Ralph Abraham, Terence McKenna, Rupert Sheldrake
Trialogy na hranicích Západu
Chaos, tvořivost a znovuposvěcení světa

1. vyd. 2008, ISBN 978-80-86685-09-0, Váz., 216 str.

doporučená cena: 258 Kč
naše cena
: 206
ušetříte: 52

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O autorech | Obsah | Jean Houstonová, předmluva (část) | Úvod | Kapitola první: Tvořivost a představivost

Jean Houstonová, předmluva (část)

/.../ "Vyvíjí se věčné přírodní zákony? Existuje říše za prostorem a časem, obsahující formy a zákony tvořivosti, organizace a evolučních procesů, nebo se vesmír utváří přímo za chodu? Leží příčiny všech věcí v minulosti či v budoucnosti? Existuje nějaký hyperdimenzionální transcendentální Objekt, který nás k sobě přitahuje? Je historie pouhý stín vržený nazpět eschatologií? Jsme my lidé tím, kdo si představuje, nebo jsme čísi představou? Anebo je historie jakýmsi společným dílem - vrtkavým, vyvíjejícím se, chronicky nedospělým, koketním vztahem mezi lidstvem a hyperdimenzionálním tkalcem všech tvarů? Jsou vizionářské rostliny naším spojencem a průvodcem a je theobotanika klíčem k osvícení? Je chaos čistě chaotický, nebo je zdrojem dynamiky veškeré tvořivosti? Jaká je souvislost mezi fyzikálním jevem nazývaným světlo a světlem vědomí? Jak můžeme zbořit fundamentální bariéry ve svých myslích, abychom mohli vykročit do nové etapy lidského dobrodružství?

Musím čtenáře varovat, že Trialogy jsou knihou iniciační - knihou usilující přetvořit vnější i vnitřní krajinu naší kultury, stejně jako vědu a lidskou mysl.

Ralph Abraham, Terence McKenna a Rupert Sheldrake patří k nejinteligentnějším a nejpřemýšlivějším lidem, kteří dnes žijí na naší planetě. Ani to však nemůže plně vysvětlit ono tajemné vznícení inteligence a mohutný proud znepokojivých vizí. Ralph, Terence a Rupert oživují jeden v druhém vzpomínky na věci minulé i budoucí. Jeden v druhém nacházejí tak bohatý poklad idejí, že my ostatní budeme mít dalších sto let o čem přemýšlet - až jsem se začala ptát sama sebe: Komu to vůbec naslouchám? Co je to za knihu? Symfonická báseň kosmologů? Vystoupení myšlenkových akrobatů? Slavnostní průvod starořeckého gnostického řádu metafyzických opilců? Anebo snad duše Tomáše Akvinského, Petra Abelarda a svatého Bonaventury sestoupily mezi nás prostřednictvím polymorfní přehlídky intelektuálních možností, vycítěných a prozkoumaných našimi třemi mudrci?

Trialogy... jsou minovým polem plným mentálních sond, jedinečným výplodem vznešeného kruhu džentlmenských géniů ve chvíli nejosvícenějšího osvícení... knihou iniciační - knihou usilující přetvořit vnější i vnitřní krajinu naší kultury, stejně jako vědu a lidskou mysl /.../