David Abram
Kouzlo smyslů
Vnímání a jazyk ve více než lidském světě

1. vyd. 2013, ISBN 978-80-7436-024-4, Váz.s přebalem, 406 str.

doporučená cena: 498 Kč
naše cena
: 398
ušetříte: 100

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O autorovi | Obsah knihy | Ukázková miniknížka | O knize řekli/napsali | Pět krátkých ukázek | Strážce hranice - rozhovor s Davidem Abramem | Bibliografie Davida Abrama ad. zdroje | Petr Třešňák: Čaroděj filosofie | | Antonín Líman: Velká samota duše

Bibliografie Davida Abrama ad. zdroje

Vybraná bibliografie knih, esejů, článků a rozhovorů Davida Abrama v původním anglickém vydání

- The Spell of the Sensuous – Perception and Language in a More-than-Human-World. Pantheon Books, New York 1996 (2. vydání: Vintage, New York 1997; 3. vydání: Vintage, New York 2007).

- The Perceptual Implications of Gaia. In: The Ecologist, Summer 1985 (Reprint: In: Dharma Gaia: A Harvest of Essays in Buddhism and Ecology, edit.: Allan Hunt Badiner, Parallax Press, Berkley 1990).

- The Engineer and the Alchemist. In: the volume Gaia: Theory, Practice, and Implications, edit.: Edward Goldsmith. The Ecologist 1988.

- The Mechanical and the Organic: On The Influence of Metaphor in Science. In: Scientists On Gaia, edit.: Stephen Schneider - Penelope Boston. M.I.T. Press 1991.

- The Ecology of Magic. In: Finding Home: Essays on Nature and Culture. Beacon Press 1992.

- Language and the Land. In: The Place of the Wild, edit.: David Clarke Burkes, Island Press, Fall 1994.

- Animism and Ecology. In: Ecopsychology, edit.: Theodore Roszak, Sierra Club Books 1995.

- The Topology of Time. In: Wild Ideas, edit.: David Rothenberg, U. of Minnesota Press 1995.

- Merleau-Ponty and the Voice of the Earth. In: Postmodern Environmental Ethics, edit.: Max Oelschlager, SUNY Press, 1995 (reprint: In: Philosophers of Ecology, edit.: David Macauley a James O´Connor, Guilford Publications 1996).

- Epistemology and the Gaia Hypothesis. In: Gaia in Action: The Science of the Living Earth, edit.: Peter Bunyard. Floris Books, Edinburgh 1996.

- The Boundary Keeper. In: Shambhala Sun, May 1997 (rozhovor s Jeremy Haywardem).

- A More-than-Human World. In: An Invitation to Environmental Philosophy, edit.: Anthony Weston, Oxford University Press 1999.

- Making Magic. In: Ourselves Among Others, a college textbook of Cross-Cultural Readings for Writers, edit.: Carol J. Verburg, St. Martin\'s Press, 1987 (reprint v roce 2000).

- Waking Our Animal Sense. Language and the Ecology of Sensory Experience. In: Wild Earth 1997 (reprint: In: Utne Reader, listopad 2001; In: Wild Earth: Wild Ideas for a World Out of Balance. edit.: Tom Butler, New York Academy of Sciences 2002)

- All Knowledge is Carnal Knowledge. In: Unfolding Bodymind:Exploring Possibility Through Education, edit.: Hocking, Haskell a Linds, 2001.

- Language and the Ecology of Perception. In: Only Connect: Soil, Soul, Society, edit.: Satish Kumar, Resurgence Books 2001.

- Returning to Our Animal Senses. In: Wild Earth: Wild Ideas for a World Out of Balance, edit.: Tom Butler, New York Academy of Science 2002.

- Reciprocity. In: Best Contemporary Jewish Writing, edit.: Michael Lerner, Jossey-Bass, San Francisco 2002 (reprint: pod názvem Of Salmon, Whales, and Wild Culture. In: Rethinking Nature: Essay In Environmental Philosophy, edit.: B.V. Foltz - R. Frodeman, Indiana University Press, Bloomington 2004).

- Nature and Wonder. In: This Sacred Earth: Religion, Nature, Environment. edit.: Roger Gottlieb, Routledge 2003 (2. vydání).

- Magic, Animism, and the Shaman\'s Craft. In: The Encyclopedia of Religion and Nature, edit.: Bron Taylor, Continuum, London and New York 2005.

- Storytelling and Wonder. In: The Encyclopedia of Religion and Nature, edit.: Bron Taylor, Continuum, London and New York 2005.

- Depth Ecology. In: The Encyclopedia of Religion and Nature, edit.: Bron Taylor, Continuum, London and New York 2005.

- Between the Body and the Breathing Earth: A Reply to Ted Toadwin. In: Interrogating Ethics, edit.: Hatley, McLane, and Diehm, Duquesne University Press, 2006.

- Earth in Eclipse. In: Ways of Knowing / Science and mysticism today. edit.: Chris Clarke, Imprint Academic Philosophy Documentation Center, Charlottesville 2005.

- Wood and Stone: Some Thoughts on the Sentience of Matter. In: Architecture, Ethics, and the Personhood of Place, edit.: Gregory Caicco, University Press of New England, 2007.

Texty a rozhovory Davida Abrama, publikované v češtině

- Perceptuální důsledky Gaie. In: Dharma Gaia – Eseje o buddhismu a ekologii, editor: Allan Hunt Badiner, CAD Press, Bratislava 1994, s. 63-75. 

- Hlas krajiny. In: Od země přes kopec do nebe …, edit.: Jiří Zemánek (kat. výst. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 20.5.-7.8. 2005), Arbor Vitae, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 2005, s. 15-17 (reprint: pod názvem Příběhy Země. in: Ekolist, č. 10, říjen 2005, roč. X, s. 15-17). 

- Ekologie hloubky. In: Sedmá generace, 3 / 2006, s. 35-37.

- Jazyk a ekologie smyslové zkušenosti. In: Sedmá generace, 4 / 2006, s. 37-39.

- Strážce hranice. In: A2, 19 / 7. 5. 2008, roč. IV, s. 1, 14-15 (rozhovor s Jeremy Haywardem, zkrácená verze).

- Ekologie kouzla. In: Sedmá generace, 4 / 2008, s. 35-38. 

- Reciprocita a losos (část). Ekolist, 8-9 / 2008, s. 12-15.    


Literatura o Davidovi Abramovi

- 100 Visionaries. In: Utne Reader, Jan/Feb 1995.

- Ivan M. Havel, Chirurg a kouzelník. In: Vesmír, č. 11, roč. 75, 1996, s. 603.

- The Loose Canon: 150 Great Works to Set Your Imagination on Fire. In: Utne Reader, May/June 1998. 

- Meg Holden, Phenomenology versus Pragmatism: Seeking a Restoration Environmental Ethics. In: Enviromental Ethics, Spring 2001.

- Ted Toadvine, Limit of the Flesh: The Role of Reflection in David Abram´s Ecophenomenology. In: Enviromental Ethics 27, summer 2005, s. 155-170 (odpověď Davida Abrama Tedu Toadvinovi na jeho uvedený článek vyšla pod názvem: Between the Body and the Breathing Earth: A Reply to Ted Toadwin v témže čísle Environmental Ethics, s. 171-190).

- Jiří Zemánek, Imaginace živého světa. In: Divočina – příroda, duše, jazyk.

edit.: J. Zemánek, KANT, 2003, s. 30-58.

- Jiří Zemánek, Hra smyslů Davida Abrama. In: Ekolist, č. 10, říjen 2005, roč. X, s. 16.

- Hana Rysová - Václav Cílek, Tichý břeh světa. Dokořán, Praha 2005, s. 138 (viz též Václav Cílek, David Abram je … in: Ekolist, č. 10, říjen 2005, roč. X, s. 17). 

- Visionnaries: the 20th Century´s 100 Most Inspirational Leaders. Chelsea Green Press, 2007.

- Barbora Svatá, Ekosofie v díle Davida Abrama; postupová práce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 2007.


Další vybraná literatura

- Thomas Berry, The Dream of the Earth. Sierra Club / The University of California Press 1988.

- Thomas Berry, Evening Thoughts: Reflecting on Earth as Sacred Community. Sierra Club / The University of California Press 2006.

- Fritjof Capra, The Web of Life, A New Synthesis of Mind and Matter. Harper Collins Publisher 1996 (česky: Tkáň života. Nová syntéza mysli a hmoty. Academia, Praha 2004).

- Bill Deval – Georgie Sessions, Deep Ecology. Salt Lake City: Gibbs M. Smith, Inc 1985 (slovensky: Hlboká ekológia. ABIES, Túlčik 1997).

- Dharma Gaia: A Harvest of Essays in Buddhism and Ecology, edit.: Allan Hunt Badiner, Parallax Press, Berkley 1990 (česky: Dharma Gaia – Eseje o buddhismu a ekologii, edit.: Allan Hunt Badiner.  CAD Press, Bratislava 1994). 

- Warwick Fox, Toward a Transpersonal Ecology: Developing New Foundation for Enviromentalism. Sambhala Publications, Boston -London 1990 (reprint: Green Books, Totnes - Devon 1995).

- Stephan Harding, Animate Earth: Science, Intuition and Gaia. Green Books, UK 2006 (americké vydání: Chelsea Green, 2007). 

- James Hillman, The Thought of the Heart and the Soul of the World. Woodstock, Bonn.: Spring Publications 1995.

- James Lovelock, The Age of Gaia. Bantam Books, New York 1990. (česky: Gaia živoucí planeta. Mladá fronta a Ministerstvo životního prostředí, Praha 1994).

- Jerry Mander,  In the Absence of the Sacred. Sierra Club Books, San Francisco 1992 (česky: V nepřítomnosti posvátného. Doplněk, Brno 2003).

- Lynn Margulis, Symbiotic Planet: A New Look at Evolution. Basic Books, New York 2000 (česky: Symbiotická paneta, Academia, Praha 2005). 

- Maurice Merleau-Ponty, Phénomenlogie de la perception. Gallimard, Paris 1945 (anglicky: Phenomenology of Perception. Routledge & Kegan Paul, London 1962; překlad Colin Smith).

- Maurice Merleau-Ponty, Viditelné a neviditelné, OIKOYMENH, Praha 2004 (překlad Miroslav Petříček).

- Thomas Moore, The Re-Echantment of Everyday Life. Harper Collins Publisher, Inc., New York 1996 (česky: Návrat okouzlení. TALPRESS, Praha 1997).

 - Arne Naess, Ecology, Community and Lifestyle. Syndicate of the Press of the University of Cambridge, 1989 (česky: Ekologie, pospolitost a životní styl (náčrt Ekosofie). ABIES, Pulčík 1993). 

- Arne Naess – Per Ingvar Haukeland, Life´s Philosophy: Reason and Feeling in a Deeper World. University of Georgia Press 2002.

- Richard Nelson, Make Prayers to the Raven. A Koyukon View of the Northern Forest. Chicago University Press, 1983.

- Max Oelschlaeger, The Idea of Wilderness. Yale University Press, New Haven – London 1991.

- Theodor Roszak, Where The Wasteland Ends. Celestial Arts, 1989 (česky: Kde končí pustina. Prostor, Praha 2005).

- Theodor Roszak – Mary E. Gomes – Alle D. Banner, Ecopsychology: Restoring the Earth. Healing the Mind. Sierra Club Books 1995. 

- Elizabeth Sahtouris, Earth Dance. Living Systems in Evolution. Universe 2000.

- Gary Snyder, The Practice of the Wild. North Point Press, San Francisco 1990 (česky: Praxe divočiny. Maťa a DharmaGaia, Praha 1999). 

- Závod s časem. Texty z morální ekologie, edit.: Erazim Kohák, Rudolf Kolářský a Igor Míchal, Ministerstvo životního prostředí a nakladatelství Torst, Praha 1996.

David Abram v Praze

David Abram navštíví Prahu 12. 3. 13, aby se zúčastnil sympózia Poetika živého světa

Více informací na http://poetikazivehosveta2013.blogspot.cz/

 

Kniha vychází 4. 3.

Videa s Davidem Abramem

 1) David Abram - Learning the calls (výstava Gentle Action v Oslo 2011)
Performance s Davidem Rothenbergem na výstavě Gentle Action Evy Bakkeslett.

2) David Abram - Kayak Story in Alaska (výstava Gentle Action v Oslo, 2011)

David Abram líčí svoje setkání s lachtany, keporkaky a kachnami během své cesty na kajaku na Aljašce. David Rothenberg ho doprovází na alt klarinet. 

 

3) David Abram - Jak na nás působí čtení

David Abram diskutuje o stinném aspektu alfabetické gramotnosti: o našem odcizení se od okolního světa přírody.  

4) David Abram - Klima a psýché 

Širší pohled na spojitost mezi klimatem - skutečným vzduchem, který dýcháme  - a psychologií. Záznam ze semináře Psychologie klimatu, 28. září 2012. 

Hodnocení knihy
kniha zatím nebyla hodnocena

ohodnoťte knihu  

Zapojte všechny vaše smysly při čtení této knihy, měla by být...
Další naše knížky
DharmaGaia mj. vydala:

Geomancie a integrální kultura. O novém vztahu k naší domovské planetě

Michael Harner: Cesta šamana. Jak probudit svůj vnitřní potenciál

Gary Snyder: Místo v prostoru. Etika, estetika a vodní předěly

Gary Snyder: Praxe divočiny

Carol Schaefer: Pro příštích sedm generací. Rada starých moudrých žen představuje svou vizi budoucnosti Země

Ralph Abraham, Terence McKenna, Rupert Sheldrake: Trialogy na hranicích Západu. Chaos, tvořivost a znovuposvěcení světa

Tenzin Wangyal, Rinpočhe: Léčení formou, energií a světlem. Pět elementů v tibetském šamanismu, tantře a dzogčhenu

Gary McLain: Indiánská cesta. Učení o tom, jak rozprávět s Matkou Zemí

Lao-c': Tao te ťing

Fritjof Capra: Tao fyziky. Paralely mezi moderní fyzikou a východní mystikou

Prázdné hory jsou plné větru a deště. Antologie básní korejských zenových mistrů

Olga Lomová: Poselství krajiny. Obraz přírody v díle tchangského básníka Wang Weje

Radek Chlup, (editor): Pojetí duše v náboženských tradicích světa

Luis Eduardo Luna: Vegetalismo. Šamanismus mezi mestickým obyvatelstvem peruánské Amazonie

Yongey Mingyur Rinpočhe: Radost ze života. Štěstí jako vědecká disciplína

Chan-šan: Básně z Ledové hory

Terence McKenna: Návrat archaismu

Aldous Huxley: Brány vnímání

Peggy Joy Jenkinsová: Jak rozvíjet dětskou spiritualitu. Jednoduchá praktická cvičení

Kim Si-sup: Slyším padat sníh

Bašó: Úzká stezka do vnitrozemí