Sandra Epstein: Ararêtama, cesta empatie<br> <span class='sub-title'>Brazilské esence z atlantského deštného pralesa</span>
Sandra Epstein: Ararêtama, cesta empatie<br> <span class='sub-title'>Brazilské esence z atlantského deštného pralesa</span>

Sandra Epstein
Ararêtama, cesta empatie
Brazilské esence z atlantského deštného pralesa

1.. vyd. 2006, ISBN 80-86685-36-X, Váz., barevná příloha, 187 str.

doporučená cena: 229 Kč
naše cena
: 183
ušetříte: 46

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | V rytmu sjednoceného života | Úvodní slovo autorky | Kapitola čtvrtá: Jumping Child

V rytmu sjednoceného života

      Skutečně transformační a magické je uvědomit si,
     že každý okamžik, ať je zdánlivě jakkoli obyčejný,
     je těhotný zázrakem, a tento okamžik plně prožít.

      Joan Parisi Wilcoxová

     Zkušenosti s vibračními terapiemi, které nám připomínají význam dávných spirituálních tradic i léčebných praktik přírodních národů, výrazně přispěly k posunu v našem dosavadním pohledu na člověka, přírodu i vesmír. Uvědomují nás o tom, že jsme ve své podstatě energetickými bytostmi, žijícími ve vnímavém světě živé energie, že vesmír je živý organismus, s nímž jsme propojeni ve složité síti vzájemných interakcí. K podobným závěrům dospívají dnes také někteří vědci, kteří se vracejí k tradiční představě kosmického pole jako základu veškeré skutečnosti, které vytváří a spojuje celou síť života včetně našeho vědomí.

     Brazilská léčitelka a výtvarnice Sandra Epstein popisuje v této knize svou více než patnáctiletou práci spojenou s vytvářením vibračních esencí z rostlin atlantského deštného pralesa, které se staly základem její komplexní terapie. Tato zkušenost jí otevřela komunikaci s vědomím pralesa a ukázala jí její životní poslání. Alchymický proces vytváření esencí z pralesních rostlin je pro Sandru vždy magickým transformačním okamžikem, v němž se její vědomí rozšiřuje a otevírá neviditelným silám a hlasům přírody: Procházela jsem se a plně prociťovala životní sílu stromů Pocit očekávání prostupoval každého z nás listy kakaovníku zářily! Byla to mimořádná chvíle v životě těch lišejníků doslova dýchajících v neustále výměně s ostatními bytostmi lesa. V sobě i ve všem kolem jsem cítila Boha, vše pulzovalo v rytmu sjednoceného života. Upřeně jsem se dívala na lišejníky, které se třpytily jako hvězdy na vnitřním nebi. Hloubka této její smyslové účasti je výrazem autentické zkušenosti posvátného: Čas a prostor překročily své omezení a mým tělem i myslí pulzovalo uvědomění, že jsem části celku, jímž je život a vesmír. Byla jsem skutečně živá. Tyto Sandřiny prožitky jsou výrazem původního náboženského monismu, v němž jedinec a vesmír představují jeden druhého jako spojení a jednotu. Svědčí o tom, že prvním a nejdůležitějším krokem na cestě spirituality je uvědomění si posvátné sítě celistvosti života, do níž jsme smyslovou přírodou doslova vetkáni. Jen tak totiž můžeme nahlédnout do mysteria života i vlastního srdce a poznat opravdový soucit.

     Sandřina zkušenost souzní s šamanskými tradicemi domorodých indiánských kultur Jižní Ameriky, které jsou dnes výzvou zvláště pro nás, lidi západní postindustriální společnosti. Začínáme si uvědomovat iluzornost naší oddělenosti od přírody i destruktivní charakter našich činností, jež se projevují například ničením posledních zbytků původních pralesních ekosystémů planety včetně atlantského deštného pralesa. Ale přírodu dnes potřebujeme snad ještě více pro naši duši než pro fyzické přežití. Chceme-li znovu uvést do harmonie a rovnováhy náš svět a sami sebe vyléčit, měli bychom si uvědomit, že vše v něm je živé a oduševnělé a má stejnou hodnotu, ať jde o zvířata, lidi, stromy, skály, řeky nebo vítr; a skutečně prožít spojení se všemi těmito bytostmi ve vztazích vzájemné výměny a obdarovávání. Empatické univerzum Sandry Epstein, které nám zprostředkovává svými esencemi, terapeutickou praxí i nádhernými fotografiemi rostlin, je nabídkou takové oživující zkušenosti právě pro nás. A za to bych jí chtěl vyjádřit svůj dík.

     Jiří Zemánek