Chalíl Džibrán
Prorok

1. vyd. 2009, ISBN 978-80-7436-003-9, brož. s přebalem, 92 str.

doporučená cena: 108 Kč
naše cena
: 92
ušetříte: 16
SLEVA: 15 %
Obsah stránky:
Anotace | o autorovi | O překladatelce | Obsah knihy | Ukázka v pdf | O dobru a zlu | O požitku | O smrti

O požitku

Pak vystoupil poustevník, který jednou za rok zavítal do města, a pravil: Mluv k nám o požitku.

 

A on odpověděl, řka:

Požitek je píseň volnosti,

ne však volnost.

Je to květ vašich tužeb,

ne však jejich plod.

Je to volání z hloubky do výše,

ne však hloubka ani výška.

Je to pták chovaný v kleci,

ne obklopený širým prostorem.

Ano, je tomu přesně tak, že požitek je písní volnosti.

A já bych byl rád, kdybyste ji zpívali z plna srdce; přece však bych nechtěl, abyste ve zpěvu ztratili svá srdce.

 

Někteří z vašich mladých vyhledávají radovánky, jako by to bylo všechno, a jsou za to odsuzováni a káráni.

Já bych je neodsuzoval ani nekáral. Nechal bych je hledat.

Neboť najdou potěchu smyslů, nebude však sama;

má sedm sester, a i ta poslední z nich je krásnější než libost.

Což jste neslyšeli o člověku, který vykopával ze země kořeny a našel poklad?

 

A někteří z vašich starších vzpomínají na požitky s lítostí jako na přečiny spáchané v opilosti.

Avšak lítost mysl neočišťuje a nevyjasňuje, nýbrž ji zastírá mraky.

Měli by vzpomínat na svá potěšení s vděkem jako na letní žeň.

Přináší-li jim však lítost útěchu, nechť jsou utěšeni.

 

A jsou mezi vámi takoví, kdož nejsou ani mladí, aby hledali, ani staří, aby vzpomínali;

a ve svém strachu z hledání a vzpomínání se vyhýbají všem radostem, aby snad nezanedbali ducha nebo se proti němu neprohřešili.

Avšak právě v tom odříkání mají svou rozkoš.

A tak rovněž oni nacházejí poklady, třebaže vykopávají kořeny třesoucíma se rukama.

Řekněte mi však, kdo by mohl urazit ducha?

Urazí slavík ticho noci nebo světluška hvězdy?

A bude větru zatěžko nést váš plamen či dým?

Myslíte si, že duch je stojatá tůň, kterou můžete zkalit holí?

 

Když si odpíráte potěšení, často jen ukládáte žádostivost do tajných koutků svého nitra.

Kdo ví, jestli to, co jsme dnes zdánlivě lhostejně přešli, nečeká na zítřek?

I vaše tělo zná své dědictví a svůj oprávněný nárok a nenechá se podvést.

A tělo je harfou duše,

a je na vás, zda bude znít líbeznou hudbou nebo zmatenými zvuky.

 

A nyní se v hloubi duše ptáte: „Jak rozpoznáme to, co je v požitku dobré, od toho, co není dobré?“

Vyjděte do polí a zahrad, a naučíte se, že pro včelu je požitkem sbírat med z květiny,

ale právě tak je požitkem pro květinu dávat med včele.

Neboť pro včelu je květina zdrojem života,

a pro květinu je včela poslem lásky,

a obě, včela i květina, dávání a přijímání rozkoše potřebují a prožívají je v extázi.

 

Lide orfaleský, buď ve svých požitcích jako květiny a včely.

Hodnocení knihy
kniha zatím nebyla hodnocena

ohodnoťte knihu  

Další naše knížky
DharmaGaia mj. vydala:

Neil Douglas-Klotz: Aramejský Otčenáš. Meditace na Ježíšova slova

Neil Douglas-Klotz: Skryté evangelium. Jak dešifrovat duchovní poselství aramejského Ježíše

Neil Douglas-Klotz: Meditace o Genesi. O společných kořenech židovské, křesťanské a islámské spirituality stvoření

Lawrence Kushner: Na tomto místě byl Bůh a Já, já jsem to nevěděl. Nalézání Já, spirituality a nejvyššího smyslu v židovské tradici

Rúmí: Masnaví. Básně vnitřního smyslu

Radek Chlup, (editor): Pojetí duše v náboženských tradicích světa

Písně země Nairi

Hledání pravdy a krásy. Antologie perské literatury

Joan Borysenko: Cesta ženy k Bohu

Dalajlama: Dobré srdce. Buddhistický pohled na Ježíšovo učení

Rob Nairn: Žití, snění, umírání. Praktická moudrost z Tibetské knihy mrtvých

Jak se prodavač papíru stal buddhou. Korejské buddhistické legendy

Kjongho Songu: Měsíc mysli úplně kulatý. Básně korejského zenového mistra

Antonín Líman: Chrám plný květů. Výběr ze tří staletí japonských haiku

Kim Sakkat: Básně Kima Klobouka

Boží člověk Issa. Výběr z haiku Kobajaši Issy

Ó Matko Lakšmí, dej mi dar!. Magické obřady bengálských žen

Pár much a já. Malý výběr z japonských haiku

Radek Chlup, (editor): Bůh a bohové. Pojetí božství v náboženských tradicích světa

Manhe Han Jong-un: Tvoje mlčení

Prázdné hory jsou plné větru a deště. Antologie básní korejských zenových mistrů

Kim Si-sup: Slyším padat sníh

Peggy Joy Jenkinsová: Jak rozvíjet dětskou spiritualitu. Jednoduchá praktická cvičení

Bašó: Úzká stezka do vnitrozemí