Nyanatiloka Thera
Buddhistický slovník

1. vyd. 2009, ISBN 978-80-86685-89-2, Váz., 256 str.

doporučená cena: 258 Kč
naše cena
: 181
ušetříte: 77
SLEVA: 30 %
Obsah stránky:
Anotace | O autorovi | Z předmluvy k prvnímu anglickému vydání | Předmluva k českému vydání | Ukázky: ánápána-sati (ānāpāna-sati) | anattá (anattā) | aničča (anicca) | avihimsá (avihisā) | avidždžá (avijjā) | bdělá pozornost

aničča (anicca)

aničča (anicca): 'pomíjivé' či 'nestálé' (nebo jako abstraktní pojem aniččatá, 'pomíjivost' či 'nestálost'), je první ze tří charakteristik existence (→ ti-lakkhana). Ve většině textů se právě ze skutečnosti, že všechny jevy jsou pomíjivé, odvozují zbývající dvě charakteristiky, strastiplnost (→ dukkha) a ne-já (→ anattá) (S. XXII, 15; Ud. IV, I).

"Pomíjivost věcí je vznikání, zanikání a změna věcí nebo mizení věcí, které nastaly nebo vznikly. Znamená to, že tyto věci nikdy nepřetrvávají stejným způsobem, ale že mizí a rozpadají se každým okamžikem." (Vism. VII, 3).

Pomíjivost je základním rysem všech podmíněných jevů, ať tělesných či mentálních, hrubých či jemných, vnitřních či vnějších: "Všechny formace jsou pomíjivé" (sabbé sankhárá aniččá; M. 35, Dhp. 277). Pomíjivost všech existujících věcí se často vyjadřuje v termínech pěti skupin (→ khandha), dvanácti vnitřních a vnějších smyslových základen (→ ájatana) atd. Stálá (ničča, dhuva) je jen nibbána (→), neboť je nepodmíněná a nesložená (asankhata).

Vhled vedoucí k prvnímu stupni osvobození, ke vstupu do proudu (sótápatti; → arija-puggala) je často vyjádřen pomocí pomíjivosti: "Cokoli je předmětem vznikání, je také předmětem zanikání" (Dhammačakkappavattana-sutta, S. XLVI, 11). Při své poslední promluvě před odchodem do parinibbány připomínal Buddha svým mnichům pomíjivost existence, aby je povzbudil k opravdovému úsilí: "Poslouchejte, mniši, co vám radím: Formace jsou spojeny se zánikem, pilně usilujte o dosažení cíle" (vajadhammá sankhárá, appamádéna sampádétha; D. 16).

Bez hlubokého vhledu do pomíjivosti a bezpodstatnosti všech existujících jevů není možné dosáhnout osvobození. Proto vede pochopení pomíjivosti získané přímou meditační zkušeností ke dvěma druhům poznání vhledem: (a) poznání nahlížením pomíjivosti (→ aniččánupassaná) je první z osmnácti hlavních druhů vhledu; (b) poznání spočívající ve sledování vznikání a zanikání (udajabbajánupassaná-ňána) je první z devíti druhů poznání, které vedou k 'očištění poznáním a zřením pokroku na stezce' (→ visuddhi VI). Nahlížení pomíjivosti vede k nepodmíněnému osvobození (animitta-vimokkha; → vimokkha). Protože je zde dominantní schopnost důvěry (saddhindrija), nazývá se ten, který tímto způsobem dosáhne vstupu do proudu, 'důvěryplný stoupenec' (saddhánusárí; → arija-puggala). Na sedmi vyšších stupních se pak nazývá 'osvobozený důvěrou' (saddhá-vimutta). → aničča-saňňá.

Literatura: The Three Basic Facts of Existence I: Impermanence (Wheel 186/187).