Mistr Uisang
Mapa říše skutečnosti dle Avatamsaka sútry

1. vyd. 2009, ISBN 978-80-86685-91-5, vázaná, 130 str.

doporučená cena: 158 Kč
naše cena
: 111
ušetříte: 47
SLEVA: 30 %
Obsah stránky:
Anotace | Obsah | 1. Mistr Uisang a jeho Hwaom ilsung popkjedo mezi legendami a historií | 3. Mapa říše skutečnosti dle Avatamsaka sútry

Anotace

Avatamsaka sútra patří mezi nejvýznamnější texty mahájánového buddhismu. Její filosofické pasáže podávají vizi dokonale harmonického celku vesmíru, jehož každá část je organicky spojena s ostatními. Princip všech věcí odrážejících či „obsahujících“ jedna druhou je zde symbolizován imaginární Indrovou sítí mnohafasetových drahokamů na každém uzlu sítě, které odrážejí jeden druhý spolu s odrazy každého drahokamu obsahujícími odrazy všech drahokamů donekonečna.

Tuto sútru studovala zvláště čínská filosofická škola Chua-jen (kor. Hwaom, jap. Kegon). Její učení později sloužilo v Číně, Koreji a Japonsku jako teoretický základ čchanu/zenu a jeho prostřednictvím ovlivnilo i celou kulturu Dálného východu.  

Korejský mnich Uisang (625-702) v mládí studoval nauku školy Chua-jen u jejího druhého patriarchy Č´-jena. Po návratu domů založil několik klášterů, přednášel o Avatamsaka sútře, vychovával mnichy a inicioval tak tradici korejské školy Hwaom.

Mapa říše skutečnosti představuje Uisangův stručný výklad esence nauky sútry. Z 210 čínských znaků vytvořil „báseň nejzazší moudrosti“, jejíchž třicet veršů o sedmi znacích uspořádal do útvaru připomínajícího otisk tradičního čínského razítka.
 
Ze sinokorejského originálu přeložila a úvodní studií napsala Ivana M. Gruberová.
 
„V jednom je vše a v mnohém je jedno,
jedno je totožné se vším
a mnohé je totožné s jedním.
V jednom zrnku prachu
je obsažen celý vesmír
a tak se to má
se všemi zrnky prachu.“