Dilgo Khjence Rinpočhe
Poklad v srdci probuzených
Praxe náhledu, meditace a jednání

2.. vyd. 2019, ISBN 978-80-7436-097-8, Brož., 266 str.

doporučená cena: 338 Kč
naše cena
: 270
ušetříte: 68
SLEVA: 20 %
Obsah stránky:
Anotace | Obsah | Předmluva anglických překladatelů | Úvod: Správná motivace pro obdržení a studium učení | Část první: Nedostatky naší úpadkové doby | Šedesátistránková ukázková miniknížka

Předmluva anglických překladatelů

     V této knize popisují dva velcí duchovní mistři devatenáctého a dvacátého století celou buddhistickou cestu, počínaje základní motivací a konče vrcholnou přímou zkušeností absolutní skutečnosti mimo dosah konceptuální mysli.

     Původní, kořenový text je dlouhá báseň, kterou napsal koncem devatenáctého století Paltrul Rinpočhe, jeden z nejvýznačnějších buddhistických učitelů své doby. Paltrul Rinpočhe byl nekompromisní ve své interpretaci učení a žil právě tak, jak učil. Osvobozen od veškerých pout bohatství, postavení a vlastní důležitosti putoval po celém východním Tibetu a přístřeší nacházel v horských jeskyních a pod stromy v lese. Byl to přímý muž, který nesnesl podvod a přetvářku, a první setkání s ním musela příchozí patrně poněkud vyvádět z míry. Avšak každý, kdo jej dobře poznal, byl hluboce zasažen jeho moudrostí, učeností, humorem a hlubokou laskavostí.

     Tuto báseň napsal pro jednoho ze svých blízkých žáků v době, kdy žil v odlehlé jeskyni poblíž čínsko tibetské hranice. Nejprve v ní přináší zničující a nemilosrdný popis klamu a přetvářky, tak rozšířených v běžném každodenním životě. Dochází k závěru, že jediným řešením je odmítnout účast na tomto bahně nepravdy. Pak pokračuje stručným vysvětlením hlavních praxí buddhistické cesty, počínaje rozpoznáním toho, co je špatné na běžném světě iluze a nevědomosti. Dále Paltrul Rinpočhe popisuje přípravné praxe, stadia rozvoje, dovršení a nekonceptuální meditaci mahámudry a velké dokonalosti. Nakonec se vrací k původnímu tématu a vybízí nás ke kritickému zkoumání svých vlastních materialistických zájmů a k pečlivému zvážení toho, jak chceme doopravdy prožít zbytek života.

      Text je napsán mistrovským jazykem. Srší vtipem, je plný básnického génia a hudebnosti a přitom zůstává stručný, přímý a srozumitelný. Učinili jsme, co bylo v našich silách, abychom alespoň naznačili styl originálu, avšak žádný překlad ho nemůže nikdy přesně vystihnout. (Pro zájemce přikládáme tento původní text v tibetštině jako dodatek.)

     Za skvělými verši Paltrul Rinpočheho stojí však víc než jen básnická virtuozita. Smyslem podobných textů vždy bylo poskytnout stručný a především zapamatovatelný rámec, který vyplněn osobními instrukcemi může být použit k předání obrovského množství nashromážděných zkušeností, znalostí a moudrosti, po generace nepřerušeně předávaných z učitele na žáka formou ústního učení, praxe pod přímým vedením a osobním kontaktem. Právě pro naplnění této potřeby napsal Paltrul Rinpočhe následujících dvaaosmdesát stručných a mimořádně lehce zapamatovatelných veršů, jež shrnují učení, které pak předával svým žákům spolu s podrobným ústním vysvětlením.

     Mnohé z těchto veršů se proslavily samostatně jako citáty v dílech pozdějších autorů. Nicméně svou plnou hodnotu představují jako celek a jako součást živé ústní tradice. Žáci Paltrul Rinpočheho naštěstí praktikovali, realizovali a předávali tuto tradici stejně pečlivě jako jejich předchůdci. Dnes, o dvě generace později, nám tak mohl Dilgo Khjence Rinpočhe předat tentýž odkaz zkušenosti a moudrosti.

     Komentář Khjence Rinpočheho je proto něčím daleko významnějším než jen interpretačním rozvedením veršů původního textu. Obsahuje samo učení obdržené Paltrul Rinpočhem od jeho vlastních učitelů, jejichž linie sahá přes Džigme Lingpu a Longčhenpu až k velikým guruům Padmasambhavovi a Vimalamitrovi. []

     Otázky, se kterými jsme konfrontováni v této knize, jsou živé a aktuální dnes stejně jako kdy jindy. Pro zveřejnění vybral toto učení sám Khjence Rinpočhe, neboť může mnohé inspirovat k přemýšlení o vlastním životě a zároveň podává celistvý přehled hledisek a praxe tří vozů buddhistického učení. Živé a pronikající verše Paltrul Rinpočheho spolu s jasnými a praktickými komentáři Khjence Rinpočheho vytvářejí kompaktní celek, který je ve své šíři neobvykle úplný.

      Oba tito velcí učitelé vždy kladli důraz na to, aby lidé přistupovali k učení jako k něčemu, co je třeba plně žít, jako ke zdroji čerstvého vzduchu, k cestě poznání věcí takových, jaké skutečně jsou. V tomto duchu dnes s radostí předkládáme tento text k vydání s nadějí, že čtenář uvidí jeho pravdivost, nechá se jím inspirovat a vezme si ho opravdově k srdci.

Dále o autorech

Patrul Rinpočhe na Wikipedii.

Dilgo Khjence Rinpočhe na Wikipedii.

Dilgo Khjence Rinpočhe - životopisný film na You Tube.

Hodnocení knihy
Další naše knížky
DharmaGaia mj. vydala:

Šántidéva: Uvedení na cestu k probuzení. Bódhičarjávatára

Tulku Urgjän Rinpočhe: Planoucí záře. Vzpomínky Tulku Urgjäna Rinpočheho

Guru Padmasambhava: Rady mistra Zrozeného z lotosu

Dilgo Khjence Rinpočhe: Nebojácný soucit. Vysvětlení Atíšova Sedmibodového výcviku mysli

Patrul Rinpočhe: Slova mého dokonalého učitele. Průvodce k přípravným praxím Esence srdce neomezeného prostoru velké dokonalosti

Dilgo Khjence Rinpočhe: Sto veršů rad mistra jménem Padampa Sanggjä lidem z Tingri

Čhögjal Namkhai Norbu, Rinpočhe: Dzogčhen. Přirozeně dokonalý stav

Čhögjal Namkhai Norbu: Jantrajóga. Tibetská jóga pohybu

Jiří Holba: Diamantová sútra

Paul Williams: Mahájánový buddhismus. Základy nauky

Lama Thubten Yeshe: Úvod do tantry. Transformace touhy

Tulku Urgyen Rinpočhe: Opakuji slova Buddhy

Tenzin Wangyal, Rinpočhe: Léčení formou, energií a světlem. Pět elementů v tibetském šamanismu, tantře a dzogčhenu

Tenzin Wangyal, Rinpočhe: Tibetská jóga snu a spánku

Čhögjal Namkhai Norbu: Zrcadlo. Poučení o bdělém vědomí přítomnosti

Čhögjal Namkhai Norbu: Křišťál a cesta světla. Sútry, tantry a dzogčhen

J. S. Dalajlama: Dzogčhen . Esence srdce velké dokonalosti

John Landaw a Janet Brooke: Princ Siddhártha. Příběh Buddhy

Bláznivý jógin. Zázračný život a učení Dugpy Künlega

Rob Preece: Moudrost nedokonalosti. Proces individuace v životě buddhisty

Jeremy W. Hayward a Francisco J. Varela: Mosty k porozumění. Rozhovory předních vědců s dalajlamou o zkoumání lidské mysli

Tsoknyi Rinpočhe: Bezstarostně a důstojně. Pojednání o cvičení se v přirozené podstatě mysli

Jan Honzík, editor: Jednota v rozmanitosti. Buddhismus v České republice

I Hjong-kwon: Sansa. Buddhistické kláštery v korejských horách - místa, která čistí a otevírají mysl

Dzongsar Jamyang Khyentse: Co z vás (ne)dělá buddhistu

Připravujeme:

Tibetská kniha mrtvých