Miranda Gray
Rudý měsíc
Jak chápat a používat tvůrčí, sexuální a spirituální dary menstruačního cyklu

2., opravené. vyd. 2020, ISBN 978-80-7436-107-4, Váz., 222 str.

doporučená cena: 298 Kč
naše cena
: 253
ušetříte: 45
SLEVA: 15 %
Obsah stránky:
Anotace | Obsah | O autorce | Předmluva k revidovanému anglickému vydání | O knize řekly a napsaly | Ukázka v pdf |

Předmluva k revidovanému anglickému vydání

Nedávno se mne někdo ptal, jak jsem došla k tomu, že napíšu Rudý měsíc, a tak mne napadlo, že by bylo zajímavé, kdyby si noví čtenáři přečetli tento příběh v revidovaném vydání.

Po absolutoriu univerzity, kde jsem získala vědeckou hodnost, jsem se přihlásila do kurzu vědecké ilustrace. Dělalo mi radost být tvůrčí a během kurzu jsem si velice uvědomovala, jak se má tvořivost proměňuje. Po dokončení kurzu jsem doma začala podnikat jako ilustrátorka na volné noze; to ode mne vyžadovalo, abych byla kreativní nepřetržitě, tak aby se dodržely termíny vydání.
 
Během několika měsíců mi bylo jasné, že mám dva velmi odlišné přirozené styly výtvarného projevu: podrobný a přesný styl, o který vydavatelé stáli, a volnější, expresivnější a reprezentativnější styl, o který nestáli. Můj problém s podrobným stylem spočíval v tom, že ve dnech těsně před menstruací a na jejím počátku bylo pro mne takřka nemožné, abych ho docílila. Vzhledem k tomu, že nebylo v mé moci posunout termíny, způsobovalo mi to nesmírný stres, frustraci a vedlo mne to k pláči.
 
Také ve svém podnikání jsem zjišťovala, co je pro mne v různých obdobích během měsíce snadné, a co obtížné. Byly dny, kdy jsem nezvládala komunikaci s lidmi, a na druhé straně dny, kdy jsem byla plná sebedůvěry; byly dny, kdy jsem se špatně soustředila; a byly dny, kdy mi šlo psaní snadno, a pak dny, kdy najít ta správná slova mne stálo velké úsilí. Myslím, že to byla právě frustrace z mé neschopnosti podávat stabilní výkon, která mne vedla ke zkoumání cyklu a hledání odpovědí. Když jsem začala sledovat proměny v průběhu cyklu, zvláště pak s pomocí knihy Penelope Shuttle a Petera Redgrova The Wise Wound (Zranění, jež má smysl), pomohlo mi to začít rozeznávat určité periodické vzorce ve fyzické energii, emoční síle a citlivosti, myšlenkových pochodech a soustředěnosti, smyslnosti a pohlavní energii, kreativitě a sexualitě.
 
V té době jsem se hodně zabývala mýty a legendami, pohádkami a spiritualitou vycházející z přírody a z božského ženství a spolupracovala jsem s několika inspirujícími autory píšícími o keltských a artušovských duchovních tradicích. Chtěla jsem pro své zkušenosti najít vhodný referenční rámec, najít archetypy, s nimiž bych se mohla identifikovat a které by mi poskytly spojení s hluboce ženskou spiritualitou, již jsem v sobě pociťovala. Obracela jsem se k mýtům, v nichž jsem pátrala po těchto archetypech, a nalézala jsem je v našich pohádkách pro děti a lidových vyprávěních. Bylo pro mne obtížné se smířit se současnou interpretací božského ženství, jež se údajně projevovalo jako trojný archetyp – na základě příběhů jsem ho totiž chápala jako čtyři archetypy. Božské ženství mělo tři světlé fáze měsíce a čtvrtou fázi, která byla skrytá; navíc tu byly čtyři roční období životní síly Země; tři fáze projevené a čtvrtá fáze stáhnutí se do sebe během zimy. Nalezení těchto archetypů mne vedlo k zjištění, že moje zkušenosti se netýkají pouze mne, ale že existuje starobylá tradice související s menstruačním cyklem a vším, co s ním souvisí, která jde ruku v ruce s mým chápáním a má počátek v šerém dávnověku.
 
Když jsem se tedy obeznámila s těmito archetypy, chtěla jsem poznat, zda podobné zkušenosti mají i jiné ženy, a tak jsem se každé ženy, která mi přišla do cesty, ptala na její cyklus. Byl to pro mne šok, když jsem se dozvěděla, že ho prožívají stejně. To mne inspirovalo k tomu, abych začala zkoumat existující literaturu o menstruačním cyklu. A právě v této době jsem pocítila potřebu napsat svou vlastní knihu.
 
Přemýšlím v obrazech; slova byla a ještě stále pro mne jsou obtížným médiem, a proto nikdy nebylo mou ctižádostí stát se spisovatelkou. Když jsem se však věnovala bádání a zapisovala si některé své myšlenky, objevila jsem něco úžasného: v premenstruační fázi mi šlo psaní dobře! V této fázi ke mně plynuly myšlenky jako řeka a dařilo se mi snadno nalézat ta správná slova, formulovat věty, které mi mluvily z duše, usměrňovat vše tak, aby to mělo určitý řád, a zlepšila se mi dokonce i gramatika. Byl to okamžik ke zvolání „heuréka!“, a tak jsem v době, kdy jsem vytvářela nějaké ilustrace pro Element Books, oslovila toto vydavatelství zaměřené na alternativní životní styl a spiritualitu a předložila mu svůj návrh. Jsem velmi vděčná Julii McCutchen, že se mne i mé knihy ujala, přestože v té době netušila, že jsem schopna psát pouze jeden týden v měsíci!
 
Vzhledem k tomu, že jsem člověk, který při psaní vychází ze svých pocitů a svých představ, bylo pro mne nejpřirozenější předložit myšlenky obsažené v Rudém měsíci prostřednictvím příběhu. Kniha tedy začínala příběhem dívky jménem Eva. Použití příběhu mi umožnilo představit archetypy vymykající se jakékoli definici a nechat je rezonovat v podvědomí a pocitech čtenářky. Poté co ucítí „správnost“ archetypů a možná se i zatouží s nimi spojit, dočte knihu srdcem a myslí, a nikoli pouze myslí.
 
Psaní knihy mne přimělo, abych své zkušenosti se čtyřmi fázemi a informace, které jsem získala od jiných žen, formalizovala a zapsala postupy, které jsem si v životě vytvořila k tomu, abych mohla žít v souladu se svou cyklickou přirozeností. Na začátku této knihy bylo pár útržků papíru s podivnými větami a odstavci, jež jsem napsala většinou ve své premenstruační fázi, ale navíc s poznámkami pocházejícími z konkrétní fáze, o níž jsem pojednávala. Chtěla jsem psát v době, kdy jsem zažívala působení příslušných energií a kdy ke mně přicházely vjemy odpovídající jednotlivým fázím – kdy jsem slyšela hlas archetypu, abych tak řekla. Můj manžel Richard mi hodně pomáhal s vytvořením konečného rukopisu a říkal, že je dost zřetelné, ve které fázi jsem se nacházela, když jsem tu kterou část psala.
 
Když vyšel Rudý měsíc poprvé, bylo to v době, kdy mnoho žen zkoumalo a psalo o ženské spiritualitě. Doufala jsem tenkrát, že se Rudý měsíc stane součástí tohoto hnutí a že napomůže k tomu, aby se menstruačnímu cyklu opět dostalo oprávněného místa ve společnosti a kultuře jako úžasnému zdroji tvořivosti, inspirace a poznání, který může naší společnosti prospět a napomáhat jejímu rozvoji. Chtěla jsem, aby se ve školách začalo vyučovat o menstruačním cyklu jako o něčem víc než jen biologickém procesu a aby ženy své cyklické přirozenosti a energií menstruačního cyklu aktivně využívaly v každodenním životě. Chtěla jsem, aby se menstruační cyklus stal součástí mainstreamu.
 
Bohužel k tomu nedošlo. Rudý měsíc je dnes potřebný stejně jako tenkrát, přestože je k dispozici mnohem víc knih a mnohem víc internetových komunit a workshopů pomáhajících ženám. V současné době ženy začínají aplikovat tyto informace o svém cyklu v běžném životě; nicméně se tak dosud děje „utajeně“. Právě toto pátrání ve sféře obchodu a v oblasti life-coachingu a sebevývoje a otázka „jestliže ženy vědí o svých cyklických energiích, jak se to projevuje navenek?“ mne vedly k napsání knihy The Optimized Woman – Using the menstrual cycle to achieve success and fulfilment (Vyladěná žena: jak využít menstruačního cyklu k dosažení úspěchu a pocitu naplnění). Příběh této knihy vám budu vyprávět jindy, ale představuje další krok v pokračující pouti cyklické ženy. Naše cyklická přirozenost není něco, co se hodí jen „na doma“ nebo pouze do naší praxe spirituálního růstu. Patří i do kanceláře a do práce, do naší komunity a kultury, do našich snů a životních cílů i k naší schopnosti být šťastné, mít úspěch a dosáhnout v životě pohody a pocitu uspokojení. Jako ženám cyklickým se nám dostalo fantastického daru a nastal čas, abychom ho vzaly na vědomí a ukázaly ho světu, tak aby si ho všimnul!
 
V průběhu let jsem byla často velice dojata a poctěna reakcemi žen, jež četly Rudý měsíc a které v životě inspiroval a pozitivně je ovlivnil. Upřímně doufám, že se tak bude dít i s tímto jeho revidovaným vydáním.
 
Miranda Gray
Další informace o autorce

Webová stránka MirandaGray

Mirandino úvodní video k Optimized Woman, české titulky.

Rozhovor magazínu Maitrea s autorkou. Česky.

Miranda Gray je iniciátorkou celosvětového hnutí ,,Požehnání ženského lůna". 

http://www.wombblessing.com/cz-aboutblessing.htm

Hodnocení knihy
kniha zatím nebyla hodnocena

ohodnoťte knihu  

Další naše knížky
DharmaGaia mj. vydala:

Miranda Gray: Probuzení ženské energie. Cesta celosvětového požehnání lůna. Zpět k autentickému ženství

Jane Bennettová: Požehnání, ne prokletí. Průvodce pro matky a jejich dospívající dcery

Kristi Meisenbach Boylanová: Sedm posvátných fází menarché. Spirituální cesta dospívající dívky

Joan Borysenko: Cesta ženy k Bohu

Dillonová, Mary a Barclayová, Shinan: Rozkvétající žena. Příběh zasvěcení dívky v ženu

Carol Schaefer: Pro příštích sedm generací. Rada starých moudrých žen představuje svou vizi budoucnosti Země

Jyoti: Anděl zavolal mé jméno. Příběh transformativní energie, která přebývá v těle

Meredith F. Smallová: Naše děti, naše světy. Jak biologie a kultura ovlivňují naše rodičovství

Barbora Zemanová: Ženské rituály. Rituály pro ženy jako cesta osobní transformace

Caroline Myssová: Anatomie ducha. Sedm úrovní síly a léčení

Jean Liedloffová: Koncept kontinua. Hledání ztraceného štěstí pro nás a naše děti

Florinda Donnerová: Bytí ve snění. Zasvěcení do světa čarodějů

Stephen LaBerge: Lucidní snění

M. Mrowetz, I. Antalová a G. Chrastilová : Bonding - porodní radost. Podpora rodiny jako cesta k ozdravení porodnictví a společnosti?

Ó Matko Lakšmí, dej mi dar!. Magické obřady bengálských žen

Peggy Joy Jenkinsová: Jak rozvíjet dětskou spiritualitu. Jednoduchá praktická cvičení

Toby Hemenway: Zahrada Gaii. Domácí příručka permakultury

Rebeca Wildová: Svoboda a hranice, láska a respekt. Co od nás děti potřebují

Bonnie Greenwellová: Energie transformace. Průvodce procesem probouzení Kundaliní

Rebeca Wildová: Učit se žít s dětmi. Bytím k výchově

David Abram: Kouzlo smyslů. Vnímání a jazyk ve více než lidském světě

Tenzin Wangyal, Rinpočhe: Léčení formou, energií a světlem. Pět elementů v tibetském šamanismu, tantře a dzogčhenu

Yongey Mingyur Rinpočhe: Radost ze života. Štěstí jako vědecká disciplína

Valerie Brooksová: Tantrické zasvěcení. Iniciace ženy na cestě extáze

Tomáš Štanzel : Strava a vědomí