Egon Bondy
Ve všední den i v neděli...
Výbor z básnického díla, 1950-1994

1.. vyd. 2009, ISBN 978-80-86685-32-8, Váz., 474 str.

doporučená cena: 478 Kč
naše cena
: 382
ušetříte: 96

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | Obsah výboru | Několik ukázek | Ukázková miniknížka

Anotace

Obsáhlý výbor z Bondyho celoživotního básnického díla sestavený předním znalcem a editorem Martinem Machovcem je rozdělen do čtyř chronologicky uspořádaných oddílů, reprezentujících zhruba čtyři dekády Bondyho tvůrčí práce: 1950-59, 1960-70, 1971-82, 1983-94. Připojena je též obsáhlá ediční poznámka a blok O Egonu Bondym napsali nebo řekli, dokumentující často velmi rozporuplné a příznačně protichůdné reflexe Bondyho poezie.

Výbor se opírá o souborné vydání Bondyho veršů z let 1990-1995 (devět svazků Básnického díla E. B., tři následující publikace nových sbírek) a jeho smyslem je připomenout dnešnímu čtenáři to nejlepší z tohoto díla, jež je dnes neprávem poněkud zastíněno Bondyho texty prozaickými či filozofickými. Děje se tak pokud možno vyváženě jak z hlediska chronologického, tak z hlediska rozmanitých básníkových tvůrčích způsobů: jsou zde verše "totálně realistické", "trapné", "primitivistické", neosurrealistické, agitační, filosoficky-meditační, příklady poesie deníkové, detabuizační i důkazy občasných Bondyho návratů k tradičnějším básnickým formám. Nechybějí ani ukázky příležitostných experimentů s texty psanými v cizích jazycích. Tento výbor je tedy v jistém smyslu syntézou dosavadních publikací Bondyho básnického díla.

Psal jsem básně divukrásné
Přečteš je až slunce zhasne
až pomine všechno bytí
pro sebe je budeš míti
Na hřbitově na veselém
v hrobě pořád zasněženém
Budeš si je čísti sama
Uvidíš že sem tě nezklamal

 

Kniha vychází u příležitosti nedožitých osmdesátin autora.