Džátaky<br> <span class='sub-title'>Příběhy z minulých životů Buddhy</span>

Džátaky
Příběhy z minulých životů Buddhy

2. rozšířené . vyd. 2007, ISBN 978-80-86685-75-5, Váz. s přebalem, 406 str.

doporučená cena: 358 Kč
naše cena
: 286
ušetříte: 72

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | Obsah | Dušan Zbavitel: Předmluva. | Ukázky: O asketovi, který dosáhl štěstí | Jak ani ochota nemusí být k užitku | Jak kouzlo zahubilo mnoho životů | Jak se stal Bódhisatta králem | Jak Bódhisatta vyléčil krále ze žalu | Jak Bódhisattu oslabilo pokušení

Ukázky: O asketovi, který dosáhl štěstí

Kdysi v minulosti, když ve Váránasí vládl Brahmadatta, narodil se Bódhisatta jako bohatý severský bráhman. Vida nebezpečnost touhy a přednosti odříkání, zanechal tužeb, odešel do Himálaje, vedl tam život poustevníka a dosáhl osmi dokonalostí. Jeho družinou se stalo pět set asketů.

V době dešťů odešel, doprovázen zástupem asketů, z Himálaje a putoval, vyžebrávaje si jídlo ve vesnicích a městečkách, až dorazil do Váránasí, uchýlil se pod ochranu krále a bydlil v královském parku. Tam žil po čtyři měsíce doby dešťů a pak požádal krále, aby směl odejít. Král ho prosil: "Jsi už, pane, stár, co bys dělal v Himálaji? Pošli do Himálaje své učedníky a žij tady!" Bódhisatta tedy svěřil pět set asketů nejstaršímu učedníkovi se slovy: "Jdi a žij s nimi v Himálaji, já zůstanu tady." Takto je propustil a zůstal tam.
 
Onen jeho nejstarší učedník byl kdysi králem, ale opustil veliké království, odešel do bezdomoví, vykonal příslušné obřady a získal osm dokonalostí. Žil s askety v Himálaji, ale jednoho dne zatoužil spatřit svého učitele, zavolal si ony askety a pravil jim: "Žijte tu spokojeně, já půjdu pozdravit učitele a potom se vrátím." Nato šel za učitelem, pozdravil ho, prokázal mu úctu, roztáhl si v jeho blízkosti rohož a ulehl na ni.
 
Právě v té době si řekl král, že navštíví asketu, šel do parku, pozdravil a usedl opodál. Asketa učedník při spatření krále nevstal, zůstal ležet a jen slastně vzdychal: "Jaké štěstí! Jaké štěstí!" Král, nespokojený s tím, že asketa při jeho příchodu nevstal, řekl Bódhisattovi: "Pane, tento asketa se jistě pořádně najedl, že si tu tak spokojeně leží a jenom vzdychá." "Velekráli, tento asketa byl kdysi králem jako ty. Vzdychá nad blažeností poustevnického života a blažeností meditací, protože si říká, že dokud žil světským životem a dokud si užíval královské slávy, ochraňován mnoha ozbrojenci, nikdy takové štěstí nezakusil." A aby poučil krále ve věci víry, přednesl Bódhisatta tuto sloku:
 
"Koho není třeba chránit a nemusí chránit jiné,
ten si, králi, žije šťastně, prost veškerých tužeb."
 
Když král vyslechl toto zbožné ponaučení, s uspokojenou myslí pozdravil a odešel do svého příbytku. I učedník pozdravil učitele a vrátil se do Himálaje. Bódhisatta tam pak zůstal, neustávaje v meditacích, a když zemřel, narodil se znovu v Brahmově nebi.