Lubor Hájek: Bambusy<br> <span class='sub-title'>v tušové malbě ze Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze</span>

Lubor Hájek
Bambusy
v tušové malbě ze Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze

1. vyd. 2002, ISBN 80-85905-94-9, brožovaná, 122 str.

doporučená cena: 228 Kč
naše cena
: 182
ušetříte: 46

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O autorovi | Úvod autora | Studie tří obrazů | Biografie LH | Bibliografie Lubora Hájka

Bibliografie Lubora Hájka

      1) vědecké a odborné publikace

      a) knihy

 1. Čínské umění - O národní výtvarné tradici čínské, 200 str., 235 obr., SNKLHU, Praha, 1954 (předmluva Jar. Průšek) (tentýž titul v mutaci něm. a angl, Artia, Praha 1954).
 2. Chinese art (108 str, 233 obr.), Spring Books London,1956 (tentýž titul v mutaci fr., něm, Artia, Praha 1956).
 3. Umění čtyř světadílů - díl I. (redakce: L. Hájek, úvod V. V. Štech, stati: V. Kubičková, B. Forman, N. Frýd, L. Hájek, J. Hloucha, A. Hoffmeister, L. Jisl, L. Matouš, M. Oplt, V. Šolc, Z. Žába), 232 str., obr., Orbis, Praha 1956.
 4. Umění čtyř světadílů - díl II. (dtto) (tentýž titul v mutaci něm, angl, fr, fins, Artia, Praha 1956).
 5. Japanese Woodcuts - Early Periods, (96 str., 50 obr.) Artia, 1957 (tentýž titul v mutaci něm, fr, fins, Artia 1959).
 6. Harunobu und Die Künstler seiner Zeit (60 str., 63 obr.) Artia, Praha 1957) (tentýž titul v mutaci angl. 1957).
 7. Utamaro (86 str, 58 obr.) Artia, Praha, 1958 (tentýž titul v angl. mutaci, 1958).
 8. The Osaka Woodcuts, Spring Books, (100 str., 53 obr.), London, 1959 (tentýž titul v mutaci něm, fr, Artia, Praha 1959).
 9. Současné čínské malířství (A. Hoffmeister, E. Rychterová, 183 str., obr.), SČVU, Praha, 1959 (tentýž titul v mutaci něm, angl, 1960).
 10. Indische Miniaturen vom Hof der Mogulkaiser (100 str., 51 obr.), Artia, Praha, 1960 (tentýž titul v mutaci angl. 1960, fr. 1961).
 11. Indische Miniaturen der Lokal-Schulen (72 str., 52 obr.), Artia, Praha 1960 (tentýž titul v mutaci angl. 1960, fr. 1961)
 12. A Book of Chinese Art (80 str., 192 obr.), Spring Books, London 1966 (tentýž titul v mutaci fr. 1966, šp. 1966).
 13. Japanese Graphic Art (35 str., 113 obr.), Octopus Books, London 1976 (tentýž titul v mutaci fr., něm.)
 14. "Princip spirál a diagonál v ornamentice Dálného východu", ve sborníku Kultury Dálného východu, Odeon, Praha 1980, str. 251-315.
 15. Nejstarší čínské umění (spoluautor: Ladislav Kesner) (272 str., 178 obr.), NG Praha, 1990.
 16. Mistrovská díla ze sbírek NG (spolupráce L. Kesner - editor, E. Havlicová, H. Honcoopová, M. Horáková, N. Jelínková, Z. Klimtová, F. Suchomel, A. Rezner), NG Praha 1998.
 17. Figurální malba Východní Asie, nezveřejněný rukopis, 54 str. úvod , 150 str. katalog, 177 obr., 1980-91.

      b) katalogy (výběrová bibliografie ze 40 titulů)

 1. Čínské umění, Praha 1954 .
 2. Hokusai a jeho žáci, Praha, 1954.
 3. Indické sochařství, Praha 1954, Brno 1955.
 4. Nástěnné malby z Tun-chuangu, Praha 1957.
 5. Ógata Kórin, Praha 1958.
 6. Čchi Paj-š', Praha, Brno, Liberec, Plzeň 1959.
 7. Japonské grafické umění, Praha 1960, Košice 1962.
 8. Munakata Šikó, Praha, Brno 1961.
 9. Sbírky čínského umění - průvodce expozicí, Praha 1966.
 10. Necuke, Praha 1962.
 11. Kaligrafie a obrazy Dálného východu, Praha 1966.
 12. Masters of Shanghai School of Painting, Benešov n. Pl., 1968..
 13. Zvířecí styl - I., Praha 1970.
 14. Současné japonské malířství školy Nanga, Praha 1972.
 15. Japonské dřevořezy, Praha 1973.
 16. Orientální umění ze sbírek NG v Praze - Přírůstky z let 1963 - 1973, Brno 1975.
 17. Umění asijských národů, Plzeň 1978.
 18. Síň deseti bambusů (spolupráce: Oldřich Král, H.Honcoopová), Praha 1978.
 19. Kijoši Saitó, Praha 1977 (spolupráce: H. Honcoopová), K. Vary 1978.
 20. Moderní indické umění, NG a Indické velvyslanectví v Praze.
 21. Figurální malba Dálného východu, Brno 1981.
 22. Dřevěné skulptury Dálného východu ze sbírek Národní galerie (spolupráce Oldřich Král), NG Praha 1984.
 23. Čínské hrobové figury, NG Praha 1986.
 24. Umění ohně - techniky keramického umění (spolupráce: Pravoslav Rada, Dagmar Hejdová). NG a Umprum museum, 1986.
 25. Stará japonská grafika (úvod,autor: Libuše Chmielová), NG 1991.
 26. Čínská keramika (doslov, autor: Milena Horáková), NG Praha 1994.

      c) Časopisy

      Časopisecká bibliografie LH čítá cca 70 článků uveřejněných v časopisech: Nový Orient, New Orient Bimontly, Výtvarný život, Výtvarná práce, Annals of Náprstek Museum, Dějiny a současnost, Revolver Revue. Řada statí vyšla jako doslovy k odborným publikacím o asijském umění od zahraničních autorů v českém překladu.

 1. Skalní klášter v Adžantě, Nový Orient II, 2-3, 1946, s. 15-16.
 2. Úsměv Ang-koru, Nový Orient II, 6-7, 1947, s. 20.
 3. Dvojí renesance bengálského umění, Nový Orient V, 4-5, 1950, s. 88-89.
 4. České sbírky čínského umění, Nový Orient VI, 7, 1951, s. 144-146.
 5. Dvě miniatury ze sbírek Národní galerie, Nový Orient VI, 8, 1951.
 6. Návod jak správně malovati podle indických šilpašáster, Nový Orient VI, 8, 1951, s. 169-170.
 7. Čínské otisky z kamene, Nový Orient VII, 2-3, 1952, s. 41.
 8. Kresby a figury lidových indických umělců, Nový Orient VII, 5, 1952, s. 80.
 9. Lidé, démoni, abstrakce - africké umění, Nový Orient VIII, 2, 1953, s. 30.
 10. Nišikawa Sukenobu, Nový Orient VIII, 4, 1953.
 11. O oddělení orientálního umění při Národní galerii, Výtvarné umění, 1953.
 12. Z doby Čchü - Jüanovi, Nový Orient VIII, 5, 1953.
 13. K otázce starých čínských bronzů, Umění I/2-3, 1953, s. 152-175.
 14. Umění stepí, Nový Orient VIII, 7, 1953, s. 110-111.
 15. Anonymní obraz z doby Sungů, Umění I/4, 1953, s. 299-307.
 16. K českým sbírkám čínského umění, Nový Orient IX, 10, 1954.
 17. Umění které mluví k přítomnosti, Svět v obrazech, 1954, s. 18-19.
 18. K instalaci čínské výstavy, Výtvarná práce, 1954, s. 13.
 19. O čínském dřevorytu - doslov ke knize Jaroslava Průška Zkazky o šesteru cest Osudu - povídky Pchu Sung-linga. SNKLHU, Praha 1955.
 20. Nad indickými skulpturami, Nový Orient X, 3, 1955, s. 44-45.
 21. Nad památkami mongolských nomádů, Nový Orient X, 10, 1955, s. 154-155.
 22. Výstava indického umění, Výtvarná práce 24, 1955, s. 12.
 23. K výstavě čínského umenia v Bratislavě, Kulturný život 31, 1955, s. 10.
 24. A. Hoffmeister - Kuo-chua, Výtvarná práce 3, 1955, s. 4.
 25. Národní a mezinárodní význam Tojó Ody zvaného Sesšú, Světové kulturní výročí 1956, edice Čs, výboru obránců míru sv. 15, 1956, s. 14.
 26. A. Hoffmeister - Pohlednice z Číny a Kuo-chua, Výtvarné umění, 1956.
 27. Krajina psaná tuší: K 450. výročí úmrtí japonského malíře Sesšú, Výtvarný život I/3, 1956.
 28. O počátcích čínského porcelánu, Nový Orient XI. 7, 1956, s. 107-109.
 29. K výstavě indického umění, Nový Orient XI, 8, 1956, s. 26.
 30. K výstavě indického uměnia v Bratislavě, Výtvarný život I/1, 1956.
 31. Výstava íránské miniatury v Praze, Výtvarná práce č. 23, 1956.
 32. Indický malíř Husain, Výtvarná práce č. 12, 1956, s. 6.
 33. K výstavě Neznámý Tibet, Výtvarná práce, 1956.
 34. Tvar v orientálním umění, Výtvarná práce č. 11, 1956.
 35. Světové výročí japonského malíře Sesšú, Výtvarná práce č. 24-26, 1956, s. 6.
 36. O studiu a organisaci orientálního umění, Nový Orient XII, 2, 1957, s. 25-26.
 37. Zemřel Čchi Pai-š, Výtvarná práce č. 19, 1957, s. 3.
 38. Obrazy prchavého života, Československý voják VII/13, 1958, s. 8 -9.
 39. Jaroslav Bejček - výstava kreseb, Výtvarná práce č. 11, 1958, s. 9.
 40. Ogata Korin, Světová kulturní výročí 1958, edice Čs, obránců míru sv. 19, 1958, s. 36-40.
 41. Existuje orientální kultura?, Redakce diskuse, Kultura č. 42, 1959, s. 4-5.
 42. Vietnamské umění, Výtvarná práce č. 18, 1959, s. 12.
 43. Čína v dílech československých výtvarných umělců, Výtvarná práce č. 20-21, 1959, s. 13.
 44. Altchinesische kunst in Tschechoslowakischen sammlungen, Im Herzen Europas, Prag, Oktober, 1959.
 45. Miniatury z bordury mughalského císaře Džahangíra, Nový Orient XIV, 8, 1959, s. 153.
 46. Hokusaj 1760-1960, Knihy o vědě, technice a kultuře; Čs. společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1960.
 47. Tapiserie z vesnice Haranie, Nový Orient XV, 1, 1960, s. 12, Tapestry from the village of Harania, New Orient Bimothly I, 1, 1960.
 48. Kacušika Hokusai 1760-1849, Světová kulturní výročí 1960, edice Čs. výboru obránců míru sv. 21, 1960, s. 102-111.
 49. Two drawings by Sharaku, New Orient Bimonthly I/4, 1960, s. 15-17.
 50. Two Indian Artists in Prague, New Orient Bimonthly I/5, 1960, s. 24-25.
 51. Cyklus Hirošima, Výtvarné umění 1960/10, 1960, s. 441-445.
 52. Umění Afriky, Výtvarná práce 1961/1, 1961, s. 1-2.
 53. Some more historical discoveries in the Soviet East, New Orient Bimonthly II/1, 1961, s. 41-42.
 54. Chinese Art in a rennaisance castle, New Orient Bimonthly II/5, 1961, s. 152-154.
 55. Ve znamení šelmy - O čínských stepních bronzech, Dějiny a současnost III/7, 1961, s. 25-28.
 56. Zen umění, Světová literatura 1965/4, 1965, s. 194-197.
 57. Proměny v moderním japonském umění, Nový Orient 1965/7, 1965, s. 200-202.
 58. Non-traditional Techniques in Japanese Graphic Art, New Orient Bimonthly 1966/3, 1966.
 59. Oliver Statler: Modern Japanese Prints, Review in New Orient Bimonthly 1966/3, 1966.
 60. The visual art in the East - West major projects, New Orient Bimonthly 1966/4, 1966.
 61. The Eastern Brush-stroke, New Orient Bimonthly 1966/5, 1966.
 62. A set of Kalighat picture, Annals of the Náprstek Museum in Prague, 1966.
 63. Nový Orient před 25 lety - Beseda se zakládajícími členy redakce Nového Orientu, dr. Luborem Hájkem, dr. Zdeňkem Hrdličkou a dr. Miloslavem Krásou, Nový Orient XXV, 5, 1970-
 64. Zvířecí styl a boje a zápasy Emila Filly - Interview s dr. L. Hájkem, Výtvarná práce 1970/17, 1970.
 65. Islámské umění a my, doslov ke knize J. Grubeho Islámské umění, Artia, edice Umění světa, 1973, s. 184-187.
 66. K dialogu umění Dálného východu a Evropy, Umění a řemesla 1977/2, 1977, s. 22-28.
 67. Mistr Prostota - Obraz ze sbírky orientálního umění, Práce V/1980, 1980.
 68. Tři památky figurální malby Dálného východu, Ročenka Národní galerie, 1980 .
 69. Šunga-Japonské erotické obrazy, Revolver Revue č. 16, Praha 1990.
 70. A Landscape Album by Gong Xian Dated 1637, in Orientations, August 1991, str. 43-49.
 71. Ecce homo, rozhovor Viktora Karlíka s L. Hájkem, Revolver revue 18, Praha 1990.
 72. Ošklivé čínské obrazy ze sbírek Národní galerie, Revolver revue 45, 2000, str. 256-278.

      2) základní literatura o Luboru Hájkovi

 • L. Kesner, st. (editor): Sborník příspěvků přátel L.Hájka k jeho 60. narozeninám, soukromý tisk, Praha 1981.
 • H. Honcoopová: Monolit, Revolver Revue č. 16, Praha 1990 (u příležitosti studie : L.Hájek : , tamtéž).
 • H. Honcoopová: L. Hájkovi k sedmdesátým narozeninám, Ateliér č. 21/1991.
 • H. Honcoopová: Masterpieces of Ukiyo-e from the National Gallery in Prague, předmluva ke katalogu (angl.) Ôta Memorial Museum of Ukiyo-e, Tokyo 1995.
 • Z. Hrdlička: Jak jsme zakládali Nový orient, Nový orient, 1995.
 • H. Honcoopová: Slova váznou, Ateliér č 6/2000.
 • V. Hrdličková: Vzpomínka - za Luborem Hájkem, Fénix, časopis Česko-čínské společnosti, č 1, květen 2000.
 • H. Honcoopová: Zemřel čestný člen výboru Česko-japonské společnosti dr. Lubor Hájek, Kokoro, jaro-léto 2000, str. 33.
 • H. Honcoopová: Život a názory ctihodného pana Lubora Hájka, Kritická příloha Revolver Revue 18, léto 2000, str.59-62.
Hodnocení knihy
kniha zatím nebyla hodnocena

ohodnoťte knihu