Mistr Uisang
Mapa říše skutečnosti dle Avatamsaka sútry

1. vyd. 2009, ISBN 978-80-86685-91-5, vázaná, 130 str.

doporučená cena: 158 Kč
naše cena
: 111
ušetříte: 47
SLEVA: 30 %
Obsah stránky:
Anotace | Obsah | 1. Mistr Uisang a jeho Hwaom ilsung popkjedo mezi legendami a historií | 3. Mapa říše skutečnosti dle Avatamsaka sútry

3. Mapa říše skutečnosti dle Avatamsaka sútry

Verše

1.-4. Dharmy a jejich přirozenost jsou dokonale propojeny. Po dualitě ani stopy. Všechny dharmy jsou nehybné, spočívají v původním klidu, beze jména, bez tvaru, všechny rozdíly mizejí. To, co je známé jako stav probuzení, není nic jiného než toto.

5.-6. Pravá přirozenost je velmi hluboká a nesmírně jemná a tajuplná. Nelpí na svém já, ale projevuje se v závislosti na konkrétních podmínkách.

7.-8. V jednom je vše a v mnohém je jedno, jedno je totožné se vším a mnohé je totožné s jedním.

9.-10. V jednom zrnku prachu je obsažen celý vesmír a tak se to má se všemi zrnky prachu.

11.-14. Nesmírně dlouhé eóny jsou totožné s okamžikem soustředění mysli, okamžik soustředění mysli je totožný s nesmírně dlouhými eóny. Devátá doba a desátá doba jsou totožné, a přesto se nepletou a každá existuje zvlášť.

15.-18. Okamžik, kdy se člověk rozhodne usilovat o probuzení mysli, je okamžikem dokonalého probuzení mysli. Koloběh znovuzrozování a vysvobození nirvány jsou stále spolu a universální a jednotlivé bez rozdílu splývají. To je svět moudrých: svět deseti buddhů a bódhisattvy Samantabhadry.

19.-22. Vstoupí-li mysl do ságamudrá-samádhi, zjevování mnoha jevů na přání té které mysli je nepředstavitelný zázrak. Déšť drahokamů prospívající všem cítícím bytostem zaplňuje prázdný prostor a všechny cítící bytosti mohou obdržet bohatství dle svých schopností.

23.-26. A tak se ten, kdo rozjímá, vrací do původní říše. Ale musí se zbavit nevědomosti. Jinak se tam nedostane. Vhodnými prostředky, jež transcendují veškeré rozlišování, lze dosáhnout dokonalé svobody a člověk získává dle svých zásluh zásoby na cestu domů.

27.-30. Prostřednictvím nevyčerpatelného pokladu tohoto dháraní zdobí skutečný palác z drahokamů v říši jevů. Člověk sedí na půdě střední cesty ve skutečném světě. To, co je odedávna bez pohybu, se nazývá Buddha.