Dalajlama a Francisco J. Varela
Spánek, sny a umírání
Objevování lidského vědomí

1. vyd. 2017, Váz., 280 str.

SLEVA: 20 %

PŘIPRAVUJEME
Obsah stránky:
Anotace | Obsah knihy | Předmluva

Předmluva

 ŽIJEME V DOBĚ, v níž mají věda a technika ohromný dopad na životy nás všech. Věda, tento velký produkt lidského intelektu, a skvělý nástroj, který máme v technice, jsou projevem našeho nejúžasnějšího daru – lidské tvořivosti. Některé z jejich vlivů, jako vývoj v komunikačních prostředcích a zdravotní péči, byly úžasně plodné. Jiné, jako například sofistikované zbrojní systémy, byly neuvěřitelně ničivé.

Mnoho lidí věřilo, že věda a technika mohou vyřešit všechny naše potíže. Později jsme však byli svědky toho, jak se jejich názor změnil. Jasně se prokázalo, že samotný vnější vývoj nemůže přinést mír v duši. Lidé začali svou pozornost upírat více na vnitřní vědění, cestu mentálního zkoumání a vývoje. Prostřednictvím naší vlastní zkušenosti jsme dospěli do bodu, kde si nově uvědomujeme význam a hodnotu vnitřních mentálních kvalit. Zkoumání mysli a jejího fungování, jak je představují staří indičtí a tibetští vzdělanci, tedy získávají v současnosti na ceně. Síla těchto tradic souvisí s vývojem duševního klidu. Věda a technika se vztahují k hmotnému pokroku. Ale kombinace obojího může poskytnout veškeré podmínky pro dosažení opravdového lidského štěstí.
 
Řada setkání, která jsme nazvali „Mysl a život“, už probíhá několik let. Považuji je za velice významná. Není to tak dávno, kdy mnoho lidí považovalo sdílené vědecké objektivní poznání a subjektivní porozumění vnitřního vědění za vzájemně neslučitelné. Na setkáních Mysl a život se sešli experti z obou těchto polí zkoumání, aby si vyměnili své zkušenosti a odlišné názory na témata společného zájmu. Působilo mi radost, když jsem zjistil, do jaké míry jsme byli schopni vzájemně obohatit naše chápání. Tato setkání navíc neprovázela jen uctivá zvědavost, ale také srdečná otevřenost a přátelství.
 
Při příležitosti, o které je v této knize podávána zpráva, jsme se sešli, abychom debatovali o spánku, snech a umírání. Jsou to témata, která zajímají vědce právě tak jako meditující, ale jsou také universálními prvky lidské zkušenosti. Všichni spíme. Všichni sníme, ať už si to uvědomujeme, nebo ne. A dozajista každý z nás zemře. Přestože nás tato témata všechny ovlivňují, mají stále nádech tajemství a fascinace. A proto jsem si jist, že mnoha čtenářům udělá radost, že se s námi mohou podílet na plodech našich diskusí. Zbývá mi jen vyjádřit vděčnost všem, kdo přispěli k těmto setkáním, a opakovaně vyjádřit upřímnou naději, že budou probíhat i nadále.
 
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama
25. března, 1996