Dalajlama a Francisco J. Varela
Spánek, sny a umírání
Objevování lidského vědomí

1. vyd. 2021, Váz., 280 str.

SLEVA: 20 %

PŘIPRAVUJEME
Obsah stránky:
Anotace | Obsah knihy | Předmluva

Obsah knihy

Předmluva

 Předehra k putování
Mapování stínových oblastí ega
Dialog napříč kulturami a konference o mysli a životě
 
1. kapitola: Co je v já?
Dějiny pojmu já
Sebezkoumání a modernita
Věda a já
Já a humanismus
Ne-já na Západě
 
2. kapitola: Spánek mozku
Spánek v neurovědě
Počáteční představy
Základy EEG
Vzorce spánku
Charakteristika spánku REM
Spánek z evolučního hlediska
Proč spíme?
Sny v tibetské tradici
Rozpuštění ve spánku a smrti
Existují koreláty jemné mysli?
Záměr a snaha cvičení
Spánek, orgasmus a smrt
Vědomí a nespojitosti
 
3. kapitola: Sny a nevědomí
Psychoanalýza v západní kultuře
Freud a spol.
Topografie mysli
Snění a nevědomí
Narcisismus
Sny – královská cesta do nevědomí
Příběh Marie-Josée
Po Freudovi
Existuje v buddhistickém učení nevědomí?
O komplexním dědění mentálních sklonů
Základy vědomí a nevědomí
Vjemy a „pouhé já“
Více o pouhých identitách
Hrubá a jemná mysl
Tradiční označování
Psychoanalýza jako věda?
 
4. kapitola: Lucidní snění
Důkaz lucidnosti
Jak častá je lucidnost?
Rysy lucidně snících lidí
Navozování lucidního snění
Lucidnost a „svědecké“ snění a spánek
 
5. kapitola: Úrovně vědomí a jóga snění
Pojetí já
Jedinec a jednání
Motivace k jednání je mentální
Úrovně vědomí
Typy příčinných souvislostí
Zásobové vědomí
Posloupnost úrovní
Mentální faktory a spánek
Jasné světlo, jemné já
Koloběh vtělení
Jóga snění
 
6. kapitola: Smrt a křesťanství
Křesťanství a boží láska
Smrt v křesťanské tradici
Západní postoje ke smrti
Světské postoje ke smrti
 
7. kapitola: Co je tělesná smrt?
Západní lékařská definice smrti
Buddhistická definice smrti
Mezihra: rozhovor o transplantacích těla
Smrt mozku
Koreláty vědomí v mozku
Změny vědomí
Epilepsie
Epilepsie a tibetská medicína
Předzvěsti smrti v tibetské tradici
Stadia smrti
Hrubé a jemné úrovně mysli
Hrubý a jemný pohlavní styk
Přenos vědomí
Experimentální příležitosti pro jemnou mysl
 
8. kapitola: Zážitky blízké smrti
Smrt jako přechodový rituál
Zkoumání horizontu smrti
Archeologie rituálů smrti
Objevení posmrtného života na Západě
Svědectví a jejich schémata
Přirozenost zážitků blízké smrti v detailu
Pocity a vjemy
Ústřední zážitek
Společnost a duševní blaho
Některá materialistická hlediska
Posedlost a epilepsie
Zážitky blízké smrti a buddhistická učení
Zážitky blízké smrti a jasné světlo
 
Odeznívání: přemítání na cestu
Dobíhání
Co jsme se naučili
Návrat
 
Dodatek
O Institutu pro mysl a život
Poděkování
 
Slovník pojmů
Přispěvatelé
Rejstřík