostí.

únor 1996

A teď je rok 2009…

      Pokračujeme s Jackem v iniciování nových poradních kruhů a sezení a v mnoha dalších kruzích sedáváme. Některé vedeme sami a pár naštěstí ještě i společně. Hodně jich vedeme ve spolupráci s jinými nositeli. Pro některé lidi je poradní kruh stále jen technickou záležitostí, pro nás a spoustu osob, s nimiž se denně setkáváme, je to ale způsob života. Jack se čím dál víc soustředí na roli mentora a staršího džentlmena oplývajícího bohatými zkušenostmi. Velkou energii vkládá do šíření poradního kruhu za hranicemi USA, zvláště v Izraeli a Africe. Jeho osobní prioritou nadále zůstává oblast lidských vztahů. Jack a jeho životní partnerka Jaquelyn nedávno představili svou práci s poradním kruhem na poli partnerských vztahů v Izraeli. Jsou přesvědčeni, že náprava a vyléčení vztahů mezi muži a ženami jako partnery jsou základem veškeré společné existence, společenské a ekologické spravedlnosti, jádrem výzkumu skutečného míru mezi lidmi a veškerých našich vztahů. Já stále cestuji, kam mě pozvou – do Izraele, do vězení, do zenových center, do divočiny, k domorodým starším různých kmenů, k mladým lidem… Jako vždy pokračuji v tom, že se stále učím, jakmile usednu na zem do kruhu.

      V posledních deseti letech na celém světě roste počet nositelů poradního kruhu – tedy těch, kterým poradní kruh vstoupil do krve, stejně jako těch, kdo jej právě objevují. Po vydání této knihy v hebrejštině v roce 2006 právě odpovídáme na nabídku, že by mohlo vyjít vydání německé. Zdá se, že čas od času reagujeme na volání nesené pokrevní linií našich předků a dar, který jsme dostali, prostě předáváme dál. Motivováni zájmem a oddaností mnoha evropských vedoucích poradních kruhů, jsme věnovali nějaký čas rozšíření a aktualizaci původního textu knihy. Když jsme při té příležitosti knihu znova pročítali, zaujalo nás, kolik témat z jejího obsahu obstojí v čase. Pokládáme to za malou ukázku způsobu, jakým duch poradního kruhu prochází staletími a objevuje se stále znovu a znovu v nových kulturách a nových generacích. Nikdy jsme nepochybovali o tom, že cesta poradního kruhu nespadá do jakéhokoli „nového věku“ a přesahuje jej, protože ji nabízíme s pokorou a prostotou, jako lidé, kteří žijí ve své vlastní době.

      V textu druhého vydání Cesty poradního kruhu jsme učinili nezbytné změny, jež odrážejí skutečnost, že uběhlo třináct let. Přidali jsme také několik nových příběhů zrcadlících hluboké tajemství poradního kruhu. Hlavními novinkami jsou dvě kapitoly na konci knihy, které mě a Jackovi poskytly příležitost podělit se o nové poznatky z naší práce a o aktuální zamyšlení se nad poradním kruhem obecně. Přibyl také nový dodatek o zavádění poradního kruhu do škol.

      Nové vydání je především projevem naší vděčnosti vůči těm, kdo nesou poradní kruh za hranicemi USA – našim přátelům v Jižní Africe, Mali, Ghaně, Izraeli, Palestině, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Walesu, Anglii, Austrálii, Kanadě a Mexiku – a také vůči těm, které jsme nikdy nepotkali, v místech, kde jsme nikdy nebyli. Vám – a všem, kdo sdílejí potřebu oddaného naslouchání – nabízíme tuto knihu jako spojence v době, kdy vstupujeme do cyklu působení léčivé síly, jež obejme všechny národy a především tuto planetu. Potřebujeme ji víc než kdy jindy.

 

Virginia (Gigi) Coyleová
leden 2009

Další informace

www.ojaifoundation.org — webová stránka Ojai Foundation: informace, výcvik poradního kruhu a časový program retreatů

www.councilinschools.org — poradní kruhy ve školách

www.schooloflostborders.org — podstata poradního kruhu: seznámení s jeho kořeny, s tím, co znamená žít poradní kruh, výcvik vedoucího a jeho ini­ciace pro vedení poradního kruhu, aplikace poradního kruhu v různých prostředích i jako součásti přechodového rituálu

www.council-network.eu — European Council Network (Evropská síť po­radních kruhů)

www.council.cz — Cesta poradního kruhu v České republice

https://www.facebook.com/councilvevazce/

 

Hodnocení knihy