Chalíl Džibrán
Prorok

1. vyd. 2009, ISBN 978-80-7436-003-9, brož. s přebalem, 92 str.

doporučená cena: 108 Kč
naše cena
: 92
ušetříte: 16
SLEVA: 15 %
Obsah stránky:
Anotace | o autorovi | O překladatelce | Obsah knihy | Ukázka v pdf | O dobru a zlu | O požitku | O smrti | O svobodě

O dobru a zlu

A jeden ze starších města řekl: Mluv k nám o dobru a zlu.

 

A on odpověděl:

O dobru ve vás mohu mluvit, o zlu však nikoliv.

Neboť co jest zlo, než dobro trýzněné svým vlastním hladem a žízní?

Opravdu, když je dobro hladovo, tu hledá potravu i v temných slujích, a když žízní, pije i ze stojatých vod.

 

Jste dobří, když jste jednotni se sebou.

Ale když nejste jednotni se sebou, nejste zlí.

Neboť rozdělený dům není doupětem lupičů; jest jen rozděleným domem.

A loď bez kormidla může bezcílně bloudit kolem nebezpečných úskalí, a přece nemusí klesnout ke dnu.

 

Jste dobří, když se snažíte dávat ze sebe.

Leč nejste zlí, když se snažíte získat pro sebe.

Neboť usilujete-li o zisk, tu jste jen kořenem lnoucím k zemi a sajícím z jejího prsu.

Plod zajisté nemůže říci kořenu: „Buď jako já, buď zralý a plný a povždy dávej ze své hojnosti.“

Neboť plodu je potřebou, aby dával, tak jako kořenu je potřebou, aby přijímal.

 

Jste dobří, když jste si plně vědomi toho, co říkáte.

Ale nejste zlí, když spíte, zatímco se váš jazyk bezúčelně potácí.

Vždyť slabý jazyk může posílit i klopýtavá řeč.

 

Jste dobří, když za svým cílem kráčíte pevně a smělým krokem.

Ale nejste zlí, když se tam jen belháte.

Ani ti, kdo se belhají, nesměřují zpět.

Avšak vy, kdož jste silní a rychlí, hleďte, abyste nekulhali před chromým, považujíce to za laskavost.

 

Jste dobří nesčetnými způsoby, a nejste zlí, když nejste dobří;

jste pouze liknaví a leniví.

Škoda že jeleni nemohou naučit želvy hbitosti.

 

Dobro ve vás spočívá v touze po vašem nesmírném já: a tato touha jest ve vás všech.

Avšak v některých z vás je ona touha bystřinou ženoucí se prudce k moři a unášející tajemství strání a písně lesů.

A v jiných je tokem bez spádu, jenž se ztrácí v ohybech a zákrutech a jen váhavě se vleče k pobřeží.

Avšak ať ten, kdo velmi touží, neříká tomu, kdo touží málo: „Jak to, že jsi tak pomalý a liknavý?“

Neboť opravdu dobří se neptají nahého: „Kde máš oděv?“, ani bezdomovce: „Co se stalo s tvým domem?“

Hodnocení knihy
kniha zatím nebyla hodnocena

ohodnoťte knihu  

Další naše knížky
DharmaGaia mj. vydala:

Neil Douglas-Klotz: Aramejský Otčenáš. Meditace na Ježíšova slova

Neil Douglas-Klotz: Skryté evangelium. Jak dešifrovat duchovní poselství aramejského Ježíše

Neil Douglas-Klotz: Meditace o Genesi. O společných kořenech židovské, křesťanské a islámské spirituality stvoření

Lawrence Kushner: Na tomto místě byl Bůh a Já, já jsem to nevěděl. Nalézání Já, spirituality a nejvyššího smyslu v židovské tradici

Rúmí: Masnaví. Básně vnitřního smyslu

Radek Chlup, (editor): Pojetí duše v náboženských tradicích světa

Písně země Nairi

Hledání pravdy a krásy. Antologie perské literatury

Joan Borysenko: Cesta ženy k Bohu

Dalajlama: Dobré srdce. Buddhistický pohled na Ježíšovo učení

Rob Nairn: Žití, snění, umírání. Praktická moudrost z Tibetské knihy mrtvých

Jak se prodavač papíru stal buddhou. Korejské buddhistické legendy

Kjongho Songu: Měsíc mysli úplně kulatý. Básně korejského zenového mistra

Antonín Líman: Chrám plný květů. Výběr ze tří staletí japonských haiku

Kim Sakkat: Básně Kima Klobouka

Boží člověk Issa. Výběr z haiku Kobajaši Issy

Ó Matko Lakšmí, dej mi dar!. Magické obřady bengálských žen

Pár much a já. Malý výběr z japonských haiku

Radek Chlup, (editor): Bůh a bohové. Pojetí božství v náboženských tradicích světa

Manhe Han Jong-un: Tvoje mlčení

Prázdné hory jsou plné větru a deště. Antologie básní korejských zenových mistrů

Kim Si-sup: Slyším padat sníh

Peggy Joy Jenkinsová: Jak rozvíjet dětskou spiritualitu. Jednoduchá praktická cvičení

Bašó: Úzká stezka do vnitrozemí