Rob Nairn: Žití, snění, umírání<br> <span class='sub-title'>Praktická moudrost z Tibetské knihy mrtvých</span>

Rob Nairn
Žití, snění, umírání
Praktická moudrost z Tibetské knihy mrtvých

1. vyd. 2007, ISBN 978-80-86685-57-8, vázaná, 350 str.

doporučená cena: 388 Kč
naše cena
: 310
ušetříte: 78

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | obsah | předmluva | úvod | kapitola 1

předmluva

K čemu je to dobré?

K čemu jsou všechny ty informace z Tibetské knihy mrtvých a dalších závažných knih, které na nás chrlí překladatelé z tibetštiny? Jak nám mohou pomoci? Dávají nám informace, voláme. Vždyť je přece věk informací! Díky nim máme pocit bezpečí. Dávají nám odpovědi. Takže je s námi určitě všechno v pořádku. A když známe odpovědi, bude s námi všechno v pořádku i po smrti. Ne, nebude. Pouhé informace, znalosti nebo intelektuální poznání nedostačují. Potřebujeme něco hlubšího - přinejmenším počátek nějakého osobního prožitku, který nás přenese přes předěl mezi hlavou a srdcem. Právě v tom spočívá problém naší civilizace založené na znalostech a shromažďování informací. Máme všechny ty třpytivé, nádherné obaly, ale nevíme, jak sníst to, co je v nich. A tak jsme obklopeni horami jídla, a přitom hladovíme. Jak napsal T. S. Elliot ve sbírce Skála (báseň Sbory ):

Kde je Život, který jsme ztratili v průběhu žití? Kde je moudrost, kterou jsme ztratili okouzleni věděním? Kde je vědění, které jsme ztratili okouzleni informacemi?

O žití, snění a umírání bylo v angličtině i v dalších jazycích vydáno mnoho fascinujících a poučných knih. Popisují nám, co se odehrává v jiných dimenzích naší existence a jak s těmito stavy a ději můžeme pracovat. Nezmiňují se však o tom, že většina z nás v sobě nese překážky, které nám brání vydat se na vnitřní cestu na cestu, kterou je třeba projít. Vinou těchto překážek se většina lidí pohybuje v kruhu. Na počátku je naděje, vzrušení: konečně jsme dostali odpovědi! A tak lidé studují, shromažďují vědomosti a pokoušejí se je prakticky použít v životě například při nácviku vědomého snění či v meditaci. Pak ovšem začínají zvolna docházet k matoucímu zjištění: zdá se, že to nefunguje. Napřed toto nefungování odmítají přiznat sobě i druhým. Následují ještě usilovnější pokusy, výsledkem je však opět jen zklamání. Poté nastává konečná fáze, a to podle typu osobnosti. Introverti zpravidla usoudí, že chyba je v nich, že jen jim to nejde. Extroverti se vztekle oboří na učení či na učitele a osočí je, že nejsou důvěryhodní. Poté to jedni i druzí vzdají.

Škoda. Našli dveře, ale nedokázali projít.

Proč? Protože nespatřili a nepochopili úplný obraz svého lidství, svou složitou povahu se skrytými psychickými silami na mnoha úrovních. Některé z nich neutralizují jiné, některé nám brání uskutečnit to, po čem toužíme, další nás dohánějí k zoufalství.

Výsledkem je zmatek. Zdá se, že všechno potřebné je pohromadě, ale nějak to nefunguje.

Vzpomínám si, že jsem kdysi četl článek o zoologické zahradě v Torontu. Měli v ní párek nosorožců, kteří spolu sdíleli velkou klec. Všichni doufali, že budou mít mladé. Léta ubíhala a nic se nedělo žádný nosorožík. V zoo se divili, protože podle všeho spolu párek dobře vycházel, oba byli mladí a zdraví. Naprosto nebylo jasné, kde by mohla být chyba. Záhada. Až jednou na jaře ošetřovatel zametal chodník před klecí. Nějaký ruch uvnitř přilákal jeho pozornost. Samec se snažil dosáhnout svého, ale pokaždé, když lezl zezadu na samici, narazil rohem do stropu a nemohl dál. Koho by to napadlo! Skrytá překážka. Všechno potřebné bylo pohromadě, ale nefungovalo to!

Knihy o žití, snění a umírání mohou nastínit principy; k jejich praktickému uplatnění však zbývá ještě veliký krok, protože všechny ty neviditelné překážky v naší mysli nelze předvídat.

Tento krok je přitom klíčový a my tuto vzdálenost potřebujeme nějak překlenout.

Proto je zde kniha, kterou jste začali číst.

Za léta, kdy jsem na toto téma přednášel, mi bylo stále jasnější, že základem je brát v úvahu psychologii své osobnosti, odhalovat ji skrze přímé prožitky a zjišťovat, jakou roli hraje v našem žití, snění a umírání. Skryté psychické síly jako projekce a zvykové vzorce myšlení určují, jak se nám v životě daří, co můžeme a nemůžeme dělat na každé úrovni našeho bytí, a přitom si jich ani nejsme vědomi. Většina z nás nějak proklopýtá životem, aniž se o projekcích a vzorcích myšlení vůbec dozví. Bez toho však nemůže nikdo pokročit dále v žití, snění ani umírání, protože síly, které brání změnám a rozvoji osobnosti, sídlí právě v nich. Takže bez trochy psychologie se neobejdeme.

Jednou nám lama Ješe Losal, který nás vedl během našeho cvičení v odloučení ve skotském klášteře Samjä Ling, vyprávěl o Náropových Šesti jógách. Tehdy mi do sebe všechno zapadlo. Jen tak mimochodem řekl: Jestli chcete vědět, co bude vaše vědomí prožívat v posmrtných bardech, stačí se podívat na své sny.

Když jsem tohle uslyšel, všechny ty neuchopitelné střípky práce se sny do sebe zapadly. Uvědomil jsem si, že jsem nalezl prakticky použitelný úhel pohledu na žití, snění a umírání. To mi dodalo dostatek sebedůvěry, abych vám nabídl své více než čtyřicetileté zkušenosti z tohoto pole a z moderní psychologie v naději, že pomohou lidem přistupovat ke smrti s větším klidem a s vědomím možností, které tato příležitost poskytuje.

Držíte je v rukou, v této knize, která se rodila už od roku 1980. Pokouší se zpřístupnit starobylá tibetská učení o žití, snění a umírání. Aniž bych se odvažoval na nich něco měnit, předkládám přístup a úhel pohledu, který vám jak věřím - umožní je pochopit a prakticky využít v životě - v obyčejném každodenním životě, bez výpravy do ledového Himálaje a sezení v jeskyni.

Velký důraz přitom kladu na psychické mechanismy, které bezpochyby působí ve vaší mysli i nyní, když čtete, a na to, jak vám brání dosáhnout štěstí, uskutečňovat své plány dosáhnout probuzení.

Protože jsem praktický člověk, vymyslel jsem postupy a metody, jak s těmito stavy mysli tvůrčím způsobem pracovat. Během let se mnoha studentům osvědčily někteří dveřmi prošli.

Kéž tato snaha přinese klid mysli, štěstí a vysvobození nesčetným bytostem, včetně tebe - protože právě pro tebe to všechno vzniklo, pro tvé štěstí, drahý čtenáři.

Rob Nairn
Kalk Bay, Jižní Afrika
duben 2002