Carol Schaefer
Pro příštích sedm generací
Rada starých moudrých žen představuje svou vizi budoucnosti Země

1. vyd. 2007, ISBN 978-80-86685-74-8, Váz., 224 str.

doporučená cena: 268 Kč
naše cena
: 214
ušetříte: 54

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O autorce | Obsah knihy | Předmluva | Prohlášení rady třinácti domorodých Babiček | Úvod | Flordemayo | Cering Dolma Gjaltong | Julieta Casimiro | Ženská moudrost | Příběh ze zákulisí Prvního shromáždění Rady Babiček | Petr Třešňák: Čas babiček

Příběh ze zákulisí Prvního shromáždění Rady Babiček

Domorodé národy předávají prvky své kultury v ústním podání. Jejich příběhy nemají pouze výpovědní hodnotu. Jsou to také sbírky poznatků, které tvoří základ pro pokračování života. Je zcela zásadní, aby byly vypravovány uceleně, aby nebylo nic vynecháno ani ztraceno. Takový je i následující příběh, příběh vize, která svolala radu Babiček:

Shromáždění Babiček se zjevilo mnoha lidem v mnoha vizích a bylo předpovězeno před stovkami let. Avšak až Jyotina (Jeneane Prevatt, PhD.) vize posvátného košíku uvedla věštbu v pohyb. V době, kdy Jyoti spatřila svou vizi, neměla ani ponětí o dávném proroctví. Její vize byla odpovědí na nepřetržité modlitby za nalezení nového způsobu uchování a použití moudrosti domorodých národů.

Tři roky po vzniku Kayumari, Jyotiny duchovní komunity v Kalifornii, se jí zjevila žena, kterou nazvala Naší paní. Ta předala komunitě poselství. Řekla: "Předávám vám svůj koš. Uchovávám v něm své nejvzácnější klenoty, linie modliteb sahající do původních časů. Nesmíte je pomíchat ani změnit. Musíte je chránit a udržovat v bezpečí. Přeneste je přes práh tisíciletí a vraťte mi je zpět, neboť já mám záměr."

Jak šel čas, začalo mnoho členů společenství vnímat svůj vnitřní hlas, který říkal: Až promluví Babičky. Nejprve nevěděli, co to znamená, ale postupně přicházely pokyny vedoucí ke svolání shromáždění žen. Náhle dostalo proroctví novou podobu: Až promluví Babičky, otevřou se nám všem brány k jednotě.

Brzy nato odcestovala Jyoti společně s dětmi a svou drahou přítelkyní Ann Rosenkranz do afrického Gabonu. Vydaly se rozmlouvat se starší kmene Bwiti Bernadette Rebienot o léčivé rostlině, která dokáže pomoci zkrotit šelmu s názvem závislost. Někteří lidé ze Západu odnášeli exempláře této byliny z lesa bez toho, aby poprosili lesní národy o souhlas. Proto se tyto dvě ženy vydaly požádat o svolení. Během své návštěvy byly Ann a Jyoti vyzvány, aby se dotázaly Bernadette na její názor ohledně svolání shromáždění Babiček. V té chvíli Bernadette ožila a vykřikla: Ano, nastal čas! Je čas spojit Babičky dohromady. Vy to celé musíte uvést do pohybu.

Bernadette pak ukázala Jyoti dopis, který právě podepsala společně s peruánskými šamany, kteří pracují s léčivou ayahuascou. Dopis měl posílit soudržnost mezi lidmi a vymoci domorodým národům právo stát se ochránci planety.

Po návratu domů pocítila Jyoti nutkání navštívit své přátele a rodinu žijící v Jižní Americe a uposlechla jej. Během své návštěvy hovořila s Marií Alicí Campos Freire o dopise, který viděla u Bernadette. K jejímu překvapení jí Maria Alice ukázala téměř totožný dopis, který právě podepsala společně se zástupci šesti kmenů amazonského území Jurua. V té chvíli Jyoti pochopila, že skutečně nastal čas svolat Shromáždění.

Dosah této vize ji ohromil, ale nebyla si jistá, že bude mít sílu k jejímu uskutečnění. Začala se proto znovu modlit, aby jí byl vyjeven směr. Jak měla najít Stařenky a být si jista tím, že jsou to ty pravé? Pak dostala odpověď: Jádrem jsou vztahy. Začni tam a vše ostatní se rozvine.

Následovala vedení a oslovila osoby, s nimiž ona sama a členové Kayumari přišli do kontaktu během svých cest za učením domorodých národů po celém světě. Nakonec rozeslala Jyoti pozvánky šestnácti starším ženám. Třináct z nich pozvání přijalo. Všechny Babičky, které přijaly pozvání, potvrdily, že hluboko ve svém nitru cítily povolání k účasti na tomto shromáždění. Věděly, že je volají Babičky, moudré ženy z Duchovního světa, na něž lidstvo zapomnělo.

Hodnocení knihy

ohodnoťte knihu  

Moudrost v knize a všech těch ženách ... děkuju převelice.
Domorodé Babičky a Jyoti v Praze
 
Tisková zpráva
 
k české premiéře filmu Pro příštích 7 generací a přednášce čtyř domorodých žen z Mezinárodní Rady Babiček.
 
Promítání filmu a přednáška se konala v sobotu 31. července 2010 v 18.30 h v Betlémské kapli, Betlémské náměstí 255/4, Praha 1.
 
Domorodé Babičky
přivezly do Prahy své poselství
 
Zajímá vás odkaz domorodých kultur Severní a Jižní Ameriky, Asie nebo Afriky? Máte pocit, že tradice původních národů se svým důrazem na harmonii a provázanost člověka s přírodou mají co říct k dnešním globálním výzvám? Oslovuje vás spiritualita přírodních národů? Vnímáte důležitost hlasu žen pro rovnováhu současného světa? Pak právě vás bude zajímat dokumentární film Pro příštích 7 generací a vzácná návštěva domorodých babiček z různých zemí, které se daly dohromady, aby pomohly změnit svět k lepšímu.
 
O setkání starých moudrých žen z různých tradic mluví mnoho dávných proroctví. Třináct Babiček, které se poprvé sešly na podzim roku 2004 na posvátné půdě amerického národa Irokézů, pochází z tak rozdílných končin, jako jsou Aljaška, africký Gabun, Tibet, Nepál nebo brazilský amazonský prales. Většina z nich ale chvíli, která se naplnila před šesti lety, viděla už mnohem dříve ve svých vizích a snech. Vize vedla také americkou terapeutku a duchovní učitelku Jyoti (Jeanne Prevatt), když se jí zjevil úkol shromáždit staré ženy v jednom kruhu.
 
Třináct žen, které její pozvání přijaly, pocházejí sice z různých tradic, ale mnohé je spojuje. Jsou váženými autoritami svých komunit, působí jako duchovní vůdkyně a strážkyně posvátných rituálů, vědmy a léčitelky, po svých předcích zdědily tajemství přírodní medicíny a znalost posvátných rostlin. Všechny jsou hluboce věřícími ženami, které považují modlitbu za základní způsob, jak se vztahovat ke světu a proměňovat jej k lepšímu.
 
A všechny spojuje také starost o osud Matky Země a současné civilizace. Moderní člověk se oddělil od svých kořenů a zapomněl na důležitost respektu a vzájemnosti ve vztahu k přírodě a zázraku stvoření. Když během pracovního setkání v Oregonu třináct žen poprvé společně usedlo v kruhu, všechny prohlašovaly, že současnou dobu považují za kritický mezník moderní civilizace, chvíli, kdy jsou vážně ohroženy samotné základy života na Zemi, ale zároveň máme jedinečnou možnost ke změně. Právě moudrost přírodních národů, které na důležitost vzájemnosti nikdy nezapomněly, může být cenou inspirací pro tuto cestu a překonání ekologické a duchovní krize.
 
Mise Babiček
 
Během prvního setkání se Babičky shodly na tom, že chtějí vytvořit formální organizaci a pravidelně dvakrát ročně se scházet. „Jsme aliancí pro učení, modlitbu a léčení Matky Země a všech jejích obyvatel,“ zaznělo v jejich prohlášení. Svůj slib dodržely – následující setkání se konalo v Novém Mexiku, následovala Amazonie a Dharamsala v Indii, kde sídlí tibetská exilová vláda. Třináct žen tu přijal tibetský duchovní vůdce Jeho svatost dalajlama, který úsilí Babiček významně podpořil. „Matka je prvním skutečným učitelem soucitu a při budování soucitného světa je její role klíčová. Vy sdílíte moudrost této zkušenosti,“ prohlásil tehdy dalajlama a dodal, že pokud by nebyl mnichem, chtěl by se stát dědečkem. 
 
Na svých setkáních se Babičky pravidelně společně modlí za léčení Země a účastní duchovních rituálů, vyměňují si své životní příběhy a léčitelské zkušenosti. Setkání jsou otevřená široké veřejnosti, protože smyslem Rady je především zprostředkovat poselství domorodých tradic co největšímu množství lidí.
 
Pro příštích sedm generací
 
Právě toto poselství je smyslem knihy Pro příštích sedm generací (DharmaGaia 2007), a také stejnojmenného filmu, který měl premiéru 31. července v Praze. V celovečerním dokumentu z roku 2009 dvojice amerických filmařů Carole a Bruce Hartovi sledují příběh setkání Babiček od samého počátku. Film, který pro Českou republiku zakoupila společnost Spiritual Cinema, byl následně distribuován na DVD.   
 
Kdo přijel do Prahy
 
Z kruhu třinácti Babiček navštívila Prahu tři, jedna v doprovodu své dcery taktéž babičky.
 
Agnes Pilgrim, proslulá duchovní vůdkyně z kmene Talelmů-Sileců, žijícího na území amerického státu Oregon. K duchovní tradici původních obyvatel patřil i tzv. Posvátný obřad lososa, který upadl v zapomnění po příchodu kolonizátorů a násilné asimilaci. Babička Agnes, vedená silnou duchovní vizí, kterou jí dala zkušenost překonání smrtelné nemoci, tento obřad po sto padesáti letech obnovila. V tomto úsilí o oživení ji podpořil i magazín National Geographic. Agnes je nejstarší z třinácti domorodých Babiček a do Prahy přijede v doprovodu své dcery Nadine. 
 
Flordemayo je mayská vědma a léčitelka původem z Nikaraguy, dnes žije v Novém Mexiku. Její matka byla porodní asistentka a bylinkářka, Flordemayo jí od útlého věku pomáhala a učila se od ní. Dnes je prezidentkou Konfederace domorodých amerických národů a také zakladatelkou a ředitelkou Institutu přírodní a tradiční medicíny, jenž slouží jako škola, léčitelské centrum a také databanka léčivých rostlin z celého světa.
 
Mona Polacca žije v Arizoně a je potomkem indiánských kmenů žijících podél řeky Colorado. Své kořeny, zejména odkaz kmene Hopiů, objevovala skrze prarodiče, a svůj profesní život strávila zejména prací se sociálně ohroženou mládeží z domorodých komunit. Věnovala se léčbě alkoholismu a závislosti a mezi prvními sociálními pracovníky prosazovala důležitost návratu k tradiční spiritualitě a rituálům, který považuje za nejlepší způsob pomoci mladým lidem ohroženým sociálními a zdravotními problémy.
 
Kromě babiček se večera zúčastnila také Jyoti (Jeanne Prevatt), žena, která Babičky propojila a dnes působí jako jejich ambasador.
 
Večer Babiček v Betlémské kapli bylo zahájeno projekcí filmu Pro příštích 7 generací, po jeho skončení proběhla otevřená diskuse se čtyřmi domorodými ženami.
 
Akci spolupořádalo nakladatelství DharmaGaia a občanské sdružení Diabasis, které terapeuticky pomáhá lidem s psychospirituálními problémy.
 
Podrobnější informace o Radě Babiček a filmu Pro příštích 7 generací najdete na zahraničních stránkách www.grandmotherscouncil.com a www.forthenext7generations.com. České stránky www.propristich7generaci.cz budou zprovozněny k 1.7.2010. Akce je také dostupná přes Facebook