Nyanatiloka Thera
Buddhistický slovník

1. vyd. 2009, ISBN 978-80-86685-89-2, Váz., 256 str.

doporučená cena: 258 Kč
naše cena
: 181
ušetříte: 77
SLEVA: 30 %
Obsah stránky:
Anotace | O autorovi | Z předmluvy k prvnímu anglickému vydání | Předmluva k českému vydání | Ukázky: ánápána-sati (ānāpāna-sati) | anattá (anattā) | aničča (anicca) | avihimsá (avihisā) | avidždžá (avijjā) | bdělá pozornost

anattá (anattā)

anattá (anattā): 'ne-já' (nejáství, neosobnost) je poslední ze tří charakteristik existence (→ ti-lakkhana). Učení o anattá říká, že ani uvnitř tělesných a mentálních jevů existence, ani mimo ně nemůže být nalezeno nic, co by mohlo být považováno v konečném smyslu za o sobě existující skutečnou věc, ego, duši nebo jakoukoli stálou podstatu. Bez pochopení této ústřední nauky není skutečné poznání buddhismu vůbec možné. Je to jediná skutečně specifická buddhistická nauka, s níž stojí a padá celá struktura Buddhova učení. Všechny ostatní části buddhistického učení lze více či méně nalézt v jiných filosofických systémech a náboženstvích, ale učení o anattá vyložil jasně a úplně pouze Buddha. Proto je Buddha znám jako anattá-vádí - 'učitel neosobnosti'. Kdo nepronikl neosobnost veškeré existence a neporozuměl, že ve skutečnosti existuje jen sám sebe pohlcující proces vznikání a zanikání tělesných a mentálních jevů a že uvnitř tohoto procesu nebo mimo něj není žádné oddělené já, ten nebude schopný pochopit ve správném světle buddhismus, tj. učení o čtyřech ušlechtilých pravdách (→ sačča). Bude si myslet, že je to jeho já, jeho osoba, která prožívá utrpení, která činí dobré a zlé skutky a která se zrodí podle těchto skutků. Bude si myslet, že je to jeho osoba, která vstoupí do nibbány a která kráčí po ušlechtilé osmičlenné stezce. Ve Vism. XVI se praví:

"Je pouze utrpení, ale žádný trpící,

jsou činy, ale nikdo, kdo je koná,

je nibbána, ale nikdo, kdo do ní vstupuje,

je stezka, ale poutníka na ní vidno není."

"Ten, který nemá jasno ohledně podmíněně vzniklých jevů a nechápe, že všechno jednání je podmíněno nevědomostí atd., ten si myslí, že je to nějaké já, které chápe a nechápe, které jedná nebo způsobuje jednání, které nabývá existence ve znovuzrození ... které má smyslové vjemy, které cítí, touží, stává se připoutaným, trvá a při znovuzrození znova vstupuje do nové existence." (Vism. XVII, 117).

Zatímco v případě prvních dvou charakteristik se říká, že všechny formace (sabbé sankhárá) jsou nestálé a podléhají utrpení, o třetí charakteristice uvádí odpovídající text, že "všechny skutečnosti jsou ne-já" (sabbé dhammá anattá; viz M. 35; Dhp. 279). Tím se zdůrazňuje, že nesprávný názor o trvajícím já nebo podstatě je třeba odmítnout jak v případě jakýchkoli formací či podmíněných jevů, tak v případě nibbány, která je nepodmíněným prvkem (asankhata dhátu).

Anattá-lakkhana-sutta (Rozprava o charakteristice ne-já) byla druhou rozpravou, kterou Buddha přednesl po svém probuzení svým prvním pěti žákům. Ti po jejím vyslechnutí dosáhli plné svatosti (arahatta).

Nahlížení ne-já (anattánupassaná) vede k osvobození skrze prázdnotu (suňňatá-vimokkha; → vimokkha). Zde se výrazně projevuje schopnost moudrosti (paňňindrija) a ten, kdo dosáhne stezky vstupu do proudu tímto způsobem, se nazývá následovníkem dhammy (dhammánusárí; → arija-puggala). Na následujících stupních svatosti se stane tím, kdo prozřel (ditthippatta), a na nejvyšším stupni (arahatství) je nazýván 'osvobozený moudrostí' (paňňá­-vimutta).

Další podrobnosti → paramattha-sačča, patičča-samuppáda, khandha, ti-lakkhana, náma-rúpa, patisandhi.

Literatura: Anattá-lakkhana-sutta, Vinaja I, 13-14; S. XXII, 59; anglický překlad v Three Cardinal Discourses of the Buddha (Wheel 17). Dalším důležitým textem o anattá je Rozprava o podobenství o hadovi (Alagaddúpama-sutta, M. 22; anglický překlad ve Wheel 48/49). Další texty v PtoD. Dále: Nyanaponika Thera: Anattā and Nibbāna (Wheel 11); G.P. Malalasekera: The Truth of Anattā (Wheel 94); The Three Basic Facts of Existence, část III: Egolessness (Wheel 202/204).