Sandra Epstein: Ararêtama, cesta empatie<br> <span class='sub-title'>Brazilské esence z atlantského deštného pralesa</span>
Sandra Epstein: Ararêtama, cesta empatie<br> <span class='sub-title'>Brazilské esence z atlantského deštného pralesa</span>

Sandra Epstein
Ararêtama, cesta empatie
Brazilské esence z atlantského deštného pralesa

1.. vyd. 2006, ISBN 80-86685-36-X, Váz., barevná příloha, 187 str.

doporučená cena: 229 Kč
naše cena
: 183
ušetříte: 46

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | V rytmu sjednoceného života | Úvodní slovo autorky | Kapitola čtvrtá: Jumping Child

anotace

     Brazilská léčitelka a výtvarnice Sandra Epstein (1956) je autorkou terapeutického a vzdělávacího systému Ararêtama. Studovala výtvarné umění, pedagogiku, antroposofii, psychologii a praxi šamanismu. V polovině 70. let založila se svými přáteli komunitu poblíž městečka Cunha severozápadně od Sao Paula a od té doby tráví většinu roku v prostředí atlantského deštného pralesa. Obdiv k této nádherné přírodě, která představuje jednu z největších biodiverzit na planetě, u ní přerostl v hluboký citový vztah. Cítí se být plně součástí tohoto jedinečného ekosystému, který vnímá jako živou dýchající bytost, jako posvátnou síť celistvosti života, na níž jsme zapomněli a do níž jsme smyslovou přírodou doslova vetkáni. Tyto tisícileté lesy jsou totiž odrazem nejstarších částí našeho bytí; současná devastace světových pralesů zrcadlí stav naší vnitřní emocionální krajiny .

     Vibrační esence, které Sandra Epstein vytváří z rostlin atlantského pralesa, představují nástroj, jenž nám může pomoci tento neblahý trend zvrátit. Esence nám umožňují probudit naši spící emocionální inteligenci, pomáhají nám rozvinout vědomí společenství s více než jen lidským světem přírody a získat tak větší citlivost vůči biosféře Země jako celku. Vedou nás od egocentrické k transpersonální formě vědomí. Autentická empatická zkušenost Sandry Epstein s pralesem ukazuje, že současná spiritualita, má-li být plodná, by měla mít ekologický rozměr.

Vydáno spolu s českým Centrem Ararêtama.


     "Když pozorujeme Sandru, její hledání hlubšího uvědomění, její terapeutickou práci, a když se pak zahledíme na prales, dokážeme pochopit vlastnosti esencí atlantského deštného pralesa: schopnost hluboce léčit naši duši, jež nám navrací do vědomí vlastnosti naší Prvotní Matky, abychom byli schopni opět obnovit kontakt s nejhlubšími zdroji svého bytí.

     Znovuobnovení těchto schopností v lidské bytosti pomůže Zemi i atlantskému deštnému pralesu. Tyto tisícileté lesy jsou odrazem starších částí našeho bytí, jsou jejich skutečným základem. Když náš vnitřní les zahyne, odumře i les vnější. S těmito nástroji, s esencemi, jimiž nás obdařil atlantský prales, se může devastace našeho vnitřního lesa proměnit v jeho obnovu. Abychom toho mohli dosáhnout, musíme nejprve obnovit kontakt se svými emocemi, s vnitřním světem a s vědomým prožíváním každého dne. Později se tato oživující schopnost odrazí na Zemi a lesy budou opět zdravé a plné života."

Bram Zaalberg, zakladatel a spolutvůrce Holandských květových esencí