Carol Schaefer
Pro příštích sedm generací
Rada starých moudrých žen představuje svou vizi budoucnosti Země

1. vyd. 2007, ISBN 978-80-86685-74-8, Váz., 224 str.

doporučená cena: 268 Kč
naše cena
: 214
ušetříte: 54

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O autorce | Obsah knihy | Předmluva | Prohlášení rady třinácti domorodých Babiček | Úvod | Flordemayo | Cering Dolma Gjaltong | Julieta Casimiro | Ženská moudrost | Příběh ze zákulisí Prvního shromáždění Rady Babiček | Petr Třešňák: Čas babiček

Julieta Casimiro

Kmen Mazateků / Huautla de Jimenez, Mexiko

Babička Julieta Casimiro je starší kmene Mazateků. Žije v Sierra Madre v mexickém státě Oaxaca. Je matka deseti dětí, opora své komunity a curandera, léčitelka. Za uplynulých čtyřicet let ji navštívilo mnoho lidí z celého světa, aby se zúčastnilo jejích obřadů, nechalo se vyléčit a přijalo její životní moudrost.

Babičce Julietě bylo sedmnáct let, když ji matka jejího muže, léčitelka tradice Mazateků, jež ke své práci používala léčivé byliny, seznámila s teonanácatlem, svatými dětmi, posvátnými houbami. Julieta společně s ní několikrát na vlastní kůži vyzkoušela jejich působení a na základě této zkušenosti prohloubila svůj vztah k Bohu. Inspirována novým poznáním začala Julieta vést skupinové obřady, což byl začátek její práce s lidmi. Teonanácatl znamená v překladu tělo bohů a tvoří základ významné a důkladně propracované duchovní tradice Střední Ameriky sahající až k roku 5000 před Kristem.

Tyto posvátné houby používáme k veškerému léčení, neboť nemáme peníze na doktory, vysvětluje Babička Julieta. Věříme, že je Bůh dal venkovanům, kteří neuměli číst, aby se s Ním jejich prostřednictvím spojili přímo. Jejich konzumace není nebezpečná a přináší do našeho života světlo, porozumění, pravdu, moudrost, vědění a úžas.

Babičku Julietu při práci provádějí Měsíční žena, Sluneční žena, Hvězdná žena a Panna Guadalupská. Ta poslední z nich je podle mexické tradice ochránkyní všech bytostí. Je zosobněním pradávné aztécké bohyně země Coatlique, kterou po mnohá tisíciletí uctívaly prehispánské civilizace. V roce 1531 se zjevila nedaleko hory Tepeyac v blízkosti Mexico City, tam, kde byla tradičně Coatlique vzývána.

Přítomnost božského ženství tvoří kotvu dnešního mexického náboženského života a je těžištěm všech léčitelských směrů, které používají posvátné byliny. Mocné spojení s Pannou Guadalupskou je Babičce Julietě neustálým zdrojem inspirace pro její práci i život. V pozemských symbolech a neviditelných energiích se odrážejí archetypální ženské vlastnosti, jimiž jsou soucit, trpělivost, milosrdenství a bezpodmínečná láska.

Panna Guadalupská mi dává světlo poznání. To díky ní mo hu vykonávat svou práci, neboť mi je neustále nablízku a dává mi sílu k modlitbě a zpěvu, říká Julieta.

Všechny své obřady otevírá Julieta modlitbou. Potom zapálí třináct svíček. Číslo třináct podle dávné aztécké tradice vyjadřuje počet úrovní, jimiž musí člověk projít, než dosáhne božského vědomí. Vytvoření vhodného prostředí pro obřad je důležitou součástí celé práce a Julieta k němu přistupuje s hlubokou pokorou. Kopál, svíčky, med, kakaové boby a odříkání růžence jsou nepostradatelnými atributy přípravy průvodce i účastníků. Všichni pak společně naplní obětní nádobu a naváží spojení s duchovním světem, duchovními pomocníky a duchovní energií, v němž setrvají po celou noc.

Andělé a svatí jsou šťastni, když jim během své práce přinášíme obětní dary, vysvětluje Babička Julieta.

K užívání teonanácatlu se přistupuje s hlubokou vírou a úctou. Houby se žvýkají pouze předními zuby a podle tradice Mazateků nejsou považovány za pokrm. Velikost dávkování určí Julieta intuitivně a obeznámí s ní všechny účastníky ještě před obřadem. Zážitek vzdálení se běžnému stavu vědomí může někomu zpočátku nahánět strach. V těchto případech rozhodne Babička Julieta o postupné konzumaci, tedy způsobu, jak se do prostoru cesty vydat po krůčcích. Poté, co se účastníci cesty seznámí s jejím prostorem, mohou požít větší dávku a ponořit se hlouběji do vnitřního světa. Julieta vysvětluje, jak požití posvátných hub pod vedením curandery rozpouští svrchní vrstvy vědomí a umožňuje člověku poznat svůj strach a otevřít se hlubokým vizím a mystickým zážitkům. Stav vnitřní iluminace přechází do transpersonální úrovně a přináší zkušenost duchovního osvícení.

Aby se práce dařila, jsem v neustálém kontaktu s Bohem, říká. Díky tomu se lidé v mé přítomnosti cítí bezpečně a jsou ochotni navzájem si sdělovat své prožitky. Každá hlava je individuálním světem. Člověk pracuje jemně a velmi něžně, dokud působení substance nevyprchá.

Jedna noční cesta trvá zpravidla šest až sedm hodin. Když je práce u konce, uzavře ji Babička Julieta modlitbou a poděkováním Bohu za světlo, které lidem skrze ni poskytl.

Lidé jsou vděčni za nové poznání, říká. Světlo moudrosti jim pomáhá přiblížit se Bohu a žít v porozumění.

Tradice Mazateků považuje posvátné houby za lék. Společně s technikou koncentrace na záměr je používá k uzdravování fyzických nemocí, emočních výkyvů a napětí v rodinách. Označuje je za průvodce či doktory. S jejich pomocí tělo porozumí vnitřní příčině problému a účinné látky otevřou prostor pro léčivou energii, která tak může celý fyzický, emoční, duchovní i energetický systém uvést do rovnováhy.

Během sezení pacient procítí, kde v jeho těle se nachází nemoc, vysvětluje Julieta. Pak přivolám světlo, aby tuto nemoc rozpustilo.

Babička Julieta léčí pacienty trpící AIDS, rakovinou, emočními poruchami, sníženou imunitou, žaludečními a trávicími obtížemi, kožními chorobami a různými psychosomatickými projevy vnitřní nerovnováhy. Protože pro svou práci využívá duchovní energie, vytváří podmínky pro působení posvátných hub, a tak se jí daří uzdravovat celé tělo najednou namísto izolovaného hojení jednotlivých symptomů pomocí různých pilulek, jak je běžné v západní medicíně. Jestliže je však pacient vážně nemocný anebo pokud je jeho choroba dlouhodobá, doporučuje mu Julieta vyhledat klasického západního lékaře.

Někteří lidé necítí účinky hub, protože neotevřou své srdce ani mysl této cestě, vysvětluje Babička Julieta. Takovýmto pacientům někdy pomáhá technika práce s tabákem (v kultuře Mazateků nazývaný San Pedro).

Tabák je při léčení posvátnými houbami stejně jako jinými léčivými rostlinami považován za mocného spojence. V našem případě se používá čerstvý, pomletý s limetkou a česnekem. Rituál mletí listů na speciálním kameni je doprovázen modlitbami. Vzniklou pastou se potírá pacientovo tělo na místech postižených nemocí. Účinky jsou velmi zjevné a nastupují jako okamžité zrychlení metabolismu, vlna horkosti a hluboký tělesný prožitek. Obřad San Pedro pracuje s energií Ježíše.

Zablokovaná energie se pohybuje z postiženého místa směrem k nohám a skrze chodidla vychází ven z těla, vysvětluje Julieta. Na druhu nemoci nezáleží. Toto je cesta uzdravení.

Někteří pacienti se při obřadu dostanou do rozšířeného stavu vědomí a přijímání. Babička Julieta věnuje zvláštní pozornost těm, kdo se rozhodli uvolnit své emoční nebo energetické stažení. Během obřadu tak byly mnohokráte vyléčeny celé rodiny. Jsou-li vztahy v rodině narušeny přemírou závisti nebo vzteku, je dobré, když se noční léčebné práce zúčastní všichni její členové. Každý totiž porozumí problému na své osobní úrovni a může se uzdravit. Pak všichni společně podstoupí léčebný rituál, který trvá tak dlouho, dokud není znovu nastolena harmonie.

Houby otevírají lidská srdce a není třeba se jich bát, praví Julieta. Když pacienti ode mne odcházejí, cítí se velmi spokojeně, šťastně a jsou v pohodě. Když mi děkují, říkám jim, aby děkovali Bohu.

Když Julieta poprvé stanula před radou Babiček, požehnala sama sobě a položila pohár vody na každou ze čtyř stran. Prozradila, jak nesmírně je poctěna přítomností ostatních žen: Všechny toužíme po tomtéž. Chceme žít v míru a máme už dost válek. Války nepotřebujeme. Hluboce mne bolí všechno utrpení a všechna bolest, které dnes sužují svět, a to zejména děti a staré lidi. Naše Matka Země trpí. Je nejvyšší čas, abychom ji začali uctívat a v této úctě setrvali. Já sama se neustále modlím za změnu. Svůj růženec mám vždy při sobě. Je pro mne požehnáním, že se zde dnes společně s vámi mohu pomodlit, a věřím, že s mými slovy souhlasíte.

Hodnocení knihy

ohodnoťte knihu  

Moudrost v knize a všech těch ženách ... děkuju převelice.
Domorodé Babičky a Jyoti v Praze
 
Tisková zpráva
 
k české premiéře filmu Pro příštích 7 generací a přednášce čtyř domorodých žen z Mezinárodní Rady Babiček.
 
Promítání filmu a přednáška se konala v sobotu 31. července 2010 v 18.30 h v Betlémské kapli, Betlémské náměstí 255/4, Praha 1.
 
Domorodé Babičky
přivezly do Prahy své poselství
 
Zajímá vás odkaz domorodých kultur Severní a Jižní Ameriky, Asie nebo Afriky? Máte pocit, že tradice původních národů se svým důrazem na harmonii a provázanost člověka s přírodou mají co říct k dnešním globálním výzvám? Oslovuje vás spiritualita přírodních národů? Vnímáte důležitost hlasu žen pro rovnováhu současného světa? Pak právě vás bude zajímat dokumentární film Pro příštích 7 generací a vzácná návštěva domorodých babiček z různých zemí, které se daly dohromady, aby pomohly změnit svět k lepšímu.
 
O setkání starých moudrých žen z různých tradic mluví mnoho dávných proroctví. Třináct Babiček, které se poprvé sešly na podzim roku 2004 na posvátné půdě amerického národa Irokézů, pochází z tak rozdílných končin, jako jsou Aljaška, africký Gabun, Tibet, Nepál nebo brazilský amazonský prales. Většina z nich ale chvíli, která se naplnila před šesti lety, viděla už mnohem dříve ve svých vizích a snech. Vize vedla také americkou terapeutku a duchovní učitelku Jyoti (Jeanne Prevatt), když se jí zjevil úkol shromáždit staré ženy v jednom kruhu.
 
Třináct žen, které její pozvání přijaly, pocházejí sice z různých tradic, ale mnohé je spojuje. Jsou váženými autoritami svých komunit, působí jako duchovní vůdkyně a strážkyně posvátných rituálů, vědmy a léčitelky, po svých předcích zdědily tajemství přírodní medicíny a znalost posvátných rostlin. Všechny jsou hluboce věřícími ženami, které považují modlitbu za základní způsob, jak se vztahovat ke světu a proměňovat jej k lepšímu.
 
A všechny spojuje také starost o osud Matky Země a současné civilizace. Moderní člověk se oddělil od svých kořenů a zapomněl na důležitost respektu a vzájemnosti ve vztahu k přírodě a zázraku stvoření. Když během pracovního setkání v Oregonu třináct žen poprvé společně usedlo v kruhu, všechny prohlašovaly, že současnou dobu považují za kritický mezník moderní civilizace, chvíli, kdy jsou vážně ohroženy samotné základy života na Zemi, ale zároveň máme jedinečnou možnost ke změně. Právě moudrost přírodních národů, které na důležitost vzájemnosti nikdy nezapomněly, může být cenou inspirací pro tuto cestu a překonání ekologické a duchovní krize.
 
Mise Babiček
 
Během prvního setkání se Babičky shodly na tom, že chtějí vytvořit formální organizaci a pravidelně dvakrát ročně se scházet. „Jsme aliancí pro učení, modlitbu a léčení Matky Země a všech jejích obyvatel,“ zaznělo v jejich prohlášení. Svůj slib dodržely – následující setkání se konalo v Novém Mexiku, následovala Amazonie a Dharamsala v Indii, kde sídlí tibetská exilová vláda. Třináct žen tu přijal tibetský duchovní vůdce Jeho svatost dalajlama, který úsilí Babiček významně podpořil. „Matka je prvním skutečným učitelem soucitu a při budování soucitného světa je její role klíčová. Vy sdílíte moudrost této zkušenosti,“ prohlásil tehdy dalajlama a dodal, že pokud by nebyl mnichem, chtěl by se stát dědečkem. 
 
Na svých setkáních se Babičky pravidelně společně modlí za léčení Země a účastní duchovních rituálů, vyměňují si své životní příběhy a léčitelské zkušenosti. Setkání jsou otevřená široké veřejnosti, protože smyslem Rady je především zprostředkovat poselství domorodých tradic co největšímu množství lidí.
 
Pro příštích sedm generací
 
Právě toto poselství je smyslem knihy Pro příštích sedm generací (DharmaGaia 2007), a také stejnojmenného filmu, který měl premiéru 31. července v Praze. V celovečerním dokumentu z roku 2009 dvojice amerických filmařů Carole a Bruce Hartovi sledují příběh setkání Babiček od samého počátku. Film, který pro Českou republiku zakoupila společnost Spiritual Cinema, byl následně distribuován na DVD.   
 
Kdo přijel do Prahy
 
Z kruhu třinácti Babiček navštívila Prahu tři, jedna v doprovodu své dcery taktéž babičky.
 
Agnes Pilgrim, proslulá duchovní vůdkyně z kmene Talelmů-Sileců, žijícího na území amerického státu Oregon. K duchovní tradici původních obyvatel patřil i tzv. Posvátný obřad lososa, který upadl v zapomnění po příchodu kolonizátorů a násilné asimilaci. Babička Agnes, vedená silnou duchovní vizí, kterou jí dala zkušenost překonání smrtelné nemoci, tento obřad po sto padesáti letech obnovila. V tomto úsilí o oživení ji podpořil i magazín National Geographic. Agnes je nejstarší z třinácti domorodých Babiček a do Prahy přijede v doprovodu své dcery Nadine. 
 
Flordemayo je mayská vědma a léčitelka původem z Nikaraguy, dnes žije v Novém Mexiku. Její matka byla porodní asistentka a bylinkářka, Flordemayo jí od útlého věku pomáhala a učila se od ní. Dnes je prezidentkou Konfederace domorodých amerických národů a také zakladatelkou a ředitelkou Institutu přírodní a tradiční medicíny, jenž slouží jako škola, léčitelské centrum a také databanka léčivých rostlin z celého světa.
 
Mona Polacca žije v Arizoně a je potomkem indiánských kmenů žijících podél řeky Colorado. Své kořeny, zejména odkaz kmene Hopiů, objevovala skrze prarodiče, a svůj profesní život strávila zejména prací se sociálně ohroženou mládeží z domorodých komunit. Věnovala se léčbě alkoholismu a závislosti a mezi prvními sociálními pracovníky prosazovala důležitost návratu k tradiční spiritualitě a rituálům, který považuje za nejlepší způsob pomoci mladým lidem ohroženým sociálními a zdravotními problémy.
 
Kromě babiček se večera zúčastnila také Jyoti (Jeanne Prevatt), žena, která Babičky propojila a dnes působí jako jejich ambasador.
 
Večer Babiček v Betlémské kapli bylo zahájeno projekcí filmu Pro příštích 7 generací, po jeho skončení proběhla otevřená diskuse se čtyřmi domorodými ženami.
 
Akci spolupořádalo nakladatelství DharmaGaia a občanské sdružení Diabasis, které terapeuticky pomáhá lidem s psychospirituálními problémy.
 
Podrobnější informace o Radě Babiček a filmu Pro příštích 7 generací najdete na zahraničních stránkách www.grandmotherscouncil.com a www.forthenext7generations.com. České stránky www.propristich7generaci.cz budou zprovozněny k 1.7.2010. Akce je také dostupná přes Facebook