Carol Schaefer
Pro příštích sedm generací
Rada starých moudrých žen představuje svou vizi budoucnosti Země

1. vyd. 2007, ISBN 978-80-86685-74-8, Váz., 224 str.

doporučená cena: 268 Kč
naše cena
: 214
ušetříte: 54

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O autorce | Obsah knihy | Předmluva | Prohlášení rady třinácti domorodých Babiček | Úvod | Flordemayo | Cering Dolma Gjaltong | Julieta Casimiro | Ženská moudrost | Příběh ze zákulisí Prvního shromáždění Rady Babiček | Petr Třešňák: Čas babiček

Petr Třešňák: Čas babiček

Třináct starých domorodých žen už šest let křižuje planetu, léčí svět a modlí se za jeho osud

Rita Pitka Blumenstein nemá diplom z medicíny, zato je první oficiálně uznanou tradiční léčitelkou na Aljašce. „Když jsem ve čtyřech letech navštívila doktora, udělalo se mu mnohem líp,“ říká ráda pro pobavení, není ovšem daleko od pravdy. Léčitelské schopnosti, které z ní udělaly v inuitském kmeni Jupiků váženou medicine woman, se u babičky Rity objevily už v útlém dětství. A tehdy zažila ještě jednu zvláštní věc, jejíž smysl začíná chápat až teď.
 
Sedí právě v kruhu dvanácti dalších žen na setkání v indiánské rezervaci ve státě New York, kam dostala pozvání. Její společnice pocházejí z Nepálu, Tibetu, afrického Gabonu, Mexika, amerických prérií i z amazonského pralesa. Většinu z nich vidí Rita poprvé v životě, ale má pro ně připravený dárek. Už téměř šedesát let. Tenkrát, když jí bylo devět, dostala od své vlastní babičky do opatrování soubor posvátných předmětů - třináct orlích per a třináct kamenů. Stařena jí řekla, že tyto věci patří babičkám a jejich čas teprve přijde. Teď Rita Pitka Blumenstein se slzami v očích rozbaluje léta opatrované poklady, rozdává pero za perem a naplňuje staré proroctví.
 
Požehnání

 
Pokud na podobné zázraky nevěříte, budete to mít s těmito babičkami těžké. Jejich příběh je jich totiž plný. K domorodému vnímání života proroctví a vize bytostně patří, svět zvířat, stromů, hor a duchů je pevně provázaný s tím lidským a vzájemně čile komunikuje. Ostatně většina z žen, které se poprvé sešly před šesti lety a založily Mezinárodní radu 13 domorodých babiček (většinou mezi šedesátkou a osmdesátkou), od dětství zažívala věci, které se běžné západní logice vymykají. Důvod, proč se staré ženy z různých kulturních a duchovních tradic vůbec daly dohromady a vydaly se na globální misi, která bude mít příští pátek svou pražskou zastávku, je ale snadno srozumitelný každému: „Jsme hluboce znepokojeny nebývalým pustošením naší planety. Věříme, že dnešní svět nás opravdu potřebuje. Potřebuje naše modlitby, naši péči o světový mír a naše léčení,“ stojí v prohlášení, které babičky sepsaly při úvodním setkání na půdě národa Irokézů.
 
Dohromady je dala americká psychoterapeutka, duchovní učitelka a vizionářka Jeanne Prevatt alias Jyoti. Žena s indiánskými kořeny se při svých cestách po světě zúčastnila řady různých domorodých obřadů a založila v USA spirituální komunitu a centrum, které usiluje o podporu různorodosti duchovních tradic. Během cest jí došlo, že ochránkyněmi tradiční moudrosti, způsobů léčení a rostlinoznalectví bývají v přírodních kulturách často staré ženy a jejich pohled na svět je přes vnější rozdíly velice podobný. Časem prožila Jyoti vizi, v níž se dozvěděla, že by měla založit celosvětovou radu babiček, v níž budou stařenky svou moudrost sdílet a předávat dál. Využila svých kontaktů z cest a oslovila celkem šestnáct žen. Některé odmítly a doporučily za sebe jiné, nakonec se tak na úvodním setkání v roce 2004 sešlo třináct babiček.
 
„Všechny jsme plakaly,“ popsala atmosféru nejstarší z nich, pětaosmdesátiletá Agnes Baker Pilgrim z indiánského kmene Takelmů-Sileců, která se ujala vedení rady. Venku hořel posvátný oheň, staré ženy jej obklopily a modlily se společně v různých jazycích. Když Agnes - mimochodem prababička dvaceti sedmi pravnoučat -obešla oheň, zvedl se vítr a obkroužil shromážděné ženy. Ani jeden lístek na okolních stromech se však podle svědků nepohnul. „Přišly k nám stařenky z onoho světa,“ prohlásila babička Agnes, „přišly nám dát své požehnání.“
 
První a skutečné
 
Viděno střízlivou optikou zdejšího světa, jedno nelze radě babiček upřít: pravděpodobně žádná globální organizace se nemůže pochlubit takovou sumou životních zkušeností jako tato třináctka.
 
Je mezi nimi Cering Dolma Gjaltong, která prožila měsíční útěk před komunisty z rodného Tibetu přes hory se dvěma malými dětmi přivázanými na zádech. Margaret Behan, pocházející z kmene Šajenů a Arapahů, která se od dětství propadala do závislosti na alkoholu a po vyléčení se stala ve své komunitě významnou protialkoholní terapeutkou. Flordemayo, mayská vědma, která v Novém Mexiku vede Institut přírodní a tradiční medicíny, jenž sbírá a pěstuje léčivé rostliny z celého světa. Maria Alice Campos Freire, kterou věznila a mučila vojenská junta v Chile a po evropském exilu našla nový domov ve spirituální komunitě v amazonském pralese, kde vede malou nemocnici a vyrábí přírodní léky. Uctívaná nepálská šamanka Áma Bombo, která ve své zemi léčí chudé i členy královské rodiny, nebo sestry Rita a Beatrice ze snad nejnezdolnějšího severoamerického indiánského kmene Lakotů, který desítky let odmítá mnohamiliardovou nabídku vlády USA jako kompenzaci za ukradené Černé hory a trvá na vrácení posvátného území.
 
Na zakládající schůzce se babičky dohodly na pravidelných půlročních setkáních, při nichž sdílejí své znalosti, vydávají různá prohlášení, pořádají přednášky a hlavně konají společné rituály a modlitby. Jejich poselství je z velké části ekologické, mluví o záchraně Země, důležitosti vody, ochraně půdy a přírodních medicín, významu ženského hlasu v globální rovnováze, nutnosti vnitřní transformace každého člověka.
 
Před třemi lety navštívily indickou Dharamsalu, kde je přijal dalajlama. Filmařka Carole Hartová, která o misi babiček natočila film Pro příštích sedm generací (od pražské návštěvy se bude v Česku distribuovat na DVD), říká, že viděla hodně filmů s Jeho Svatostí, ale nikdy nebyl v tak dobrém rozmaru jako ve společnosti třinácti stařenek. Tibetský duchovní vůdce v jejím filmu pestrobarevně vystrojené ženy nadšeně objímá, hladí po tvářích a během rozhovoru se neustále směje na celé kolo. „Kdybych nebyl mnichem, byl bych dědečkem,“ říká rozverně dalajlama a dodává vážněji: „Vy držíte hodnoty jako soucit, smysl pro zodpovědnost a smysl pro komunitu. Můžete je sdílet a učit mladší generaci. Považuji matky za první a skutečné učitele soucitu.“ Už při svém prvním setkání se babičky domluvily, že požádají papeže, aby zrušil edikt z 15. století, kterým církev v podstatě posvětila ničení přírodních národů a zabírání jejich půdy kolonizátory. Na dopis přišla z Říma jen zdvořilostní odpověď, takže se ženy nakonec vydaly do Vatikánu osobně. Před domovem papeže uspořádaly společnou modlitbu, ale tak veselé jako s dalajlamou to nebylo - coby nepovolené shromáždění jejich akci přerušila vatikánská policie.
 
Nebát se a sdílet
 
Při sledování jejich mise se ani vstřícně naladěný milovník zázraků občas neubrání pochybnostem, k čemu je to celé vlastně dobré. Domorodá moudrost je ve své podstatě velmi prostá a k její smůle jsme podobná slova o úctě k Zemi, důležitosti osobní proměny a významu modlitby, jaká pronášejí babičky, slyšeli už mnohokrát, abychom jim věnovali náležitou pozornost. Ze základních a skutečně podstatných životních pravd se staly fráze. K možnému nedorozumění navíc přispívá i to, že v přírodních kulturách se znalost vždy předávala osobně, takže médium tiskových zpráv nebo ne právě vydařené knihy Carol Schaeferové Pro příštích sedm generací (česky vyšla před dvěma lety) nedělá poselství starých žen tu nejlepší službu. Stejnojmenný film ducha celého projektu naštěstí zprostředkovává mnohem lépe, protože názorněji ukazuje, že v tomto případě nehraje roli jen, co se říká, ale hlavně, kdo to říká.
 
Scéna, v níž třináct žen oblečených v bílém sedí před oltářem na návštěvě u mexické babičky Julietty a hostitelka na talířcích servíruje ninos santos, tedy vědomí měnící houbičky, s nimiž kmen mazatéckých indiánů rituálně pracuje po staletí, patří k nezapomenutelným momentům filmu. Tibetská buddhistka, nepálská hinduistka i lékařka z Aljašky s lehkou nedůvěrou žvýkají kloboučky a divákovi dochází důležitý rozměr této mise. Ženy z různých kultur svedla dohromady skutečně hluboká důvěra, že Duch je ve skutečnosti jen jeden a všechny cesty k němu mohou být správné. Na každém setkání vede modlitbu jiná z babiček a ostatní se účastní. „Tohle jsem na nich od začátku nejvíc obdivoval,“ říká předseda občanského sdružení Diabasis, psycholog Michael Vančura, na jehož pozvání babičky přijíždějí do Prahy. „Jejich ochota a odvaha vzájemně studovat a sdílet rituály, které byly tradičně utajované a střežené, je úžasná.“
 
Důležitým poselstvím babiček pro dnešek je pak to, že ekologie má svůj duchovní rozměr. Domorodé stařeny nejsou mezinárodní klimatický panel, jejich cestou záchrany Země je modlitba a slova o rovnováze znějí velmi prostě, ale přesto se staly vyhledávanými společnicemi ekologických aktivistů. Moudrost přírodních národů spočívala ve schopnosti trvale vycházet s přírodním okolím a klíčem bylo právě spirituální vztahování se k veškerým aspektům existence. Babičky jsou duchovní autority, ale s velmi pestrým životopisem, mimořádnými botanickými znalostmi a stojící nohama pevně na zemi - tato kombinace působí v dnešní době zvlášť přitažlivě. „Potřeba duchovnosti je jedna z nejdůležitějších lidských potřeb,“ říká Michael Vančura. „Ony nám mohou ukázat vzorce, jak ji naplňovat.“ V zemi, kde nejdůležitější příspěvek do mezigeneračního dialogu v posledním roce představoval předvolební klip Přemluv bábu a vytoužená reformní vláda nenašla místo pro jedinou ženu, pak může být navíc příjemné vidět pohromadě staré ženy, které vzbuzují úctu a dokazují, že skutečná síla a pokora k sobě nikdy nemají daleko. Pokud by pak na někoho spolek indiánských šamanek coby inspirace působil příliš exoticky, žádný strach - onu bájnou českou Babičku z Ratibořického údolí si lze mezi nimi představit bez větších problémů.

 
(Respekt 30/2010)
 

 

Hodnocení knihy

ohodnoťte knihu  

Moudrost v knize a všech těch ženách ... děkuju převelice.
Domorodé Babičky a Jyoti v Praze
 
Tisková zpráva
 
k české premiéře filmu Pro příštích 7 generací a přednášce čtyř domorodých žen z Mezinárodní Rady Babiček.
 
Promítání filmu a přednáška se konala v sobotu 31. července 2010 v 18.30 h v Betlémské kapli, Betlémské náměstí 255/4, Praha 1.
 
Domorodé Babičky
přivezly do Prahy své poselství
 
Zajímá vás odkaz domorodých kultur Severní a Jižní Ameriky, Asie nebo Afriky? Máte pocit, že tradice původních národů se svým důrazem na harmonii a provázanost člověka s přírodou mají co říct k dnešním globálním výzvám? Oslovuje vás spiritualita přírodních národů? Vnímáte důležitost hlasu žen pro rovnováhu současného světa? Pak právě vás bude zajímat dokumentární film Pro příštích 7 generací a vzácná návštěva domorodých babiček z různých zemí, které se daly dohromady, aby pomohly změnit svět k lepšímu.
 
O setkání starých moudrých žen z různých tradic mluví mnoho dávných proroctví. Třináct Babiček, které se poprvé sešly na podzim roku 2004 na posvátné půdě amerického národa Irokézů, pochází z tak rozdílných končin, jako jsou Aljaška, africký Gabun, Tibet, Nepál nebo brazilský amazonský prales. Většina z nich ale chvíli, která se naplnila před šesti lety, viděla už mnohem dříve ve svých vizích a snech. Vize vedla také americkou terapeutku a duchovní učitelku Jyoti (Jeanne Prevatt), když se jí zjevil úkol shromáždit staré ženy v jednom kruhu.
 
Třináct žen, které její pozvání přijaly, pocházejí sice z různých tradic, ale mnohé je spojuje. Jsou váženými autoritami svých komunit, působí jako duchovní vůdkyně a strážkyně posvátných rituálů, vědmy a léčitelky, po svých předcích zdědily tajemství přírodní medicíny a znalost posvátných rostlin. Všechny jsou hluboce věřícími ženami, které považují modlitbu za základní způsob, jak se vztahovat ke světu a proměňovat jej k lepšímu.
 
A všechny spojuje také starost o osud Matky Země a současné civilizace. Moderní člověk se oddělil od svých kořenů a zapomněl na důležitost respektu a vzájemnosti ve vztahu k přírodě a zázraku stvoření. Když během pracovního setkání v Oregonu třináct žen poprvé společně usedlo v kruhu, všechny prohlašovaly, že současnou dobu považují za kritický mezník moderní civilizace, chvíli, kdy jsou vážně ohroženy samotné základy života na Zemi, ale zároveň máme jedinečnou možnost ke změně. Právě moudrost přírodních národů, které na důležitost vzájemnosti nikdy nezapomněly, může být cenou inspirací pro tuto cestu a překonání ekologické a duchovní krize.
 
Mise Babiček
 
Během prvního setkání se Babičky shodly na tom, že chtějí vytvořit formální organizaci a pravidelně dvakrát ročně se scházet. „Jsme aliancí pro učení, modlitbu a léčení Matky Země a všech jejích obyvatel,“ zaznělo v jejich prohlášení. Svůj slib dodržely – následující setkání se konalo v Novém Mexiku, následovala Amazonie a Dharamsala v Indii, kde sídlí tibetská exilová vláda. Třináct žen tu přijal tibetský duchovní vůdce Jeho svatost dalajlama, který úsilí Babiček významně podpořil. „Matka je prvním skutečným učitelem soucitu a při budování soucitného světa je její role klíčová. Vy sdílíte moudrost této zkušenosti,“ prohlásil tehdy dalajlama a dodal, že pokud by nebyl mnichem, chtěl by se stát dědečkem. 
 
Na svých setkáních se Babičky pravidelně společně modlí za léčení Země a účastní duchovních rituálů, vyměňují si své životní příběhy a léčitelské zkušenosti. Setkání jsou otevřená široké veřejnosti, protože smyslem Rady je především zprostředkovat poselství domorodých tradic co největšímu množství lidí.
 
Pro příštích sedm generací
 
Právě toto poselství je smyslem knihy Pro příštích sedm generací (DharmaGaia 2007), a také stejnojmenného filmu, který měl premiéru 31. července v Praze. V celovečerním dokumentu z roku 2009 dvojice amerických filmařů Carole a Bruce Hartovi sledují příběh setkání Babiček od samého počátku. Film, který pro Českou republiku zakoupila společnost Spiritual Cinema, byl následně distribuován na DVD.   
 
Kdo přijel do Prahy
 
Z kruhu třinácti Babiček navštívila Prahu tři, jedna v doprovodu své dcery taktéž babičky.
 
Agnes Pilgrim, proslulá duchovní vůdkyně z kmene Talelmů-Sileců, žijícího na území amerického státu Oregon. K duchovní tradici původních obyvatel patřil i tzv. Posvátný obřad lososa, který upadl v zapomnění po příchodu kolonizátorů a násilné asimilaci. Babička Agnes, vedená silnou duchovní vizí, kterou jí dala zkušenost překonání smrtelné nemoci, tento obřad po sto padesáti letech obnovila. V tomto úsilí o oživení ji podpořil i magazín National Geographic. Agnes je nejstarší z třinácti domorodých Babiček a do Prahy přijede v doprovodu své dcery Nadine. 
 
Flordemayo je mayská vědma a léčitelka původem z Nikaraguy, dnes žije v Novém Mexiku. Její matka byla porodní asistentka a bylinkářka, Flordemayo jí od útlého věku pomáhala a učila se od ní. Dnes je prezidentkou Konfederace domorodých amerických národů a také zakladatelkou a ředitelkou Institutu přírodní a tradiční medicíny, jenž slouží jako škola, léčitelské centrum a také databanka léčivých rostlin z celého světa.
 
Mona Polacca žije v Arizoně a je potomkem indiánských kmenů žijících podél řeky Colorado. Své kořeny, zejména odkaz kmene Hopiů, objevovala skrze prarodiče, a svůj profesní život strávila zejména prací se sociálně ohroženou mládeží z domorodých komunit. Věnovala se léčbě alkoholismu a závislosti a mezi prvními sociálními pracovníky prosazovala důležitost návratu k tradiční spiritualitě a rituálům, který považuje za nejlepší způsob pomoci mladým lidem ohroženým sociálními a zdravotními problémy.
 
Kromě babiček se večera zúčastnila také Jyoti (Jeanne Prevatt), žena, která Babičky propojila a dnes působí jako jejich ambasador.
 
Večer Babiček v Betlémské kapli bylo zahájeno projekcí filmu Pro příštích 7 generací, po jeho skončení proběhla otevřená diskuse se čtyřmi domorodými ženami.
 
Akci spolupořádalo nakladatelství DharmaGaia a občanské sdružení Diabasis, které terapeuticky pomáhá lidem s psychospirituálními problémy.
 
Podrobnější informace o Radě Babiček a filmu Pro příštích 7 generací najdete na zahraničních stránkách www.grandmotherscouncil.com a www.forthenext7generations.com. České stránky www.propristich7generaci.cz budou zprovozněny k 1.7.2010. Akce je také dostupná přes Facebook