Carol Schaefer
Pro příštích sedm generací
Rada starých moudrých žen představuje svou vizi budoucnosti Země


Recenze: Marie Haisová, 9. 1. 2008, www.blisty.cz: Až promluví Babičky ... |
1. vyd. 2007, ISBN 978-80-86685-74-8, Váz., 224 str.

doporučená cena: 268 Kč
naše cena
: 214
ušetříte: 54

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O autorce | Obsah knihy | Předmluva | Prohlášení rady třinácti domorodých Babiček | Úvod | Flordemayo | Cering Dolma Gjaltong | Julieta Casimiro | Ženská moudrost | Příběh ze zákulisí Prvního shromáždění Rady Babiček | Petr Třešňák: Čas babiček

Marie Haisová, 9. 1. 2008, www.blisty.cz: Až promluví Babičky ...

Poslední prázdninový den praskalo divadlo v Korunní ulici na Vinohradech ve švech. Stovky mladých lidí přišly na setkání s Jeneane Prevatt, PhD, známou pod jménem Jyoti. Již dříve se česká veřejnost mohla seznámit s překladem její knihy Anděl zavolal mé jméno. Tentokrát Jyoti poslechla volání své intuice a dala dohromady třináct moudrých starých žen ze čtyř kontinentů světa, se kterými se setkává dvakrát ročně vždy v místě bydliště jedné z nich. Jde o ženy původních kultur a kmenů, které vytvořily celosvětovou Radu starších žen, jejíž ambicí je sjednocení žen celého světa k převzetí zodpovědnosti nad jeho stavem.

Východiskem byla Jyotina vize, která jakoby zázrakem korespondovala se stejnou myšlenkou Bernadette z afrického Gabonu a Clary z Amazonského deštného pralesa v Brazílii. Postupně se přidaly ženy z Nového Mexika, Oregonu, Montany, Severního polárního kruhu, Tibetu, Arizony, Jižní Dakoty, Nepálu a Mexika. První setkání se konalo v roce 2004 v New Yorku a výsledkem je kniha, která byla na zmíněném setkání poprvé představena české veřejnosti a vzbudila nečekaně velký zájem.

Rada babiček se údajně zjevila mnoha lidem různých končin světa v mnoha vizích a předpovědích již před stovkami let. Předávala se vnitřním hlasem, který říkal "Až promluví Babičky, otevřou se nám všem brány k jednotě". V angličtině má termín grandmother - velká matka, poněkud jiný význam, než babička v češtině. Nicméně se snad můžeme shodnout na tom, že jak u grandmothers, tak u babiček nalezneme lásku, porozumění, čas na vyprávění a příběhy. Domorodé babičky přicházejí z kultur, kde se tradice předávala mluveným slovem, které má nesmírnou sílu, neboť spojuje každou duchovní bytost s širší skutečností. Díky tomu si jsou tyto ženy vědomé spojitosti světa hmotného i duchovního, vzájemných vztahů a souvislostí všeho se vším, dokážou ve své moudrosti a při svých životních zkušenostech, úzkým kontaktem s přírodou žít celistvý život. Jsou studnicí vědomostí, znalkyně léčitelství, tajemství a záhad přírody, které se rozhodly věnovat světu.

Dodnes platí zákony z dob Kryštofa Kolumba, které zajistily Evropanům nadvládu nad územím obývaným po tisíce let domorodými národy. Tyto listiny dosud nikdo neodvolal, zůstávají duchovním, legislativním a morálním kodexem nadvlády nad kmenovými národy. Princip síly během posledních pěti set let prorostl svět jako rakovina, která podnítila nejen zneužívání a vyvražďování domorodých národů, ale také drancování a pustošení jejich přírodních zdrojů, vykrádání jejich bohatství.

Babičky přicházejí a nevolají po revanši. Upozorňují na fakt, že tak, jako byly jejich kultury ničeny v minulosti, stejně tak dnešní materialismus globální ekonomiky ničí demokracii, pospolitost, kulturní různorodost a duchovnost. Trápí je znečištěné vody, odpadky, ubývající deštný prales, život ve stylu "po nás potopa". Věří, že Matka Země je vědomá, živá a vnímavá bytost, která se neustále vyvíjí uprostřed vesmírného řádu a je bohyní ve své vlastní dobrotě. "Prodali jsme blahobyt budoucích generací za okamžitý zisk", říká Agnes z Oregonu. "Duchovní slepota nás dovedla k tomu, že se místo života zaměřujeme na hospodářské výsledky." Bernadette pokračuje tím, že "naše planeta stůně a trpí neustávajícím vražděním, znečišťováním, odlesňováním, násilím, závistí a nenávistí."

Babičky se rozhodly už déle nemlčet ke stavu světa, ale začít se zasazovat o jeho přeměnu k lepšímu. Jejich nástroji jsou modlitby, rituály, důraz na vztahy a souvislosti, šíření nových ideálů lásky a míru po celém světě. Doporučují mocným světa, aby si do svých poradních sborů vzali starší ženy své země a řídili se jejich radami.

(Autorka je vedoucí projektu Quo vadis, femina? - vize žen o trvale udržitelném životě, a členka české "třináctky starších moudrých žen")

Carol Schaefer: Pro sedmou generaci a dále: Rada starých moudrých žen představuje svou vizi budoucnosti Země, DharmaGaia 2007, Praha, překlad Julie Leitgebová

Hodnocení knihy

ohodnoťte knihu  

Moudrost v knize a všech těch ženách ... děkuju převelice.
Domorodé Babičky a Jyoti v Praze
 
Tisková zpráva
 
k české premiéře filmu Pro příštích 7 generací a přednášce čtyř domorodých žen z Mezinárodní Rady Babiček.
 
Promítání filmu a přednáška se konala v sobotu 31. července 2010 v 18.30 h v Betlémské kapli, Betlémské náměstí 255/4, Praha 1.
 
Domorodé Babičky
přivezly do Prahy své poselství
 
Zajímá vás odkaz domorodých kultur Severní a Jižní Ameriky, Asie nebo Afriky? Máte pocit, že tradice původních národů se svým důrazem na harmonii a provázanost člověka s přírodou mají co říct k dnešním globálním výzvám? Oslovuje vás spiritualita přírodních národů? Vnímáte důležitost hlasu žen pro rovnováhu současného světa? Pak právě vás bude zajímat dokumentární film Pro příštích 7 generací a vzácná návštěva domorodých babiček z různých zemí, které se daly dohromady, aby pomohly změnit svět k lepšímu.
 
O setkání starých moudrých žen z různých tradic mluví mnoho dávných proroctví. Třináct Babiček, které se poprvé sešly na podzim roku 2004 na posvátné půdě amerického národa Irokézů, pochází z tak rozdílných končin, jako jsou Aljaška, africký Gabun, Tibet, Nepál nebo brazilský amazonský prales. Většina z nich ale chvíli, která se naplnila před šesti lety, viděla už mnohem dříve ve svých vizích a snech. Vize vedla také americkou terapeutku a duchovní učitelku Jyoti (Jeanne Prevatt), když se jí zjevil úkol shromáždit staré ženy v jednom kruhu.
 
Třináct žen, které její pozvání přijaly, pocházejí sice z různých tradic, ale mnohé je spojuje. Jsou váženými autoritami svých komunit, působí jako duchovní vůdkyně a strážkyně posvátných rituálů, vědmy a léčitelky, po svých předcích zdědily tajemství přírodní medicíny a znalost posvátných rostlin. Všechny jsou hluboce věřícími ženami, které považují modlitbu za základní způsob, jak se vztahovat ke světu a proměňovat jej k lepšímu.
 
A všechny spojuje také starost o osud Matky Země a současné civilizace. Moderní člověk se oddělil od svých kořenů a zapomněl na důležitost respektu a vzájemnosti ve vztahu k přírodě a zázraku stvoření. Když během pracovního setkání v Oregonu třináct žen poprvé společně usedlo v kruhu, všechny prohlašovaly, že současnou dobu považují za kritický mezník moderní civilizace, chvíli, kdy jsou vážně ohroženy samotné základy života na Zemi, ale zároveň máme jedinečnou možnost ke změně. Právě moudrost přírodních národů, které na důležitost vzájemnosti nikdy nezapomněly, může být cenou inspirací pro tuto cestu a překonání ekologické a duchovní krize.
 
Mise Babiček
 
Během prvního setkání se Babičky shodly na tom, že chtějí vytvořit formální organizaci a pravidelně dvakrát ročně se scházet. „Jsme aliancí pro učení, modlitbu a léčení Matky Země a všech jejích obyvatel,“ zaznělo v jejich prohlášení. Svůj slib dodržely – následující setkání se konalo v Novém Mexiku, následovala Amazonie a Dharamsala v Indii, kde sídlí tibetská exilová vláda. Třináct žen tu přijal tibetský duchovní vůdce Jeho svatost dalajlama, který úsilí Babiček významně podpořil. „Matka je prvním skutečným učitelem soucitu a při budování soucitného světa je její role klíčová. Vy sdílíte moudrost této zkušenosti,“ prohlásil tehdy dalajlama a dodal, že pokud by nebyl mnichem, chtěl by se stát dědečkem. 
 
Na svých setkáních se Babičky pravidelně společně modlí za léčení Země a účastní duchovních rituálů, vyměňují si své životní příběhy a léčitelské zkušenosti. Setkání jsou otevřená široké veřejnosti, protože smyslem Rady je především zprostředkovat poselství domorodých tradic co největšímu množství lidí.
 
Pro příštích sedm generací
 
Právě toto poselství je smyslem knihy Pro příštích sedm generací (DharmaGaia 2007), a také stejnojmenného filmu, který měl premiéru 31. července v Praze. V celovečerním dokumentu z roku 2009 dvojice amerických filmařů Carole a Bruce Hartovi sledují příběh setkání Babiček od samého počátku. Film, který pro Českou republiku zakoupila společnost Spiritual Cinema, byl následně distribuován na DVD.   
 
Kdo přijel do Prahy
 
Z kruhu třinácti Babiček navštívila Prahu tři, jedna v doprovodu své dcery taktéž babičky.
 
Agnes Pilgrim, proslulá duchovní vůdkyně z kmene Talelmů-Sileců, žijícího na území amerického státu Oregon. K duchovní tradici původních obyvatel patřil i tzv. Posvátný obřad lososa, který upadl v zapomnění po příchodu kolonizátorů a násilné asimilaci. Babička Agnes, vedená silnou duchovní vizí, kterou jí dala zkušenost překonání smrtelné nemoci, tento obřad po sto padesáti letech obnovila. V tomto úsilí o oživení ji podpořil i magazín National Geographic. Agnes je nejstarší z třinácti domorodých Babiček a do Prahy přijede v doprovodu své dcery Nadine. 
 
Flordemayo je mayská vědma a léčitelka původem z Nikaraguy, dnes žije v Novém Mexiku. Její matka byla porodní asistentka a bylinkářka, Flordemayo jí od útlého věku pomáhala a učila se od ní. Dnes je prezidentkou Konfederace domorodých amerických národů a také zakladatelkou a ředitelkou Institutu přírodní a tradiční medicíny, jenž slouží jako škola, léčitelské centrum a také databanka léčivých rostlin z celého světa.
 
Mona Polacca žije v Arizoně a je potomkem indiánských kmenů žijících podél řeky Colorado. Své kořeny, zejména odkaz kmene Hopiů, objevovala skrze prarodiče, a svůj profesní život strávila zejména prací se sociálně ohroženou mládeží z domorodých komunit. Věnovala se léčbě alkoholismu a závislosti a mezi prvními sociálními pracovníky prosazovala důležitost návratu k tradiční spiritualitě a rituálům, který považuje za nejlepší způsob pomoci mladým lidem ohroženým sociálními a zdravotními problémy.
 
Kromě babiček se večera zúčastnila také Jyoti (Jeanne Prevatt), žena, která Babičky propojila a dnes působí jako jejich ambasador.
 
Večer Babiček v Betlémské kapli bylo zahájeno projekcí filmu Pro příštích 7 generací, po jeho skončení proběhla otevřená diskuse se čtyřmi domorodými ženami.
 
Akci spolupořádalo nakladatelství DharmaGaia a občanské sdružení Diabasis, které terapeuticky pomáhá lidem s psychospirituálními problémy.
 
Podrobnější informace o Radě Babiček a filmu Pro příštích 7 generací najdete na zahraničních stránkách www.grandmotherscouncil.com a www.forthenext7generations.com. České stránky www.propristich7generaci.cz budou zprovozněny k 1.7.2010. Akce je také dostupná přes Facebook