Mistr Sosan: Zrcadlo zenu

Mistr Sosan
Zrcadlo zenu

1. vyd. 2007, ISBN 80-86685-68-3, Váz., 138 str.

doporučená cena: 168 Kč
naše cena
: 134
ušetříte: 34

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | Předmluva Ivany Gruberové | Předmluva mistra Sosana | ukázky

Předmluva mistra Sosana

Ti, kdo studovali buddhismus v dávných dobách, by nikdy neříkali něco, co není v souladu s Buddhovými slovy, ani by nikdy nejednali v rozporu s Buddhovým učením. Proto si cenili pouze posvátných buddhistických textů. Ale ti, kdo studují buddhismus dnes, šíří a recitují texty sepsané literáty a mají zálibu ve světské poezii. Dokonce barví papír na červeno a na zeleno a knihy zdobí hedvábím, a i když jich mají spousty, nikdy nejsou spokojeni a myslí si, že tyhle vnější věci jsou velmi důležité. Běda, hodnoty buddhistů v dávných dobách byly tak odlišné od hodnot dnešních buddhistů!

Ač nejsem nijak zvlášť chytrý, oddal jsem se klasickému studiu a považuji je za nanejvýš důležité. Ale buddhistických súter je obrovské množství, úplné moře! Obávám se, že buddhisté v budoucnosti se budou muset prodírat příliš mnoha listy a větvemi, aby nalezli jejich jádro. Proto jsem vybral a shrnul několik set zásadních pasáží z různých textů a sepsal je všechny do tohoto jednoho svazku. Psal jsem prostým stylem, přesto se domnívám, že hluboký smysl původních textů byl dostatečně vyložen. Pokud budete tato slova číst, jako byste naslouchali slovům učitele, a důkladně je studovat, abyste se dopátrali jejich hluboké pravdy, naleznete živoucího Buddhu Šákjamuniho v každé větě. Buďte tedy pilní!

Doporučuji zde psané pojednání, a přitom nepopírám účinnost jedné věty, která je mimo slovní vyjádření, ani účinnost zvláštního učení, jež spočívá v neběžných metodách. Ale tyto techniky jsou pouze pro duchovně vyspělé žáky.

V létě roku 1564 v Síni průzračné prázdnoty
sepsal mnich Bílý lotos