Nyanatiloka Thera
Buddhistický slovník

1. vyd. 2009, ISBN 978-80-86685-89-2, Váz., 256 str.

doporučená cena: 258 Kč
naše cena
: 181
ušetříte: 77
SLEVA: 30 %
Obsah stránky:
Anotace | O autorovi | Z předmluvy k prvnímu anglickému vydání | Předmluva k českému vydání | Ukázky: ánápána-sati (ānāpāna-sati) | anattá (anattā) | aničča (anicca) | avihimsá (avihisā) | avidždžá (avijjā) | bdělá pozornost

Ukázky: ánápána-sati (ānāpāna-sati)

ánápána-sati (ānāpāna-sati): 'sledování nádechu a výdechu', je jedním z nejdůležitějších cvičení vedoucích k dosažení soustředění mysli a čtyř pohroužení (→ džhána).

V Satipatthána-suttě (M. 10, D. 22) a jinde jsou uváděny čtyři metody cvičení, které mohou rovněž sloužit jako podklad pro meditaci vhledu. Rozprava o sledování nádechu a výdechu (Ánápánasati-sutta, M. 118) a jiné texty uvádějí šestnáct metod cvičení, které člení do čtyř skupin po čtyřech. První tři se týkají jak meditace klidu (→ samatha), tak meditace vhledu, zatímco čtvrtá odkazuje pouze k čisté meditaci vhledu. Druhá a třetí skupina vyžaduje dosažení pohroužení.

"...Pozorně nadechuje (satóva assasati), pozorně vydechuje (sató­va passasati)."

I.

1. "Když se nadechuje dlouze, ví: 'nadechuji se dlouze'; když vydechuje dlouze, ví: 'vydechuji dlouze'."

2. "Když se nadechuje krátce, ví: 'nadechuji se krátce'; když vydechuje krátce, ví: 'vydechuji krátce'."

3. "'Prožívaje celé tělo (sabbakája-patisamvédí), budu se nadechovat,' tak se cvičí; 'prožívaje celé tělo, budu vydechovat,' tak se cvičí."

4. "'Zklidňuje tělesné formace, budu se nadechovat,' tak se cvičí; 'zklidňuje tělesné formace, budu vydechovat,' tak se cvičí."

II.

5. "'Prožívaje nadšení (píti-patisamvédí), budu se nadechovat,' tak se cvičí; 'prožívaje nadšení, budu vydechovat,' tak se cvičí."

6. "'Prožívaje štěstí (sukha-patisamvédí), budu se nadechovat,' tak se cvičí; 'prožívaje štěstí, budu vydechovat,' tak se cvičí."

7. "'Prožívaje mentální formace (čitta-sankhára-patisamvédí), budu se nadechovat,' tak se cvičí; 'prožívaje mentální formace, budu vydechovat,' tak se cvičí."

8. "'Zklidňuje mentální formace, budu se nadechovat,' tak se cvičí; 'zklidňuje mentální formace, budu vydechovat,' tak se cvičí."

III.

9. "'Prožívaje mysl (čitta-patisamvédí), budu se nadechovat,' tak se cvičí; 'prožívaje mysl, budu vydechovat,' tak se cvičí."

10. "'Povznášeje mysl, budu se nadechovat,' tak se cvičí; 'povznášeje mysl, budu vydechovat,' tak se cvičí."

11. "'Soustřeďuje mysl, budu se nadechovat,' tak se cvičí; 'soustřeďuje mysl, budu vydechovat,' tak se cvičí."

12. "'Osvobozuje mysl, budu se nadechovat,' tak se cvičí; 'osvobozuje mysl, budu vydechovat,' tak se cvičí."

IV.

13. "'Poznávaje pomíjivost (aničča), budu se nadechovat,' tak se cvičí; 'poznávaje pomíjivost, budu vydechovat,' tak se cvičí."

14. "'Poznávaje zmizení žádostivosti (virága), budu se nadechovat,' tak se cvičí; 'poznávaje zmizení žádostivosti, budu vydechovat,' tak se cvičí."

15. "'Poznávaje zaniknutí (niródha), budu se nadechovat,' tak se cvičí; 'poznávaje zaniknutí, budu vydechovat,' tak se cvičí."

16. "'Poznávaje zanechání (patinissagga), budu se nadechovat,' tak se cvičí; 'poznávaje zanechání, budu vydechovat,' tak se cvičí."

V M.118 je dále ukázáno, jak je těchto šestnáct cvičení spojeno se čtyřmi podklady sati (→ satipatthána), totiž: 1−4 nahlížení těla, 5−8 nahlížení pociťování, 9−12 nahlížení mysli (vědomí), 13−16 nahlížení předmětů mysli. Pak je ukázáno, jak tyto čtyři podklady sati vedou k sedmi členům probuzení (→ bodždžhanga); a tyto pak zase k osvobození mysli (→ čétó-vimutti) a k osvobození moudrostí (→ paňňá-vimutti).

Literatura: Ánápánasati-samjutta (S. LIV); Pts.M. (Ánápána-kathá). Úplné vysvětlení tohoto cvičení je ve Vism. VIII, 145 a násl. Komplexní sbírku kanonických textů a komentářů viz Ñānamoli Thera: Mindfulness of Breathing (BPS, 1964).