Julia Dibbernová
Miminka v bezpečí
Průvodce pro odvážné rodiče

1. vyd. 2014, ISBN 978-80-7436-046-6, brož., 206 str.

doporučená cena: 248 Kč
naše cena
: 198
ušetříte: 50
SLEVA: 20 %
Obsah stránky:
Anotace | | Obsah | Michaela Mrowetz: Předmluva k českému vydání | Rita Messmerová: Předmluva | Julia Dibbernová: Vítejte u třetího vydání | Michel Odent o kolostrální revoluci | Podívejte se, jak knížka vypadá v službě calameo | Ukázková miniknížka

Rita Messmerová: Předmluva

 Pozoruhodné! To bylo první slovo, které mě po přečtení knihy Miminka v bezepčí napadlo.

     Julia Dibbernová se naprosto identifikovala se svým mateřským posláním. Umí skvěle pozorovat: sebe, své dítě, okolí. A zároveň svou roli opouští, aby se nechytila do pasti. Je kritická, zkoumá získané informace, nepřemýšlí podle zažitých vzorců, hodně si troufá, a nakonec vítězí. Řídí se svými pocity a intuicí. A přitom se nebojí bádat, studovat a klást otázky. Obraz vystupující před jejíma očima je stále jasnější, přístup k prožívání stále jistější. Získává kus nezávislosti a opět přejímá zodpovědnost za své ženství, za naše ženství. Až příliš dlouho jsme svou zodpovědnost odkládaly v čekárně u svého lékaře či v nemocnici. Vzdávaly jsme se zodpovědnosti a přenechávaly ji takzvané vědě, předávaly ji do rukou „nerodících“, do rukou mužů. Je na čase, aby ženy opět uchopily své poslání. Muž přece nikdy dítě porodit nemůže! Muž nikdy zcela neporozumí tajemství porodu…

     To ale naznamená, že musíme muže z porodní tematiky zcela vyloučit. Naopak. Pokud je muž připravený, žena, která v sobě skrývá ochraňující mateřský princip a dává život, ho strhne s sebou. Dokáže mu přiblížit už i nenarozené dítě. Pokud se muž nechá oslovit a bude k nenarozenému dítěti promlouvat, přes břicho ho hladit, líbat a bude ho mít rád, má i on šanci zažít tu nezaměnitelnou a silnou vzájemnou souhru. Takový muž bude moci lépe rozvinout svou ženskou stránku. Takový otec nepošle své dítě do války a bude dbát o to, aby neničilo a nevykořisťovalo Matku Zemi. Ona totiž pro jeho dítě skýtá chráněný a vyživující prostor.

     Julia Dibbernová také uvádí dost příkladů svědčících o tom, jaký „dravec“ se stane z matky, je-li oddělena od novorozence. Ukazuje, jak vzniká ten jemný vztah mezi matkou a dítětem (bonding), kolik tisíc antén je k tomu potřeba. Ukazuje, že z dítěte, které vyrůstá v chráněné atmosféře a s pocitem bezpečí, vyroste sociální, komunikativní a spolupracující stvoření. A to nejenom v přeneseném slova smyslu, ale i doslovně: čím užší je kontakt, kontakt kůže na kůži — nahé kůže na nahou kůži —, tím blíže si oba jsou, více si rozumí, a o to stabilněji se bude dítě vyvíjet. Ovlivňujeme se vzájemně ve všem: čím více kontaktu má matka s dítětem, tím lépe se o ně bude starat a reagovat na něj s větším klidem a pohodou. A to podporuje lásku k dítěti. Je to přímo andělský kruh.

     V minulosti nešlo o to, vytvořit svět plný míru. Stačilo narušit vztah mezi matkou a dítětem, a bylo možné vychovávat agresivní a manipulovatelné osoby, které byly schopné válčit v tom pravém slova smyslu. V dnešní době, které vládne průmysl, se průmysl také nesnaží vychovat mírumilovné osoby, ale v první řadě konzumenty. A začíná to už pěkně od kolébky.

     Miminka v bezpečí pojednávají o vývoji miminek, ale přinášejí i daleko víc. Kniha nastoluje otázky, vyzývá ke změně myšlení. Dotkne se každého srdce. V tomto kontextu není až tak důležité, zda matka bude své dítě kojit nebo ne a bude se rozhodovat mezi výhodami a nevýhodami, které toto rozhodnutí přináší. Julia Dibbernová jde ještě dál. Ukazuje, jak komplexní je náš společný život. Jak drobné detaily a maličkosti ovlivňují naše pozdější myšlení, konání a bytí. Její kniha vám pomůže rozeznat mylné představy a opustit bludné cesty. Upozorňuje například, že porod neznamená jenom přivést dítě na svět. Porod je vysoce citlivá záležitost, která může zdárně proběhnout jenom tehdy, budou-li se moci naplno projevit intuitivní a instinktivní síly. A to se podaří, pouze pokud my ženy získáme důvěru ve své vlastní schopnosti.

     Julia Dibbernová ukazuje souvislosti mezi tím, co nás ovlivňuje v raném dětství, a problémy v naší společnosti. Její kniha je opravdu přínosná a velice vydařená.

Rita Messmerová, leden 2005