Lubor Hájek: Bambusy<br> <span class='sub-title'>v tušové malbě ze Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze</span>

Lubor Hájek
Bambusy
v tušové malbě ze Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze


Recenze: Olga Lomová: Ušlechtilé bambusy ze Zbraslavi
1. vyd. 2002, ISBN 80-85905-94-9, brožovaná, 122 str.

doporučená cena: 228 Kč
naše cena
: 182
ušetříte: 46

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O autorovi | Úvod autora | Studie tří obrazů | Biografie LH | Bibliografie Lubora Hájka

Olga Lomová: Ušlechtilé bambusy ze Zbraslavi

      "Ó ty z rodu vévodů, pevně a zpříma neseš svou ctnost...Všichni tvého rodu jsou nadáni četnými ctnostmi, skrze zušlechťování se stávají užitečnými pomocníky, svou přirozenou povahou jsou talentovaní a moudří..." S takovým nadšením hovořil v 8. století o bambusu básník a malíř Wang Wej. Hold bambusu složil v jedné ze svých posledních prací před smrtí také Lubor Hájek (5.5. 1921 - 2. 3. 2000), dlouholetý kurátor Sbírky orientálního umění Národní galerie na Zbraslavi, průkopník české kunsthistorie zaměřené na asijské umění.

      Ve svých "Bambusech" Hájek představuje dvacet a jeden obraz ze sbírek NG. Převážně se jedná o tušové malby samotné rostliny (v čínském malířství je to zvláštní žánr) nebo o figurální výjevy vsazené do krajiny s bambusem. Mezi nimi upoutává zejména Sedm mudrců z bambusového háje. Vedle maleb je zde též zahrnuto několik frotáží - otisků sejmutých z kamenných stél (na nichž ostatně byly vyryty kopie známých obrazů). Většina představených děl pochází z Číny, v závěru je též malá ukázka korejského a japonského umění.

      Autor nejprve krátce pojednává o bambusu jako rostlině a jako námětu čínského výtvarného umění. Na úvodní esej navazuje analytický katalog, v němž vedle základních údajů o obrazech nalezneme i jejich obšírnější rozbor. Všechna rozebíraná díla jsou reprodukovaná v barevné příloze a kromě toho též černobíle v detailech přímo v textu.

      Obrazy jsou seřazeny chronologicky, počínaje bambusem ve stylu básníka a malíře Su Tung-pchoa datovaným, s jistými pochybnostmi, do 12. století, až po díla z poloviny století dvacátého. Označení "analytický katalog" je možná poněkud zavádějící, neboť implikuje přísně vědecké, širší čtenářské obci těžko přístupné dílo. Hájek však zvolil velmi čtivou formu, aniž by slevil cokoliv ze své erudice. Popis a interpretaci jednotlivých obrazů vždy postupně nechává přerůst v poutavý esej o čínském umění, umělcích a čínské kultuře v nejširším slova smyslu i o znalectví čínských obrazů. Citlivé rozbory konkrétních děl doplněné údaji o autorovi se prolínají s reminiscencemi na jiné mistry a jiná díla, podle potřeby je připojena informace o technickém stavu obrazu, úvaha o jeho autentičnosti a obtížích s datováním, případně o cestách, po nichž se obraz dostal do Národní galerie. Připomínány jsou i různé další relevantní čínské reálie a události čínských dějin, starých i novějších. Autor nikdy neopomene ocitovat barvitou historku a bez oklik vždy rád dá najevo svůj subjektivní názor. Aniž by zabředl do sáhodlouhého poučování, uvádí nás do světa čínských malířů a někdejší čínské elitní kultury. Považuje-li to autor za zajímavé, bez rozpaků nám dává nahlédnout i do kuchyně kunsthistorika, se všemi pochybnostmi a problémy, s nimiž se tento obor v oblasti umění Dálného východu potýká. Pro ty, kdo by se chtěli hlouběji ponořit do dějin čínského umění, poskytuje spolehlivé vodítko připojený poznámkový aparát.

      Mezi řádky knihy vystupuje osobní zaujetí a s ním i neopakovatelné kouzlo osobnosti autora. Není náhodou, že kniha vychází nejen jako dílo Lubora Hájka o východním umění, ale také jako hold spolupracovníků a přátel Luboru Hájkovi. Knihu doplňují vzpomínky přátel a kolegů na dr. Hájka, jeho krátký životopis a soupis jeho nejvýznamnějších odborných i populárních prací.

      Po přečtení se chce dodat s Wang Wejem, nejen o bambusu, ale také o autoru Bambusů: "...a já se před tebou v úctě skláním".

Literární noviny, červenec 2002     

Hodnocení knihy
kniha zatím nebyla hodnocena

ohodnoťte knihu