Džátaky<br> <span class='sub-title'>Příběhy z minulých životů Buddhy</span>

Džátaky
Příběhy z minulých životů Buddhy

2. rozšířené . vyd. 2007, ISBN 978-80-86685-75-5, Váz. s přebalem, 406 str.

doporučená cena: 358 Kč
naše cena
: 286
ušetříte: 72

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | Obsah | Dušan Zbavitel: Předmluva. | Ukázky: O asketovi, který dosáhl štěstí | Jak ani ochota nemusí být k užitku | Jak kouzlo zahubilo mnoho životů | Jak se stal Bódhisatta králem | Jak Bódhisatta vyléčil krále ze žalu | Jak Bódhisattu oslabilo pokušení

Obsah

Dušan Zbavitel: Předmluva 9

Příběh 1. Bódhisatta jako moudrý kupec (Apannadžátaka) 17
Příběh 4. Jak se chytrý mládenec řídil Bódhisattovou radou (Čullasetthidžátaka) 21
Příběh 10. O asketovi, který dosáhl štěstí (Sukhaviháridžátaka) 23
Příběh 12. Jak Bódhisatta zajistil zvířatům bezpečnost (Nigródhamigadžátaka) 24
Příběh 18. O síle spáchaných skutků (Matakabhattadžátaka) 27
Příběh 38. Jak rak potrestal volavku (Bakadžátaka) 29
Příběh 46. Jak ani ochota nemusí být k užitku (Áramdúsakadžátaka) 32
Příběh 48. Jak kouzlo zahubilo mnoho životů (Védabbhadžátaka) 33
Příběh 57. Jak opičák oklamal krokodýla (Várindadžátaka) 36
Příběh 62. Jak šibal svedl bráhmanovu manželku (Andabhútadžátaka) 37
Příběh 63. Jak zlá žena doplatila na svou špatnost (Takkadžátaka) 41
Příběh 67. Jak se odvděčil asketovi princ a jak zvířata (Uččhangadžátaka) 44
Příběh 96. Jak se stal Bódhisatta králem (Télapattadžátaka) 48
Příběh 125. Jak Bódhisatta napravil Katáhaku (Katáhakadžátaka) 53
Příběh 144. Jak došel Bódhisatta poznání (Nangutthadžátaka) 56
Příběh 156. Jak bílý slon pomohl v nouzi (Alínačittadžátaka) 57
Příběh 206. Jak si zvířata vzájemně zachránila život (Kurungamidžátaka) 60
Příběh 207. Jak Bódhisatta vyléčil krále ze žalu (Assakadžátaka) 62
Příběh 218. Jak myši sežraly pluh (Kútavánidžadžátaka) 64
Příběh 240. Jak se dveřník bál nebožtíka (Mahápingaladžátaka) 66
Příběh 243. Jak Hudebník Guttila dokázal své mistrovství (Guttiladžátaka) 67
Příběh 251. Jak Bódhisattu oslabilo pokušení (Sankappadžátaka) 74
Příběh 257. Jak Bódhisatta rozsoudil všechny pře (Gámaničandadžátaka) 78
Příběh 260. O poslovi břicha (Dútadžátaka) 87
Příběh 276. Jak Bódhisatta a jeho lidé dodržovali řád (Kurudhammadžátaka) 88
Příběh 281. Jak papoušek přinesl královně prostřední mango (Abbhantaradžátaka) 97
Příběh 286. O údělu buvolů a vepře (Sálukadžátaka) 101
Příběh 323. O ostýchavém asketovi (Brahmadattadžátaka) 102
Příběh 340. O štědrém Visajhovi (Visajhadžátaka) 104
Příběh 346. O zázračném vyléčení (Késavadžátaka) 107
Příběh 354. Jak si počínala rodina, které zemřel syn (Uragadžátaka) 109
Příběh 357. Jak křepelka přemohla slona (Latukikadžátaka) 113
Příběh 380. O síle naděje (Ásankadžátaka) 115
Příběh 386. O králi, který rozuměl řeči zvířat (Kharaputtadžátaka) 118
Příběh 387. Jak Bódhisatta získal nevěstu (Súčidžátaka) 122
Příběh 402. Jak moudrý Sénaka poznal pravdu (Sattubhastadžátaka) 125
Příběh 407. Jak opičí král zachránil své poddané (Mahákapidžátaka) 132
Příběh 432. Jak Bódhisatta odhalil zloděje (Padakusalamánavadžátaka) 135
Příběh 446. Jak chlapec zabránil otci ve hříchu (Takkaladžátaka) 144
Příběh 461. Jak žil Ráma, než usedl na trůn (Dasarathadžátaka) 150
Příběh 472. Jak ctnost zachránila princi život (Mahápadumadžátaka) 154
Příběh 475. Jak si mstivý lev přivodil smrt (Phandanadžátaka) 158
Příběh 482. Jak kupec zradil svého dobrodince (Rurudžátaka) 160
Příběh 484. Jak papoušek živil staré rodiče (Sálikédaradžátaka) 165
Příběh 491. Jak Bódhisatta zachránil ptáky (Mahámóradžátaka) 169
Příběh 501. Jak sourozenci zachránili gazelího krále (Róhantamigadžátaka) 177
Příběh 520. Jak stromové božstvo napravilo krále (Gandatindudžátaka) 184
Příběh 531. Jak ošklivý princ získal krásnou princeznu (Kusadžátaka) 189
Příběh 540. Jak byl pro své ctnosti zachráněn oddaný syn (Sámadžátaka) 215
Příběh 546. Jak Bódhisatta překonal všechny mudrce (Mahómmaggadžátaka) 230


Poznámky a vysvětlivky 337
Jiří Holba: Legendární životopisy Gautamy Buddhy 345
Klára Šimečková: Džátaky v barvě a kameni 388
Popisky fotografií 398
Rejstřík 400