Rob Nairn: Žití, snění, umírání<br> <span class='sub-title'>Praktická moudrost z Tibetské knihy mrtvých</span>

Rob Nairn
Žití, snění, umírání
Praktická moudrost z Tibetské knihy mrtvých

1. vyd. 2007, ISBN 978-80-86685-57-8, vázaná, 350 str.

doporučená cena: 388 Kč
naše cena
: 310
ušetříte: 78

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | obsah | předmluva | úvod | kapitola 1

úvod

Žití, snění a umírání jsou vlastně souhrnem veškeré naší zkušenosti. Procházíme jimi neustále. Neobvyklá otázka zní jak se nám to daří?

Většinu času těmito stavy proplouváme, aniž si uvědomujeme, že neustále vytváříme podmínky - tělesné, psychické, duchovní pro svou budoucnost. Pokud prožíváme utrpení, bolest, štěstí nebo radost, jsme to my sami, kdo je vytváří, nikoli nějaká vnější síla. Pokud toužíme po štěstí, vytvoření podmínek pro jeho vznik je v našich rukou. Buddhismus však nabízí širší perspektivu. Jako lidé máme potenciál stát se něčím výjimečným probuzenými bytostmi. Probuzení nás přenese přes smutky a radosti lidského údělu k něčemu nepopsatelně nádhernému.

Dosáhneme-li probuzení, získáme neomezenou moc a schopnost pomáhat druhým prostředky známými i naprosto nepředstavitelnými - pomáhat jim dosáhnout svobody a štěstí. To je jediným posláním života bódhisattvů.

Takto se žije, sní a umírá dobře. Nic menšího nemá smysl.

Mnoho lidí žijících na Západě fascinují sny a možnosti, jak jich využít pro duchovní růst a nabývání nových zkušeností. Málokoho však přitahuje myšlenka, že i smrt může být zkušeností tvůrčí a osvobozující. Ve skutečnosti však smrt nabízí mnohem lepší možnosti k probuzení než život. Totéž platí pro snění. Chceme-li však tyto příležitosti rozpoznat a využít, musíme se věnovat příslušným cvičením už během života.

Smyslem knihy, kterou čtete, je představit vám hlavní principy tohoto výcviku a seznámit vás se starobylým buddhistickým učením o vysvobození prostřednictvím žití, snění a umírání. Ukážeme si také, jak se obyčejný člověk může nejlépe připravit na smrt a díky tomu umřít hodnotným způsobem. Zmíníme se i o pomoci umírajícím a zemřelým.

Většina lidí ze Západu má těžkosti s pochopením tibetských učení týkajících se dané oblasti. Výsledkem je, že se jim nedaří přenést je praktickým způsobem do svého života. Abychom tento problém zvládli, prostudujeme poznatky z neurologie a psychologie v oblastech analogických tibetským naukám, zvláště pak v oblasti snů. Z buddhistických nauk o tomto tématu nejsilněji zaznívá následující jednoduché a mocné poselství:

Chcete-li být šťastní a dosáhnout probuzení, vzdejte se veškerého sobectví a chování, které ubližuje druhým. Žijte, abyste pomáhali druhým. A především snažte se být laskaví.