Robert E. L. Masters a Jean Houstonová
Druhy psychedelické zkušenosti
Klasický průvodce účinky LSD na lidskou psychiku


Recenze: Pavel Hlavatý: Střízlivé pojednání o psychedelických zkušenostech
1. vyd. 2004, ISBN 80-86685-18-7, Váz., 413 str.

doporučená cena: 398 Kč
naše cena
: 318
ušetříte: 80

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O autorech | Obsah | Předmluva | 1. Některé druhy psychedelické zkušenosti (část) | 2. Dějiny a kontroverze (část)

Pavel Hlavatý: Střízlivé pojednání o psychedelických zkušenostech

"Nepochybně by bylo vrcholnou ironií dějin náboženství, pokud by se prokázalo, že jakákoli osoba by mohla jen tak spolknout tabletku, a dosáhla by oněch stavů rozšířeného vědomí, kterých jen zřídka dosahují i ti nejoddanější a nejzasvěcenější hledači mystického osvícení po celoživotním duchovním cvičení."

Tato provokativní myšlenka pochází z knihy Druhy psychedelické zkušenosti, jejímiž autory byli manželé psycholožka a religionistka Jean Houstonová a psychoterapeut a sexuolog Robert Masters. V roce 1966, kdy tato publikace v USA poprvé vyšla, vzrušovala možnost "tabletkově dosaženého rozšířeného vědomí" bez nadsázky milióny lidí.

A nešlo přitom jen o nonkonformní mládež. O této alternativě tehdy seriózně diskutovala a publikovala řada psychologů, psychiatrů, psychoterapeutů, filozofů, umělců a kněží. Rozzářené americké "sixties", mezi jejichž symboly patřilo i masové rozšíření psychedelik, jsou v plném proudu a své viditelné stíny mají teprve před sebou...

Ty "neviditelné" už ovšem fungují nějakou dobu, utajený výzkum CIA věnovaný ovlivňování osobnosti pomocí psychedelik probíhá již od padesátých let a jeho objektem jsou často i nic netušící solidní občané. Spojité nádoby kulturně-veřejného i tajnoslužebně-utajeného procesu pak skýtají velký prostor k mnoha konspiračním spekulacím i seriózním studiím. Mezi nejzajímavější témata z této oblasti patří nesporně tlak na odborníky a umělce, kteří se psychedeliky zabývali v období jejich legality a diskreditace těch osobností, jež v tom pokračovaly i po restrikcích.

Asi nejtransparentnější je případ (původně) psychologa Timothy Learyho, který pod tlakem prošel cestu od výstředního, ale uznávaného harvardského profesora přes různé stupně polooficiálního a soukromého výzkumu až po vězně, uprchlíka a exulanta a opět vězně.

Houstonová a Masters volili jinou cestu: po restrikcích proti psychedelikům se věnovali práci v oblasti využití meditace a aktivní imaginace. Ostatně i jejich kniha pojednává o psychedelických zkušenostech krajně střízlivým způsobem (už tím se odlišuje třeba od "proroka" změněných stavů vědomí Learyho) a svým způsobem shrnuje patnáctiletý výzkum této manželské dvojice.

Čtivě napsané teoretické pasáže jsou střídány ilustrativními kazuistikami s bohatým využitím vlastních záznamů intoxikovaných osob. Psychedelických sezení se autoři sami zúčastnili, ať už jako pozorovatelé či průvodci.

Výběr uživatelů byl přitom velmi odpovědný - i oni, stejně jako Castanedův Don Juan, zdůrazňují, že tyto látky nelze poskytnout každému, navíc ještě zdůrazňují důležitost dlouhodobějších následných kontaktů s intoxikovanou osobou. Stejná pozornost je věnována také prostředí, ve kterém sezení probíhá i podnětům, které jsou zúčastněné osobě nabízeny.

Podle uveřejněných obsáhlých citací - jakkoliv zřejmě editorsky dobroušených - lze s autory jednoznačně souhlasit, že při intoxikaci a po ní dochází často k aktivaci literárního talentu. Snaha zachytit určité jevy a procesy připomíná svou formou některé projevy surrealistické poezie či prózy a publikace tak získává nečekaně umělecký rozměr.

Druhy psychedelické zkušenosti mají díky době svého vzniku punc reflektovaného prvotního nadšení, ovšem o tom, že myšlenka citovaná v úvodu je minimálně silně nadnesená, svědčí fakt, že hluboké spirituální zážitky měl pouze zlomek sledovaných osob, navíc jednoznačně disponovaných dlouholetým předchozím duchovním hledáním i praxí.

Kniha bude pro vyznavače psychedelik a drogové kultury obecně asi příliš umírněná, pro opačnou stranu naopak až moc odvázaná, což není u takto polarizovaného tématu nic neobvyklého.

Český doslov Jiřího Horáčka je nesporně kvalitní, ale jeho úzce odborné "přírodovědecké" pojetí by mělo být doplněno alternativním humanitně orientovaným textem, který by přiblížil širší kulturní, sociální a religiózní souvislosti fenoménu psychedelik.

HN 27. 7. 2005  

Další informace o tématu

Osobní stránky Roberta Masterse a Jean Houstonové:
http://www.robertmasters.org
http://www.jeanhouston.org

Dokumentární film Duchovní molekula o DMT a převratném vědeckém výzkumu vlivu psychedelik na lidské vědomí. S českými titulky.

Hodnocení knihy
kniha zatím nebyla hodnocena

ohodnoťte knihu  

Další naše knížky
DharmaGaia mj. vydala:

Alberto Vojtěch Frič: O kaktech a jejich narkotických účincích

Aldous Huxley: Ostrov

Michael Harner: Cesta šamana. Jak probudit svůj vnitřní potenciál

Peter T. Furst: Halucinogeny a kultura

Aldous Huxley: Brány vnímání

Terence McKenna: Pokrm bohů. Hledání původního stromu poznání

Terence McKenna: Návrat archaismu

Luis Eduardo Luna: Vegetalismo. Šamanismus mezi mestickým obyvatelstvem peruánské Amazonie

Terence McKenna: Pravdivé halucinace

Ralph Abraham, Terence McKenna, Rupert Sheldrake: Trialogy na hranicích Západu. Chaos, tvořivost a znovuposvěcení světa

Jiddu Krishnamurti: Vnitřní revoluce. Zbývající knihy tohoto titulu jsou již dlouhým skladováním mírně poškozené, většinou odřením na obálkách, proto je prodáváme za výrazněji slevněnou cenu a nelze je reklamovat.

Timothy Leary: Chaos a kyberkultura

Jeremy W. Hayward a Francisco J. Varela: Mosty k porozumění. Rozhovory předních vědců s dalajlamou o zkoumání lidské mysli

Timothy Leary: Velekněz

John C. Lilly: Vědec. Metafyzická autobiografie

Stephen LaBerge: Lucidní snění

Gabrielle Roth : Mapy k extázi. Léčivá cesta pro nespoutaného ducha. Učení městské šamanky

Yongey Mingyur Rinpočhe: Radost ze života. Štěstí jako vědecká disciplína

Rob Nairn: Žití, snění, umírání. Praktická moudrost z Tibetské knihy mrtvých

Připravujeme:

Dalajlama a Francisco J. Varela: Spánek, sny a umírání. Objevování lidského vědomí