Paul Williams
Mahájánový buddhismus
Základy nauky

1. vyd. 2017, ISBN 978-80-7436-064-0, Brož., 544 str.

doporučená cena: 648 Kč
naše cena
: 518
ušetříte: 130
SLEVA: 20 %
Obsah stránky:
Anotace | Obsah knihy | O autorovi

Obsah knihy

Předmluva a poděkování

 1       Úvod

Buddhismus: různorodost nauky a (relativní) jednota morálky

Indický kontext

Faktory změny

Abhidharma

Mahásánghikové a lókóttaraváda

Původ mahájány a laikové

Mahájána před „mahájánou“ – Adžitasénavjákarananirdéšasútra

O původu mahájány – několik dalších súter

Ospravedlnění vzniku mahájánových súter

 

2       Sútry o dokonalém poznání (pradžňápáramitásútry)

         O mahájánových sútrách

Vznik a vývoj pradžňápáramitové literatury

Poznání (pradžňá) a dokonalé poznání

Nepřítomnost „já“ – širší aplikace

         Bódhisattva

 

3       Madhjamaka

         Nágárdžuna a Árjadéva

Vývoj tradice madhjamaka na indickém území

Prázdnota a vlastní bytí – nesmiřitelné protiklady

Stručná poznámka k metodě madhjamaky

Tři témata mádhjamikové kritické analýzy

Příčinnost

O „já“

O nirváně

Dvě pravdy

Meditace o prázdnotě – impresionistická črta

Závěrečná poznámka – madhjamaka v Číně a východní Asii

 

3       Jógáčára

Pozadí vzniku

Tradice jógáčára – učenci a texty

Tři způsoby bytí (trisvabháva)

Mysl

Zásobové vědomí, vědomí a neposkvrněné vědomí

Další debaty probíhající uvnitř tradice jógáčára

 

5       Tathágatagarbha

Několik súter o tathágatagarbha

Tathágatagarbha v Ratnagótravibháze

Tibet – debata o žäntong a rangtong

Ta-šeng-čchi-sin-lun a tathágatagarbha ve východní Asii

Dógen a buddhovská přirozenost

Stručná poznámka k několika soudobým problémům: kritický buddhismus a debata o „ne-já“ v thajském buddhismu

Kritický buddhismus

„Ne-já“ v současném thajském buddhismu

 

6       Chua-jen – tradice květinové girlandy

Buddhismus v Číně

Avatansakasútra

Tradice chua-jen v Číně

Učení školy chua-jen – Fa-cangův Traktát o zlatém lvu

Poznámka k některým aspektům praxe školy chua-jen

Avatansakasútra a Vairóčana v buddhistickém umění

 

7       Saddharmapundaríkasútra a její vliv

Poznámka o škole tchien-tchaj (tendai)

Ničiren šónin a jeho tradice

 

8       O Buddhových tělech

Prolegomenon k mahájáně

Buddhova těla a filosofie prázdnoty

Jógáčára – vývoj systému

Poznámka o modelu tří těl podle učení školy gelug

Závěrečná poznámka: „neulpívavá nirvána“ a délka života Buddhy

 

9       Cesta bódhisattvy

Příchod buddhismu do Tibetu

Debaty v 8. století

Soucítění a bódhičitta

Stupně na cestě k buddhovství, pět stezek a deset dokonalostí

 

10     Důvěra, sebeodevzdání a uctívání: kulty buddhů a bódhisattvů

Buddhánusmrti – uvědomování si Buddhy

Pratjutpannasamádhi a Chuej-jüan

Koncept buddhovských polí (buddhakšétra)

Někteří bódhisattvové

Maitréja

Avalókitéšvara

Tárá

Maňdžušrí

Kšitigarbha

Někteří buddhové

Akšóbhja

Bhaišadžjaguru

Amitábha/Amitájus

Sútry o Amitábhovi

Amitábhova čistá země v Číně

Hónen šónin (1133–1212)

Šinran šónin (1173–1262)

 

Poznámky

Bibliografie

Jmenný rejstřík

Věcný rejstřík

 

Hodnocení knihy
kniha zatím nebyla hodnocena

ohodnoťte knihu  

Další naše knížky
DharmaGaia mj. vydala:

Jan Honzík, editor: Jednota v rozmanitosti. Buddhismus v České republice

Jiří Holba: Diamantová sútra

Šántidéva: Uvedení na cestu k probuzení. Bódhičarjávatára

Anne Cheng: Dějiny čínského myšlení

Tulku Urgjän Rinpočhe: Planoucí záře. Vzpomínky Tulku Urgjäna Rinpočheho

Nyanatiloka Thera: Buddhistický slovník

Rob Preece: Moudrost nedokonalosti. Proces individuace v životě buddhisty

Jeremy W. Hayward a Francisco J. Varela: Mosty k porozumění. Rozhovory předních vědců s dalajlamou o zkoumání lidské mysli

Zenový mistr Činul: Cesta k probuzení v tradici korejského buddhismu

Dilgo Khjence Rinpočhe: Poklad v srdci probuzených. Praxe náhledu, meditace a jednání

Patrul Rinpočhe: Slova mého dokonalého učitele. Průvodce přípravnými praxemi Podstaty srdce neomezeného prostoru velké dokonalosti

Čhögjal Namkhai Norbu: Křišťál a cesta světla. Sútry, tantry a dzogčhen

Dalajlama: Stezka k probuzení

I Hjong-kwon: Sansa. Buddhistické kláštery v korejských horách - místa, která čistí a otevírají mysl

Lama Thubten Yeshe: Úvod do tantry. Transformace touhy

Yongey Mingyur Rinpočhe: Radost ze života. Štěstí jako vědecká disciplína

Nyanaponika Théra: Jádro buddhistické meditace. Příručka pro výcvik mysli na základě Buddhovy cesty uvědomění

Robert Thurman: Proč potřebujeme dalajlamu. Dalajlamovy pravdivé činy jako politické řešení pro Čínu, Tibet a svět

Mistr Sosan: Zrcadlo zenu

Čhögjal Namkhai Norbu, Rinpočhe: Dzogčhen. Přirozeně dokonalý stav

Radek Chlup, (editor): Pojetí duše v náboženských tradicích světa

Egon Bondy: Buddha

Jak se prodavač papíru stal buddhou. Korejské buddhistické legendy

Připravujeme:

Erich Frauwallner: Dějiny indické filosofie

Bhikkhu Bodhi: Buddhova slova. Antologie rozprav z pálijského kánonu

Tibetská kniha mrtvých