Nyanatiloka Thera
Buddhistický slovník

1. vyd. 2009, ISBN 978-80-86685-89-2, Váz., 256 str.

doporučená cena: 258 Kč
naše cena
: 181
ušetříte: 77
SLEVA: 30 %
Obsah stránky:
Anotace | O autorovi | Z předmluvy k prvnímu anglickému vydání | Předmluva k českému vydání | Ukázky: ánápána-sati (ānāpāna-sati) | anattá (anattā) | aničča (anicca) | avihimsá (avihisā) | avidždžá (avijjā) | bdělá pozornost

Z předmluvy k prvnímu anglickému vydání

Tato příručka, která je prvním pokusem o spolehlivý slovník buddhistických doktrinálních pojmů používaných v pálijském kánonu a jeho komentářích, vyplní zásadní mezeru, na niž narážejí studenti buddhismu. Neposkytuje čtenáři pouze povrchní výčet důležitých pálijských termínů, ale nabízí mu přesné a spolehlivé definice a vysvětlení kanonických a postkanonických termínů a nauky. Ty jsou založené na suttách, Abhidhamma-pitace a komentářích a ilustrované četnými citacemi z těchto zdrojů, takže kdo chce, může inteligentním pospojováním různých článků bez potíží podat kompletní výklad celého buddhistického učení.

Jak už poukázal autor v předmluvě ke svému Průvodci Abhidhamma-pitakou (Guide through the Abhidhamma Pitaka, Kolombo 1938), lze v kánonu abhidhammy nalézt termíny, s nimiž se nesetkáme v suttách. A jiné termíny lze zase nalézt jen v komentářích, a nikoli v suttách a abhidhammě. Autor proto učinil první pokus - aniž by ale prohlašoval absolutní spolehlivost nebo úplnost tohoto rozhodně nelehkého podniku - poukázat v Dodatku na všechny termíny, které nelze v nejstarších suttách vůbec nalézt nebo tam nemají tentýž význam, a vysvětlit, jak dalece se jedná o odchylky od starších textů, nebo o další vývoj.

Ve spojitosti s tím chce autor vyjádřit názor, že často citovaná Patisambhidá-magga, stejně jako Niddésa, Buddha-vamsa a Arija-pitaka, ačkoli jsou zahrnuty v Khuddaka-nikáji v Sutta-pitace, mají veskrze povahu komentářů, a ačkoli jsou zjevně starší než komentáře k suttám, které se nám dochovaly v Buddhaghósově verzi, musely bezpochyby vzniknout později než kánon abhidhammy. 
 

Při překladu termínů do angličtiny jsem se často musel výrazně lišit od interpretace západních učenců a zavádět nová slova. Velké množství dřívějších překladů musí být považováno částečně za zcela nesprávné, částečně za zavádějící nebo minimálně za nejasné. Nesprávné jsou například anglické překlady náma rúpa jako "name and form" (jméno a forma); džavana ("impulsion", karmické impulzy) jako "apperception" (apercepce) atd.

Výklady týkající se pravé povahy osmičlenné stezky, čtyř ušlechtilých pravd, podmíněného vznikání a pěti skupin existence - učení, která byla s ohledem na jejich pravou povahu často chápána mylně, budou jistě pro mnohé odhalením.

Autor opakovaně cítil potřebu osvětlit učení o anattá, neboli nejáství, tj. o neosobnosti a prázdnotě všech existujících jevů, ze všech možných úhlů pohledu, protože je to právě toto učení, které spolu s učením o podmíněnosti všech existujících jevů utváří podstatu celé Buddhovy nauky a bez něj by ji nebylo možné pochopit v pravém světle. Tak se učení o neosobnosti táhne celou knihou jako červená nit.

Kéž je tato malá příručka stále užitečným pomocníkem a průvodcem všem vážným zájemcům při jejich studiu původních buddhistických textů a kéž poskytne příležitost i buddhistickým autorům a přednášejícím k tomu, aby si doplnili a prohloubili své znalosti Buddhova hlubokého učení!

Pokud by se ukázalo, že pro lepší porozumění je nezbytné pojednat o některých věcech zevrubněji, může být tento úkol vyhrazen pozdějším vydáním tohoto díla.

Nyanatiloka
Ústřední internační tábor,
Dehra-Dun, Indie
28. srpna 1946