Dalajlama
Dobré srdce
Buddhistický pohled na Ježíšovo učení

2.. vyd. 2019, ISBN 978-80-7436-100-5, Brož., 218 str.

doporučená cena: 288 Kč
naše cena
: 230
ušetříte: 58
SLEVA: 20 %
Obsah stránky:
Anotace | obsah | o autorovi | Kap. 2. Miluj své nepřátele (Matouš 5:38-48) | Kap. 3. Kázání na hoře: Blahoslavenství (Matouš: 5:1-10) | Kap. 9. Vzkříšení (Jan 20:10-18)

Anotace

     V září roku 1994 pořádalo Světové společenství pro křesťanskou meditaci desátý výroční Seminář Johna Maina, mezinárodní duchovní konferenci konanou na počest irského benediktinského mnicha Johna Maina, (1926-82) který vyučoval meditaci v tradici Jana Kassiána a pouštních otců a založil střediska křesťanské meditace po celém světě a jehož otec Bede Griffith nazval nejdůležitějším duchovním vůdcem dnešní církve.

     Každoročně se stovky křesťanských adeptů meditace doslova ze všech kontinentů a nejrůznějších koutů světa scházejí, aby si vyslechly sérii přednášek na téma etiky, duchovnosti, posvátných Písem, dialogu mezi náboženstvími a modlitby.

     Při této příležitosti společenství pozvalo tibetského dalajlamu, aby z buddhistického hlediska komentoval vybrané pasáže ze čtyř křesťanských evangelií. Pozvání pro dalajlamu, aby poprvé veřejně komentoval evangelia, vzešlo od Doma Laurence Freemana, absolventa Oxfordu v oboru literatura a mnicha olivetánského benediktinského převorství v londýnském Cockfosters. Laurence Freeman je nejaktivnějším a nejvlivnějším učitelem Společenství od Mainovy smrti v roce 1982.

     Dalajlama ve svých výkladech o Kázání na hoře, Blahoslavenství, podobenství o hořčičném semínku, Vzkříšení a dalších úryvků dodává těmto důvěrně známým zdrojům křesťanské víry nový rozměr a nachází mnoho podobností mezi křesťanskou a buddhistickou naukou, ale i mezi životními příběhy Ježíše a Buddhy.

     Knihu je doplněna několika dodatky, které vyčerpávajícím způsobem osvětlují celou problematiku mezináboženského dialogu.

     Dokud bude trvat čas a dokud budou existovat cítící bytosti,
     kéž také vytrvám a dokážu zabránit utrpení těchto bytostí.


"Tato kniha zaznamenává výjimečný a historicky významný dialog rozdílných náboženství. Slyšet dalajlamu, jak rozjímá nad evangelii, je vzrušující, občerstvující a inspirující zážitek, který připomínám těm z nás, kdo jsme křesťanského vyznání, že se jedná o živoucí Slovo."
     Diana L. Eck, profesorka srovnávací religionistiky a indických studií na Harvardově universitě

"Pravděpodobně nejlepší dosud vydaná kniha o dialogu mezi náboženstvími. Člověk by takové termíny neměl používat lehkovážně, ale ve velmi reálném smyslu slova se jedná o svatou knihu."
     Huston Smith, světově uznávaný profesor religionistiky

"Jiskřivý intelekt a soucítící porozumění jsou charakteristickými rysy těchto hlubokých dalajlamových vhledů do duchovních kořenů dvou velkých světových náboženských tradic. Velmi doporučujeme."
     Library Journal

"Dalajlama se tu představuje jako autentická osobnost, naplněná úctou ke křesťanské tradici Důvodem, proč vede tento dialog, je umožnit posluchačům proniknutí k hlubšímu významu a skryté síle křesťanské tradice. Tato fascinující kniha si zaslouží v současné éře multikulturní výměny velkou pozornost."
     Publishers Weekly